Vacinación COVID-19 arquitectos mutualistas sen alta na sanidade pública

13 Abr 2021

Aqueles arquitectos que, sendo mutualistas de HNA, non tramiten a solicitude correspondente para o recoñecemento da asistencia sanitaria pública, non poderán ser convocados á vacinación fronte á covid-19.

Recórdase que, conforme ao previsto no art.3 da Lei 16/2003, de 28 de maio, de cohesión e calidade do Sistema Nacional de Saúde, “son titulares do dereito á protección da saúde e á atención sanitaria todas as persoas con nacionalidade española e as persoas estranxeiras que teñan establecida a súa residencia no territorio español”.

Para facer efectivo o devandito dereito con cargo aos fondos públicos das administracións competentes, as persoas con nacionalidade española e residencia habitual no territorio español, deben solicitar o recoñecemento do mesmo.

Unha vez recoñecido o dereito á protección da saúde e á atención sanitaria con cargo a fondos públicos, este farase efectivo polas administracións sanitarias competentes, que facilitarán o acceso dos cidadáns ás prestacións de asistencia sanitaria mediante a expedición da tarxeta sanitaria individual.

Entre ditas prestaciones, atópanse a de ser vacinado na campaña de vacinación contra a COVID.

Conforme ao anterior, aqueles arquitectos que non soliciten aínda devandito recoñecemento para obter a tarxeta sanitaria individual, deben seguir as seguintes indicacións:

1º. Solicitude ante o Instituto Nacional da Seguridade Social do recoñecemento do dereito como titular á asistencia sanitaria. Pódese realizar:

a) Telemáticamente, en caso de dispón de certificado dixital, seguindo as indicacións recollidas no seguinte ENLACE

b) Presencialmente, nun Centro de Atención e Información da Seguridade Social, seguindo as indicacións e cubrindo o formulario que figura no seguinte ENLACE

2º. Solicitude da tarxeta sanitaria ante o SERGAS. Unha vez obtido o recoñecemento indicado no punto anterior, calquera cidadán empadroado en Galicia, pode solicitar a súa tarxeta sanitaria.

a) Onde solicitar a tarxeta sanitaria?
Non centro de saúde máis próximo ao seu domicilio ou tamén a través da páxina web da Consellería de Sanidade/Servizo Galego de Saúde no seguinte ENLACE, sempre que o/a cidadán/na posúa certificado dixital ou DNI electrónico.
b) Documentación necesaria para solicitala:

i) Documento identificativo (DNI, pasaporte. . . ).
ii) Certificado/volante conxunto de empadroamento nun Concello de Galicia.
iii) Documento de recoñecemento do dereito á asistencia sanitaria emitido polo Instituto Nacional da Seguridade Social/Instituto Social da Mariña.

En caso de querer realizar calquera consulta sobre os trámites anteriores, deberán contactar cos Organismos Públicos correspondentes:

– INSS:

Atención telefónica.
Buzón de consultas.

– SERGAS:

Atención telefónica.
Consultas, reclamacións ou suxestións.


Vacunación COVID-19 arquitectos mutualistas sin alta en la sanidad pública

Aquellos arquitectos que, siendo mutualistas de hna, no hayan tramitado la solicitud correspondiente para el reconocimiento de la asistencia sanitaria pública, no podrán ser convocados a la vacunación frente al covid-19.

Se recuerda que, conforme a lo previsto en el art.3 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, “son titulares del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria todas las personas con nacionalidad española y las personas extranjeras que tengan establecida su residencia en el territorio español”.

Para hacer efectivo dicho derecho con cargo a los fondos públicos de las administraciones competentes, las personas con nacionalidad española y residencia habitual en el territorio español, deben solicitar el reconocimiento del mismo.

Una vez reconocido el derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos, éste se hará efectivo por las administraciones sanitarias competentes, que facilitarán el acceso de los ciudadanos a las prestaciones de asistencia sanitaria mediante la expedición de la tarjeta sanitaria individual.

Entre dichas prestaciones, se encuentran la de ser vacunado en la campaña de vacunación contra el COVID.

Conforme a lo anterior, aquellos arquitectos que no hayan solicitado todavía dicho reconocimiento para obtener la tarjeta sanitaria individual, deben seguir las siguientes indicaciones:

1º. Solicitud ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social del reconocimiento del derecho como titular a la asistencia sanitaria. Se puede realizar:

a) Telemáticamente, en caso de dispone de certificado digital, siguiendo las indicaciones recogidas en el siguiente ENLACE
b) Presencialmente, en un Centro de Atención e Información de la Seguridad Social, siguiendo las indicaciones y cubriendo el formulario que figura en el siguiente ENLACE

2º.Solicitud de la tarjeta sanitaria ante el SERGAS. Una vez obtenido el reconocimiento indicado en el punto anterior, cualquier ciudadano empadronado en Galicia, puede solicitar su tarjeta sanitaria.

a) ¿Dónde solicitar la tarjeta sanitaria?
No centro de saúde máis próximo a seu domicilio ou tamén a través da páxina web da Consellería de Sanidade/Servizo Galego de Saúdeen el siguiente ENLACE, sempre que o/a cidadán/á posúa certificado dixital ou DNI electrónico.
b) Documentación necesaria para solicitarla:

i) Documento identificativo (DNI, pasaporte. . . ).
ii) Certificado/volante conjunto de empadronamiento en un Concello de Galicia.
iii) Documento de recoñecemento do dereito á asistencia sanitaria emitido polo Instituto Nacional da Seguridade Social/Instituto Social da Mariña.

En caso de querer realizar cualquier consulta sobre los trámites anteriores, deberán contactar con los Organismos Públicos correspondientes:

– INSS:

Atención telefónica.
Buzón de consultas.

– SERGAS:

Atención telefónica.
– Consultas, reclamaciones o sugerencias.

Compartir

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.