Rehabilitación de casa y entorno. Corcubión

21 Mar 2014

CREUSeCARRASCO

Rehabilitación e renovación dunha vivenda e as súas construcións auxiliares, situada na parte alta dunha ampla parcela con pendente ao mar. A intervención diversifica a súa mirada e xera límites e cruces entre espazos, facendo explícita a relación entre o que existe e aparece, valores tratados coa mesma intensidade cara a unha nova permanencia.

Rehabilitación y renovación de una vivienda y sus construcciones auxiliares, situada en la parte alta de una amplia parcela con pendiente al mar. La intervención diversifica su mirada y genera umbrales y cruces entre espacios, haciendo explícita la relación entre lo que existe y aparece, valores tratados con la misma intensidad hacia una nueva permanencia.

Obra
Rehabilitación de casa y entorno

Situación
Redonda – Corcubión – Galicia – España

Arquitectos
CREUSeCARRASCO, SLP (20058)
Juan Creus Andrade (1687)
Covadonga Carrasco López (3375)

Colaboradores
Bárbara Mesquita, Alexandre Antunes, Belén Salgado, Nuria Casais
Raquel Castro Vázquez (aparejador)
Suárez y García (estructura)
Isabel Franco Anllo (instalaciones)

Año
2009 – 2012

Fotografía
Xoan Piñon
CREUSeCARRASCO

O lugar que o envolve todo chámase Redonda. A construción, solitaria, pola que pasaran moitas mans, domina un grande espazo cultivado que, con pendente suave, chega ata o mar. Trátase dunha casa que tamén é outra. Deliberadamente antiga e nova á vez. Mantén os seus detalles, os muros de pedra que a envolven e as construcións anexas. Límites e trazas, posición e presenza no espazo, non cambian.

El lugar que lo envuelve todo se llama Redonda. La construcción, solitaria, por la que habían pasado muchas manos, domina un gran espacio cultivado que, con pendiente suave, llega hasta el mar. Se trata de una casa que también es otra. Deliberadamente antigua y nueva a la vez. Mantiene sus detalles, los muros de piedra que la envuelven y las construcciones anexas. Límites y trazas, posición y presencia en el espacio, no cambian.

0011 11

Pero a mirada é diferente, ampliada, abrazando coas paredes orixinais unha nova fachada ao mar. Casa e casiña de convidados fano, reivindicando o horizonte e a posta de sol sobre Cabo Fisterra. Os cuartos, espazos de dobre memoria, conteñen un modo de habitar entre planos contrapostos en forma, dimensión e significado que removen tempo e historia cara a unha nova permanencia. Na planta terrea, novos percorridos e patios configuran un conxunto de espazos que, no seu deixarse atravesar, rodear e influír polo ambiente exterior, cambian centralidade por apertura.

Pero la mirada es diferente, ampliada, abrazando con las paredes originales una nueva fachada al mar. Casa y casita de invitados lo hacen, reivindicando el horizonte y la puesta de sol sobre Cabo Fisterra. Las habitaciones, espacios de doble memoria, contienen un modo de habitar entre planos contrapuestos en forma, dimensión y significado que remueven tiempo e historia hacia una nueva permanencia. En la planta terrea, nuevos recorridos y patios configuran un conjunto de espacios que, en su dejarse atravesar, rodear e influir por el ambiente exterior, cambian centralidad por apertura.

0011 13

As pequenas intervencións, abrindo ocos que conectan transversalmente espazos exteriores a un e outro lado, crean percorridos novos que relacionan diferentes formas de estar e acceder en torno á vivenda. Como prótese que se introduce no volume existente, a galería de mármore prolóngase lateralmente cara ao interior nas tres plantas, dando forma aos baños, o ascensor e unha escaleira concibida como greta sinuosa, cuxo talle preciso a converten nun baleiro pétreo e independente da casa.

Las pequeñas intervenciones, abriendo huecos que conectan transversalmente espacios exteriores a uno y otro lado, crean recorridos nuevos que relacionan diferentes formas de estar y acceder en torno a la vivienda. Como prótesis que se introduce en el volumen existente, la galería de mármol se prolonga lateralmente hacia el interior en las tres plantas, dando forma a los baños, el ascensor y una escalera concebida como grieta sinuosa, cuya talla precisa la convierten en un vacío pétreo e independiente de la casa.

memoria elaborada por CREUSeCARRASCO

0011 12

0011 15

Premios
2013| Finalista XV Premios COAG. Categoría VIVIENDA (Santiago de Compostela)
2013| Premio Juana de Vega de Arquitectura (A Coruña)

Compartir

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.