O COAG entrega o traballo elaborado para a redacción da Guía de Cor e Materiais de Galicia

1 Dec 2016

A Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio recibiu o traballo elaborado polo Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia para a redacción da Guía de Cor e Materiais de Galicia. A directora do Instituto de Estudos do Territorio, Inés Santé, mantivo un encontro co decano do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, Antonio Maroño Cal, ao que lle indicou que a partir de agora o IET analizará a totalidade dos documentos para integralo neste proxectos de protección da paisaxe.

Cómpre recordar que a Guía de cor e materiais é un traballo que se leva a cabo en colaboración co Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, á que se destinou un orzamento de 163.000 euros, e que pretende dotar á Comunidade dunhas directrices técnicas, científicas e obxectivas para regular o emprego da cor e os materiais de revestimentos arquitectónicos nas paisaxes de Galicia.

Santé Riveira agradeceu o labor e a dedicación dos equipos técnicos (conformados por case 40 persoas con perfís profesionais como: arquitectos, licenciados en Historia da Arte, xeógrafos, deseñadores de interiores, enxeñeiros forestais, profesores universitarios expertos na materia…), que levaron a cabo un importante traballo de campo durante o que recompilación importantes datos, como fotografías, mostras de cor, coordenadas… Salientou que esta información elaborouse unha ficha para cada unha das preto de 3.800 edificacións analizadas.

Os equipos de traballo baseáronse nas 12 grandes áreas paisaxísticas que identifica o Catálogo das Paisaxes de Galicia, polo que vai tratar de procurar acadar analoxías coa arquitectura popular destas áreas. Na guía plasmaranse unha serie de recomendacións e propostas prácticas, que terán un carácter orientativo e que poderán servir de fundamento e axuda para os plans urbanísticos e instrumentos de ordenación do territorio.

La Consellería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio recibió el trabajo elaborado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia para la redacción de la Guía de Color y Materiales de Galicia. La directora del Instituto de Estudios del Territorio, Inés Santé, mantuvo un encuentro con el decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, Antonio Maroño Cual, a lo que le indicó que a partir de ahora el IET analizará la totalidad de los documentos para integrarlo en este proyectos de protección del paisaje.

Hace falta recordar que la Guía de color y materiales es un trabajo que se lleva a cabo en colaboración con el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, a la que se destinó un presupuesto de 163.000 euros, y que pretende dotar a la Comunidad de unas directrices técnicas, científicas y objetivas para regular el empleo del color y los materiales de revestimientos arquitectónicos en los paisajes de Galicia.

Santé Riveira agradeció la labor y la dedicación de los equipos técnicos (conformados por casi 40 personas con perfiles profesionales cómo: arquitectos, licenciados en Historia del arte, geógrafos, diseñadores de interiores, ingenieros forestales, profesores universitarios expertos en la materia…), que llevaron a cabo un importante trabajo de campo durante lo qué recopilación importantes datos, como fotografías, muestras de color, coordenadas… Destacó que esta información se elaboró una ficha para cada una de las cerca de 3.800 edificaciones analizadas.

Los equipos de trabajo se basaron en las 12 grandes áreas paisajísticas que identifica el Catálogo de los Paisajes de Galicia, por lo que va a tratar de procurar conseguir analogías con la arquitectura popular de estas áreas. En la guía se plasmarán una serie de recomendaciones y propuestas prácticas, que tendrán un carácter orientativo y que podrán servir de fundamento y ayuda para los planes urbanísticos e instrumentos de ordenación del territorio.

Compartir

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.