Organos de Goberno

Xunta de Goberno

Dona Elena Ampudia Aixendri
Decana Presidenta e representante do Colexio no Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España
decana@coag.es

Dona Alicia Romaní Bóveda
Tesoureira-Contadora
tesorera@coag.es

Dona Elvira Carregado Pazos
Secretaria
secretaria@coag.es

Vogais

Dona Emma Noriega García
Vogal
vocal1@coag.es

Dona Ana Isabel Couto Pérez
Vogal
vocal2@coag.es

D. Ramón Montero Cereijo
Vogal
vocal3@coag.es

Dona Clara González Gil
Vogal en representación da Delegación de A Coruña
vocal.coruna@coag.es

D. Antonio Davila Alonso
Vogal en representación da Delegación de Vigo
vocal.vigo@coag.es

D. Roberto Costas Pérez
Presidente Delegación de A Coruña

Dona Carmen Figueiras Lorenzo
Presidenta Delegación de Lugo

D. Rafael Castro Armesto
Presidente Delegación de Ourense

D. Anselmo Villanueva Peón
Presidente Delegación de Pontevedra

D. Manuel Martínez Carazo
Presidente Delegación de Vigo

D. Ángel Cid Carballo
Presidente Delegación de Santiago

Dona Carmen Pérez Parapar
Presidenta Delegación de Ferrol


Comisión Executiva

A Xunta de Goberno na súa sesión 13/2019 de 12 de setembro, adoptou o acordo de crear unha Comisión Executiva da Xunta de Goberno para a resolución de asuntos de trámite, conforme ao previsto no art3. 35.1 dos Estatutos colexiais. Dita Comisión estará integrada por:

  • A Sra. Decana.
  • A Sra. Secretaria
  • A Sra. Tesoureira
  • Outros dous membros da xunta de goberno conforme á seguinte orde:
Mes inicio Mes fin Duración Directivo/a
Outubro 2019 Marzo 2020 6 meses Roberto Costas Pérez
Emma Noriega García
Abril 2020 Setembro 2020 6 meses Carmen Figueiras Lorenzo
1º Emma Noriega García (3 meses)
2º Ana Isabel Couto Pérez (3 meses)
Outubro 2020 Marzo 2021 6 meses Rafael Castro Armesto
Ana Isabel Couto Pérez
Abril 2021 Setembro 2021 6 meses Anselmo Villanueva Peón
Ramón Montero Cereijo
Outubro 2021 Marzo 2022 6 meses Manuel Martínez Carazo
1º Ramón Montero Cereijo (3 meses)
2º Clara González Gil (3 meses)
Abril 2022 Setembro 2022 6 meses Angel Cid Carballo
Clara González Gil
Outubro 2022 Marzo 2023 6 meses Carmen Pérez Parapar *
Antonio Davila Alonso *

*Os últimos integrantes da Comisión Executiva exercerán como tales ata a toma de posesión da nova Xunta de Goberno.

Xuntas Directivas

Delegación de A Coruña
Presidente D. Roberto Costas Pérez presidente.coruna@coag.es
Tesoureira Dona Julia Álvarez García tesorera.coruna@coag.es
Secretario D. Oscar Pedrós Fernandez secretario.coruna@coag.es
Delegación de Lugo
Presidenta Dona Carmen Figueiras Lorenzo presidenta.lugo@coag.es
Tesoureira Dona Mónica Folgueira Cobas tesorera.lugo@coag.es
Secretario D. Raúl J. Veiga Lamelas secretario.lugo@coag.es
Delegación de Ourense
Presidente D. Rafael Castro Armesto presidente.ourense@coag.es
Tesoureira Dona Marta Feijoo Gil tesorera.ourense@coag.es
Secretario D. Abel Mares González secretario.ourense@coag.es
Delegación de Pontevedra
Presidente D. Anselmo Villanueva Peón presidente.pontevedra@coag.es
Tesoureiro D. Carlos Berride Abalo tesorero.pontevedra@coag.es
Secretaria Dona María Luisa Pierres López secretaria.pontevedra@coag.es
Delegación de Vigo
Presidente D. Manuel Martínez Carazo presidente.vigo@coag.es
Tesoureira Dona Sonia Mª Alvarado Peitieiros tesorera.vigo@coag.es
Secretaria Dona María Mariño de Oya secretaria.vigo@coag.es
Delegación de Santiago
Presidente D. Ángel Cid Carballo presidente.santiago@coag.es
Tesoureira Dona Carmen Rey López tesorera.santiago@coag.es
Secretaria Dona Susana Rodríguez Carballido secretaria.santiago@coag.es
Delegación de Ferrol
Presidenta Dona Carmen Pérez Parapar presidenta.ferrol@coag.es
Tesoureiro D. José Manuel López Leira tesorero.ferrol@coag.es
Secretaria Dona María de la Concepción Laborda Alberto secretaria.ferrol@coag.es

As Comisión, Grupos de Traballo e Servizos colexiais teñen a seguinte organización:

