Praza de Arquitecto en réxime de interenidade – A Estrada

29 Abr 2016

Convocatoria en réxime de interinidade dunha praza de arqutiecto/a en substitución do seu titular, que se atopa en situación de comisión de servicios, polo procedemento de oposición libre.

A devandita praza está integrada, segundo o Estatuto Básico do Empregado Público no Grupo A1, clasificada na Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Técnicos Superiores, dotada do soldo correspondente ao Grupo A1, e o nivel de complemento de destino e cantidade asignada como específico. Así consta no Catálogo de Postos de Traballo do Concello da Estrada.

Boletin Oficial da Provincia de Pontevedra. venres 29 de abril de 2016


Convocatoria en régimen de interenidad de plaza de arqutiecto / en sustitución del propietario, que se encuentra en situación de comisión de servicios, por el procedimiento de oposición libre.

Dicha Plaza está integrada de acuerdo con el Estatuto Básico del Empleado Público en el Grupo A1 , clasificado en la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Técnicos Superiores, , dotadas con el sueldo correspondiente al Grupo A1 , y el nivel de asignación y la cantidad asignada como específico. Así consta en el Catálogo de Puestos de Trabajo del Concello de A Estrada. 

 

 

Compartir

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.