Rehabilitación de vivienda en Príncipe. Vigo

28 Mar 2014

María Gracia Amandi Joglar

Reforma interior e substitución de carpintarías en vivenda situada na cuarta planta dun edificio de principios do século XX.

Reforma interior y sustitución de carpinterías en vivienda situada en la cuarta planta de un edificio de principios del siglo XX.

Obra
Rehabilitación de una vivienda de 53m2 para una pareja joven

Situación
Príncipe 47, 4º – Vigo – Galicia – España

Arquitecto
María Gracia Amandi Joglar (3085)

Fotografía
Santos-Díez/BISimages

Año
2012

A vivenda orixinal estaba fragmentada en 5 estancias, ademais de cociña e baño de dimensións moi reducidas máis un espazo baixo cuberta con altura máxima en cumieira de 1.50m. Para mellorar as condicións de habitabilidade e espacialidade interiores óptase por un baleirado completo do interior, retirando as divisións existentes e o falso teito que ocultaba a estrutura orixinal de vigas de madeira.

La vivienda original estaba fragmentada en 5 estancias, además de cocina y baño de dimensiones muy reducidas más un espacio bajo cubierta con altura máxima en cumbrera de 1.50m. Para mejorar las condiciones de habitabilidad y espacialidad interiores se opta por un vaciado completo del interior, retirando las divisiones existentes y el falso techo que ocultaba la estructura original de vigas de madera.

0025 05

Aparece un novo espazo, totalmente diferente ao existente, pero que estaba aí, esperando a ser descuberto e cuxa conservación se converte en obxectivo e referencia de toda a intervención. Para iso, óptase por concentrar os usos máis técnicos e con maior demanda de instalacións e privacidade nun contedor de estrutura lixeira en torno ao cal flúan os demais usos da vivenda, continuos pero illados visualmente uns doutros. Para materializar esta idea sitúase unha “caixa” de madeira que alberga a fronte de cociña, o aseo, lavadoiro, a zona de lavabos e ducha e un pequeno armario. Esta peza concibiuse coma se fose un elemento máis do mobiliario, cunha xeometría concisa e independente do teito da vivenda e construída en madeira de pradairo, xesto ao gusto do propietario polas guitarras españolas, a miúdo construídas neste material.

Aparece un nuevo espacio, totalmente diferente al existente, pero que estaba ahí, esperando a ser descubierto y cuya conservación se convierte en objetivo y referencia de toda la intervención. Para ello, se opta por concentrar los usos más técnicos y con mayor demanda de instalaciones y privacidad en un contenedor de estructura ligera en torno al cual fluyan los demás usos de la vivienda, continuos pero aislados visualmente unos de otros. Para materializar esta idea se ubica una “caja” de madera que alberga el frente de cocina, el aseo, lavadero, la zona de lavabos y ducha y un pequeño armario. Esta pieza se ha concebido como si fuera un elemento más del mobiliario, con una geometría concisa e independiente del techo de la vivienda y construida en madera de arce, guiño al gusto del propietario por las guitarras españolas, a menudo construidas en este material.

0025 01

Ao tratarse dunha obra de rehabilitación consideramos importante manter a referencia ao pasado, recuperando elementos e sistemas construtivos que manteñen a súa utilidade co paso do tempo: tabiquerías lixeiras, contras, porta de entrada, forxado de madeira, novas táboas para o chan… descubrir o que xa existe situándoo nun novo contexto temporal pero mantendo a súa esencia e historia. A nivel construtivo, toda a obra se executou con sistemas de xunta seca. Non existen azulexados, nin rozas, mesmo a ducha se resolveu en “seco” mediante paneis fenólicos con rañuras que evitan o deslizamento.

Al tratarse de una obra de rehabilitación consideramos importante mantener la referencia al pasado, recuperando elementos y sistemas constructivos que mantienen su utilidad con el paso del tiempo: tabiquerías ligeras, contraventanas, puerta de entrada, forjado de madera, nuevas tablas para el suelo…descubrir lo que ya existe situándolo en un nuevo contexto temporal pero manteniendo su esencia e historia.A nivel constructivo, toda la obra se ha ejecutado con sistemas de junta seca. No existen alicatados, ni rozas, incluso la ducha se ha resuelto en “seco” mediante paneles fenólicos ranurados que evitan el deslizamiento.

memoria – María Gracia Amandi Joglar

0025 04

Premios
2012| Premio Gran de Area, concedido por las delegaciones de Vigo y Pontevedra del COAG. Categoría OBRA EJECUTADA
2013| Finalista XV Premios COAG. Categoría REFORMA INTERIOR (Santiago de Compostela)

Compartir

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.