CURSO REVIT INTENSIVO (I y II)

22 Abr 2016

Autodesk Revit é un software BIM (Building Information Modeling) de modelado de información para  a construcción de edificios en tres dimensions. Está encamiñado a optimizar o tempo e os recursos no deseño e a construcción. O modelo de edificio así xenerado define a súa xeometría, relacions espaciais, información xeográfica, así como ás cantidades e propiedades do seus compoñentes.

REVIT (NIVEL I Y II) ONLINE
Modalidad:
Online (45h webinar + 45h e-learning).
datas de webinars:

  • NIVEL I: MAYO 13 V(t), 14 S(m), 20 V(t) y 21 S(m)
  • NIVEL II: MAYO 27 V(t), 28 S(m) Y JUNIO 03 V(t), 04 S(m), 10 V(t)

Duración do curso: DE 12 DE MAiO A 21 DE XUÑO
Material: Manuais, materiais comprementarios.
Certificado de aproveitamento: Entregaráse certificado de aproveitamento  aqueles alumnos que realicen tódalas prácticas e obteñan una nota de aprobado nás mesmas.
Precio

353 € Matrícula ordinaria
315 € Colexiado

259 € Colexiado con Cuota Formación
269 € Estudantes e desempregados

*Cursos 100 % bonificables a través da Fundación Tripartita
Os alumnos que o desexen poden realizar un so nivel, Revit I o Revit II cos descontos aplicables os cursos individuais.

COMO INSCRIBIRSE E RESOLUCIÓN DE DUDAS aquí.Incripcion_precios_REVIT_I_Mayo

OBXETIVOS DO CURSO
O curso Revit Intensivo foi deseñado para que o alumno, o seu remate, sexa capaz de utilizar o programa para desenrrolar e documentar un proyecto a nivel de Execución.
Parte webinar: Parte, fundamentalmente práctica.
No nivel I o alumno realizará un proxecto completo dunha vivienda unifamiliar a nivel básico, vendo un emprazamento, masas conceptuais, elementos constructivos, familias, vistas 3D, tablas de planificación e xeneración de documentación.
No nivel II o alumno aprenderá a personalizar o Navegador de proxectos; creará e xestionará vínculos; traballará con fases; creará e aplicará filtros; modificará topografías; creará volumetrías complexas; incorporará o modelo elementos estructurais; traballará con opcions avanzadas de xeneración, configuración  e edición de muros; creará detalles constructivos en 2D; profundizará no trabajo con familias; conocerá as opcions avanzadas de modelizado; realizará medicións de materiais, esquemas de cor e leiendas; e finalmente, xestionará a documentación xerada.
Parte e-learning: O alumno realizará exercicios relacioados cos temas traballados na Parte presencial, estando tutorizado, en todo momento, polos docentes.

Más información e inscripción aquí.

Tamen podedes informaros no 982 818 268 ou en formacion@imasgal.com.


 

ASUNTO: REVIT INTENSIVO (I y II) | Marzo | Convenio COAG IMASGAL

Autodesk Revit es un software BIM (Building Information Modeling) de modelado de información para  la construcción de edificios en tres dimensiones. Está encaminado a optimizar el tiempo y los recursos en el diseño y la construcción. El modelo de edificio así generado define su geometría, relaciones espaciales, información geográfica, así como las cantidades y las propiedades de sus componentes.

REVIT (NIVEL I Y II) ONLINE
Modalidad:
Online (45h webinar + 45h e-learning).

Fechas de webinars:

NIVEL I: MAYO 13 V(t), 14 S(m), 20 V(t) y 21 S(m)

NIVEL II: MAYO 27 V(t), 28 S(m) Y JUNIO 03 V(t), 04 S(m), 10 V(t)

Lunes (L) | Martes (M) | Miércoles (X) | Jueves (J) | Viernes (V) | Sábados (S)     Mañanas (m) | Tardes (t)

Horarios de las sesiones webinars: Tardes (t) de 16:30 a 21:30 h.  Mañanas (m) de 09:30 a 14:30

Duración del curso: DE 12 DE MAYO A 21 DE JUNIO
Material: Manuales, materiales complementarios.
Certificado de aprovechamiento: Se entregará certificado de aprovechamiento a aquellos alumnos que realicen todas las prácticas y obtengan una nota de aprobado en las mismas.
Precio 353 € Matrícula ordinaria
            315 € Colegiado

            259 € Colegiado con Cuota Formación             
            269 € Estudiantes y desempleados

*Cursos 100 % bonificables a través de la Fundación Tripartita
Los alumnos que lo deseen pueden realizar un sólo nivel, Revit I o Revit II con los descuentos aplicables a los cursos individuales.

OBJETIVOS DEL CURSO
El curso Revit Intensivo ha sido diseñado para que el alumno, a su finalización, sea capaz de utilizar el programa para desarrollar y documentar un proyecto a nivel de Ejecución.
Parte webinar: Parte, fundamentalmente práctica.
En el nivel I el alumno realizará un proyecto completo de una vivienda unifamiliar a nivel básico, viendo un emplazamiento, masas conceptuales, elementos constructivos, familias, vistas 3D, tablas de planificación y generación de documentación.
En el nivel II el alumno aprenderá a personalizar el Navegador de proyectos; creará y gestionará vínculos; trabajará con fases; creará y aplicará filtros; modificará topografías; creará volumetrías complejas; incorporará al modelo elementos estructurales; trabajará con opciones avanzadas de generación, configuración  y edición de muros; creará detalles constructivos en 2D; profundizará en el trabajo con familias; conocerá las opciones avanzadas de modelizado; realizará medición de materiales, esquemas de color y leyendas; y, finalmente, gestionará la documentación generada.
Parte e-learning: El alumno realizará ejercicios relacionados con los temas trabajados en la Parte presencial, estando tutorizado, en todo momento, por los docentes.

Más información e inscripción aquí.

También podéis informaros en el 982 818 268 o en formacion@imasgal.com.

Compartir

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.