Colexiación 2015

1 Xul 2014

A partir do 1 de Xullo ábrese o prazo para a configuración voluntaria da colexiación para o ano 2015.

Como ben sabedes este período iniciábase a finais de ano e estendíase ata febreiro do ano seguinte. A Xunta de Goberno decidiu modificar este período de configuración voluntaria de colegiación (ratificado na última asemblea) e fixou o novo período dende o 1 de Xullo ata o 31 de Decembro.

Esta decisión responde tanto a motivos organizativos como económicos.

Dende un punto de vista económico favorece a previsión máis exacta dos ingresos por este concepto e consecuentemente favorece o cumprimento do presuposto de gastos do exercicio.

Dende un punto de vista organizativo permitira axudar a axustar a dimensión dos recursos necesarios aos servizos demandados polos colexiados adiantando a toma de decisións.

Dende o COLEXIO e co obxecto de incentivar este proceso de subscrición voluntaria da colegiación habilitáronse dúas promocións de configuración anticipada:

 •  Unha polo Pagamento Único da colexiación establecendo un desconto por pronto pagamento do 12%
 • Outra para o Pagamento Aprazado ofrecendo un desconto por pronto pagamento do 8% e pagamento en tres prazos. O primeiro en Xullo, o segundo o 15 de Outubro e o terceiro o 15 de xaneiro de 2015.

O prazo de duración desta promoción amplíase ata o 14 de agosto.

As principais diferenzas respecto á do 2014 son:

 •  Analízase na cota básica a cota do CSCAE.
 • As bonificacións só alcanzan á cota básica e redúcese a porcentaxe desta do 50% ao 40%.
 • Aparece un novo bloque de FERRAMENTAS.
 • O correo electrónico profesional pódese adquirir de forma separada.

 

PROMOCIÓN POR COLEXIACIÓN ANTICIPADA AMPLIADA ATA O 15 DE OUTUBRO – desconto por pronto pago

Púxose en marcha outra nova campaña de colexiación anticipada que finaliza o próximo 15 de outubro. Neste caso os descontos pola configuración anticipada voluntaria son do 8% de desconto polo pagamento completo da cota colexial ou do 4% no caso de optar polo pagamento aprazado (2 prazos) desta.

Esta é a última oportunidade de poder configurar a colexiación con desconto.

Unha vez finalizada esta promoción (o 15 de outubro) e ata o 31 de decembro de 2014 abrirase un novo período de configuración voluntaria da colexiación pero esta vez sen ningún tipo de desconto, pero si de aprazamento.

Finalizado este último período de configuración voluntaria o 31 de decembro, todos aqueles colexiados que non configuraron a súa colexiación para o ano 2015, o colexio procederá a renovala cos mesmos servizos que tiña subscrito o ano anterior, pero sen opción a ningún tipo de desconto nin aprazamento no pagamento.

PARA CONFIGURAR A COLEXIACIÓN PREME NO SEGUINTE ENLACE

MÁIS INFORMACIÓN AQUÍ

plazo colegiación coag 2015

……….

 A partir del 1 de Julio se abre el plazo para la configuración voluntaria de la colegiación para el año 2015.

Como bien sabéis este periodo se iniciaba a finales de año y se extendía hasta febrero del año siguiente. La Junta de Gobierno ha decidido modificar este periodo de configuración voluntaria de colegiación (ratificado en la última asamblea) y ha fijado el nuevo periodo desde el 1 de Julio hasta el 31 de Diciembre.

Esta decisión responde tanto a motivos organizativos como económicos.

Desde un punto de vista económico favorece la previsión más exacta de los ingresos por este concepto y consecuentemente favorece el cumplimiento del presupuesto de gastos del ejercicio.

Desde un punto de vista organizativo permitira ayudar a ajustar la dimensión de los recursos necesarios a los servicios demandados por los colegiados adelantando la toma de decisiones .

Desde el COLEGIO y con el objeto de incentivar este proceso de suscripción voluntaria de la colegiación se han habilitado dos promociones de configuración anticipada.

 • Una por el Pago Único de la colegiación estableciendo un descuento por pronto pago del 12%
 • Otra para el Pago Aplazado ofreciendo un descuento por pronto pago del 8% y pago en tres plazos. El primero en Julio , el segundo el 15 de Octubre y el tercero el 15 de enero de 2015.

El plazo de duración de esta promoción se amplía hasta el 14 de agosto. 

Las principales diferencias respecto a la del 2014 son:

 • Se desglosa en la cuota básica la cuota del CSCAE.
 • Las bonificaciones solo alcanzan a la cuota básica y se reduce el porcentaje de la misma del 50% al 40%.
 • Aparece un nuevo bloque de HERRAMIENTAS.
 • El correo electrónico profesional se puede adquirir de forma separada.

PARA CONFIGURAR LA COLEGIACIÓN PULSA EN EL SIGUIENTE ENLACE

MÁS INFORMACIÓN AQUÍ

tarifas colegiación coag 2015

Compartir

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.