Comisión/Servizo Compoñentes e responsables
Comisión de Concursos colexial D. Antonio Davila Alonso (Responsable)
Comisión de Cultura, Publicacións e Sociedade Dona Emma Noriega García (Responsable)
Dona Ana Isabel Couto Pérez
Dona Clara González Gil
Comisión de Formación D. Ramón Montero Cereijo (Responsable)
Dona Elena Ampudia Aixendri
D. Manuel Martínez Carazo
Comisión de Urbanismo, Territorio e de Administración Local e Función Pública Dona Ana Isabel Couto Pérez (Responsable)
Dona Emma Noriega García
D. Anselmo Villanueva Peón
Comisión de Visado Colexial D. Ramón Montero Cereijo (Presidente)
D. Ánxo de la Puente Fernández
D. Antonio Freire Romero
Grupo de traballo sobre asuntos de xénero Dona Elvira Carregado Pazos
Dona Carmen Figueiras Lorenzo
Representante da Xunta de Goberno na Agrupación de Arquitectos Peritos e Forenses Dona Alicia Romaní Bóveda
Responsable da xestión de ofertas colectivas para colexiados Dona Carmen Pérez Parapar
Servizo de Deontoloxía D. Antonio Davila Alonso

En canto aos representantes designado polo COAG en outros organismos, son os seguintes:

Organismo Acordo Representante/s
Comisión Asesora do Patrimonio Histórico de Santiago Xunta de Goberno 1/2022

D. Gonzalo Alonso Núñez (Titular)

Dona Carmen Rey López (Suplente)

Comisión BIM do CSCAE Xunta de Goberno 13/2019 D. José Antonio Vázquez Rodríguez
Comisión Mixta de Seguimento do Convenio de Colaboración coa Universidade da Coruña para xestión delegada de servizos científicos, técnicos, artísticos ou docentes Xunta de Goberno 13/2019

Dona Clara González Gil

D. Roberto Costas Pérez

Comisión Superior de Urbanismo de Galicia Xunta de Goberno 13/2019 Dona Ana Isabel Couto Pérez
Comisión Técnica da Fundación DOCOMOMO Xunta de Goberno 13/2019 D. Fernando Agrasar Quiroga
Comisión Técnica Municipal para a Protección de Bens Culturais do Concello de Ourense Xunta de Goberno 1/2020

D. Enrique Urdiales de Santiago (Titular)

D. Rafael Castro Armesto (Suplente)

Comisión Técnica do Patrimonio Histórico Municipal do Concello de Cambados Xunta de Goberno 13/2019 D. Anselmo Villanueva Peón
Coordinación da Agenda de Arquitectura CSCAE Xunta de Goberno 13/2019 Dona Elvira Carregado Pazos
Foro Liceo de Ourense Xunta de Goberno 13/2019 D. Alberto de Paula Prieto
Mesa pola mobilidade sostible da Coruña Xunta de Goberno 16/2019

D. Roberto Costas Pérez (Titular)

D. Óscar Pedrós Fernández (Suplente)

Observatorio da Vivenda de Galicia Xunta de Goberno 13/2019 Sección social: Dona Clara González Gil
Sección de financiamento e intermediación inmobiliaria: D. Rafael Castro Armesto

Sección técnica e de calidade na edificación:

D. Angel Cid Carballo

Unión de Agrupaciones de Arquitectos al Servicio de las Administraciones Públicas Xunta de Goberno 13/2019 Dona Elvira Carregado Pazos
Xurado de Expropiación de Galicia Xunta de Goberno 8/2022

Dona Eva Filgueira García (Titular)

Dona Patricia López González (Suplente)

Xurado Provincial de Expropiación da Coruña Xunta de Goberno 5/2022

D. Carlos Otero Schmitt (Titular)

Dona Natalia López Luaces (Suplente)

Unión de Agrupaciones de Arquitectos Urbanistas de España Xunta de Goberno 9/2021 Dona Ana Isabel Couto Pérez
Representante na Xunta Consultiva en Materia de Ordenación do Territorio e Urbanismo da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda Xunta de Goberno 4/2022 Dona Ana Isabel Couto Pérez
Comité Asesor de Habitabilidade Xunta de Goberno 5/2022

Dona Clara González Gil (Titular)

D. Eduardo Alonso Lois (Suplente)

Xunta directiva da Agrupación de Arquitectos peritos e forenses

contacto: directiva.aapf@coag.es

Presidente: D. Marcelino César Jiménez López
Secretaria: Dona María Engracia Balayo Caamaño
Tesoureira: Dona Patricia López González

Representantes por delegacións colexiais:

A Coruña: Dona María Engracia Balayo Caamaño
Lugo: Dona Patricia López González
Ourense: D. Manuel Hermida Rodríguez
Pontevedra: D. Antonio Vázquez Rosales
Vigo: D. Marcelino César Jiménez López
Santiago: D. Carlos A. Otero Schmitt
Ferrol: Dona Patricia Figueira Fornos

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.