Dispoñible gravación do taller “Herramientas gratuitas para la gestión e coordinación de equipos | Slack”

6 Abr 2020

Están dispoñibles en aberto as gravacións do taller “Herramientas gratuítas para la gestión e coordinación de equipos Slack”, que tivo lugar dentro da programación de cursos online. 

Este taller on line estivo orientado á xestión de pequenos estudos de arquitectura (entre 1 e 5 persoas) e tivo como obxectivo que os alumnos adquiran coñecementos e habilidades para:

  • Coñecer e xestionar ferramentas de comunicación dixital que permitan establecer a rastrexabilidade das comunicacións relacionadas cos diferentes proxectos e traballos do estudo.
  • Aprender a xestionar as comunicacións con colaboradores internos, así como con potenciais colaboradores ou axentes externos para a organización para que estean integradas de xeito eficiente na propia canle de comunicación do estudo.

Seminario web 1: xoves, 2 de abril.

Parte I: Conceptos xerais

A estratexia de comunicación do estudio.

Criterios xerais para establecer unha estratexia de comunicación interna de estudio e unha estratexia de comunicación propia de proxecto.

Canles tradicionais vs novas canles de comunicación.

Vantaxes e inconvintes das canles de comunicación tradicionais fronte ás novas canles de comunicación e a importancia de convertir datos en información.

Distintas canles, distintos códigos.

Características diferenciadoras das novas canles de comunicación e vantaxes da súa aplicación na xestión de proxectos.

ENLACE AO VÍDEO

Seminario web 2: venres, 3 de abril.

Parte II: Ferramentas

Slack como feerramenta de comunicación e xestión.

Manexo e configuración da ferramenta Slack alineada coa estratexia de comunicación interna e externa do estudio.

Uso de Slack.

− Espazos de traballo.

− Canles.

− Mensaxes.

− Fíos.

− Mencións.

− Notificacións.

Integracións

− Correo electrónico.

− Aplicacións de terceiros.

− Teléfono móvil.

ENLACE AO VÍDEO


Disponible grabación del taller “Herramientas gratuitas para la gestión y coordinación de equipos | Slack”

Están disponibles en abierto las grabaciones del taller “Herramientas gratuítas para la gestión y coordinación de equipos Slack”, que tuvo lugar dentro de la programación de cursos online.

Este taller on line estuvo orientado a la gestión de pequeños estudios de arquitectura (entre 1 e 5 personas) y tuvo como objetivo que los alumnos adquieran conocimientos y habilidades para:

  • Conocer y xestionar herramientas de comunicación digital que permitan establecer la rastreabilidad de las comunicaciones relacionadas con los diferentes proyectos y trabajos del estudio.
  • Aprender a gestionar las comunicaciones con colaboradores internos, así como con potenciales colaboradores o agentes externos para la organización para que estén integradas de manera eficiente en el propio canal de comunicación del estudio.

Seminario web 1: jueves, 2 de abril.

Parte I: Conceptos generales

La estrategia de comunicación del estudio.

Criterios generales para establecer una estrategia de comunicación interna de estudio y

una estrategia de comunicación propia de proyecto.

Canales tradicionales vs nuevos canales de comunicación.

Ventajas e inconvenientes de los canales de comunicación tradicionales frente a los

nuevos canales de comunicación y la importancia de convertir datos en información.

Distintos canales, distintos códigos.

Características diferenciadoras de los nuevos canales de comunicación y ventajas de su

aplicación en la gestión de proyectos.

ENLACE AL VÍDEO

Seminario web 2: viernes, 3 de abril.

Parte II: Herramientas

Slack como herramienta de comunicación y gestión.

Manejo y configuración de la herramienta Slack alineada con la estrategia de

comunicación interna y externa del estudio.

Uso de Slack.

− Espacios de trabajo.

− Canales.

− Mensajes.

− Hilos.

− Menciones.

− Notificaciones.

Integraciones

− Correo electrónico.

− Aplicaciones de terceros.

− Teléfono móvil.

ENLACE AL VÍDEO

Compartir

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.