Imasgal. 3DS Max Design: creación en 3D

4 Feb 2016

Autodesk 3Ds Max Design é un software de alto rendemento de modelado 3d, animación e renderización que permite a arquitectos, deseñadores, enxeñeiros así como aos profesionais en visualización explorar, validar e comunicar ideas; ao mesmo tempo que permite realizar presentacións virtuais cun acabado e unha calidade excepcional. Autodesk 3ds Max Design é o software preferido e máis utilizado en despachos arquitectónicos, sendo o software máis popular e usado na industria do modelado 3d e polos desarrolladores de videoxogos.
A perfecta integración de Autodesk 3ds Max Design coa familia de produtos de Autodesk como: Autocad, Revit, Composite ou Inventor converte a Autodesk 3ds Max Design na solución perfecta para gozar dun fluxo de traballo eficaz, transparente e eficiente.
Modalidade: Online (30h webinar + 25h e-learning).

Datas de webinars:
marzo 04 V(t), 05 S(m), 11 V(t), 12 S(m), 18 V(t), 19 S(m)
Luns (L) | Martes (M) | Mércores (X) | Xoves (J) | Venres (V) | Sábados (S) Mañás (m) | Tardes (t)
Horarios das sesións webinars: Tardes (t) de 16:30 a 21:30 h. Mañás (m) de 09:30 a 14:30
Duración do curso: DE 03 DE MARZO A 04 DE ABRIL
Material: Manuais, materiais complementarios.
Certificado de aproveitamento: Entregarase certificado de aproveitamento a aqueles alumnos que realicen todas as prácticas e obteñan unha nota de aprobado nas mesmas.

Prezos de inscrición:
– Matrícula ordinaria 320€
– Colexiados COAG 275€
– Colexiados COAG subscritos ao servizo de formación: 230€

Obxectivos do curso:
Ao termino do curso 3ds Max Design: Creación 3D acentúase e domina a creación de xeometría bastante complexa cunha gran variedade de ferramentas; coñecéndose, ademais, os métodos máis comúns de construción e modificación de obxectos. Para obter o máximo valor do curso, cuxo formulación é fundamentalmente práctico, realizaranse prácticas secuenciales desde o principio até o final, realizando exercicios a medida que se avanza. Cada práctica baséase en habilidades aprendidas en prácticas anteriores e dividas en 2 bloques principais até realizar e finalizar a creación dun modelo completo:
Clases webinars: Parte, fundamentalmente práctica, na que o alumno aprenderá como se articula o software, introducirase nos obxectos e a forma de manexalos, creará formas básicas, traballará con splines e con obxectos mallados, explorará formas complexas, modelará e creará volumes e, finalmente, acabará traballando con datos externos ao deseño e importándoos ao programa.
Parte e-learning: Parte xestionada mediante a plataforma de formación, onde o alumno realizará exercicios obrigatorios relacionados cos contidos impartidos nas “clases”, estando tutorizado polos docentes mediante webinars individuais, foro, webinars e mensaxería directa (durante 25 horas de tutorías).
Aula Post-Formación (2 meses): Unha vez finalizado o curso, os alumnos terán acceso a unha aula virtual de post-formación, na que terán dispoñibles todos os contidos do curso (vídeos webinars, dúbidas resoltas en foros, etc).

Máis información e inscrición

……….

CURSO DE 3DS MAX DESIGN: Creación en 3D (30h webinar + 25h e-learning)
Autodesk 3ds Max Design es un software de alto rendimiento de modelado 3d, animación y renderización que permite a arquitectos, diseñadores, ingenieros así como a los profesionales en visualización explorar, validar y comunicar ideas; al mismo tiempo que permite realizar presentaciones virtuales con un acabado y una calidad excepcional. Autodesk 3ds Max Design es el software preferido y más utilizado en despachos arquitectónicos, siendo el software más popular y usado en la industria del modelado 3d y por los desarrolladores de videojuegos.

La perfecta integración de Autodesk 3ds Max Design con la familia de productos de Autodesk como: Autocad, Revit, Composite o Inventor  convierte a Autodesk 3ds Max Design en la solución perfecta para disfrutar de un flujo de trabajo eficaz, transparente y eficiente.

Modalidad: Online (30h webinar + 25h e-learning).
Fechas de webinars:
MARZO 04 V(t), 05 S(m), 11 V(t), 12 S(m), 18 V(t), 19 S(m)

Lunes (L) | Martes (M) | Miércoles (X) | Jueves (J) | Viernes (V) | Sábados (S)     Mañanas (m) | Tardes (t)
Horarios de las sesiones webinars: Tardes (t) de 16:30 a 21:30 h.  Mañanas (m) de 09:30 a 14:30
Duración del curso: DE 03 DE MARZO A 04 DE ABRIL
Material: Manuales, materiales complementarios.
Certificado de aprovechamiento: Se entregará certificado de aprovechamiento a aquellos alumnos que realicen todas las prácticas y obtengan una nota de aprobado en las mismas.

Precios de inscripción:
– Matrícula ordinaria 320€
– Colegiados COAG 275€**
– Colegiados COAG subscritos al servicio de formación: 230€**

Objetivos del curso
Al termino del curso 3ds Max Design: Creación 3D se acentúa y domina la creación de geometría bastante compleja con una gran variedad de herramientas; conociéndose, además, los métodos más comunes de construcción y modificación de objetos. Para obtener el máximo valor del curso, cuyo planteamiento es fundamentalmente práctico,  se realizarán prácticas secuenciales desde el principio hasta el final, realizando ejercicios a medida que se avanza. Cada práctica se basa en habilidades aprendidas en prácticas anteriores y dividas en 2 bloques principales hasta realizar y finalizar la creación de un modelo completo:

Clases webinars: Parte, fundamentalmente práctica, en la que el alumno aprenderá como se articula el software, se introducirá en los objetos y la forma de manejarlos, creará formas básicas, trabajará con splines y con objetos mallados, explorará formas complejas, modelará y creará volúmenes y, finalmente, acabará trabajando con datos externos al diseño e importándolos al programa.

Parte e-learning: Parte gestionada mediante la plataforma de formación, donde el alumno realizará ejercicios obligatorios relacionados con los contenidos impartidos en las “clases”, estando tutorizado por los docentes mediante webinars individuales, foro, webinars y mensajería directa (durante 25 horas de tutorías).

Aula Post-Formación (2 meses)Una vez finalizado el curso, los alumnos tendrán acceso a un aula virtual de post-formación, en la que tendrán disponibles todos los contenidos del curso (vídeos webinars, dudas resueltas en foros, etc).

Más informació e inscripción

Compartir

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.