Congreso Nacional de Geotermia y Eficiencia Energética. Pontevedra

2 maio 2014

ÚLTIMOS DÍAS PARA A INSCRICIÓN/
prezo reducido colexiados COAG

Os días 12 e 13 de xuño celebraranse no Pazo da Cultura o I Expo Congreso Nacional sobre Xeotermia e o II Congreso ACLUXEGA: Eficiencia Enerxética e Reactivación Económica: Xeotermia e outras Tecnoloxías, que se formulan co obxectivo estratéxico de promover a xeotermia e dar visibilidade á situación actual e futura do sector das enerxías renovables no seu conxunto, tanto a nivel galego como nacional e internacional, así como ás oportunidades de crecemento e innovación do sector renovable.

Programa
Programa preliminar

Lugar
Pazo da Cultura
Rúa Alexandre Bóveda, s/n. Pontevedra

Prezo
Prezos para inscricións antes do 1 de xuño:
– Ordinaria – 200 €
– Socios de ACLUXEGA e colexiados COAG – 100 €
– Estudantes – 100 €

Prezos para inscricións dende o 1 de xuño:
– Ordinaria – 220 €
– Socios de ACLUXEGA e colexiados COAG – 110 €
– Estudantes – 110 €
(o prezo inclúe o xantar o día 12 de xuño)

– Forma de pagamento: ingreso ou transferencia na conta nº ES13 2080 0500 5830 4046 8520
– As inscricións non serán válidas se o boletín de inscrición non vai acompañado do resgardo de ingreso ou de transferencia.
– Os estudantes deben enviar xunto á ficha de inscrición e o xustificante de pagamento bancario, o xustificante de matrícula do curso 20013-14.

Proceso de Inscrición
Unha vez realizado o ingreso ou transferencia na conta arriba indicada, cubrir o boletín de inscrición segundo o modelo adxunto e envialo xunto co RESGUARDO acreditativo da transferencia ou ingreso á seguinte dirección de correo electrónico: congresoenergias@camarapontevedra.com
Modelo para cubrir o Boletín de inscriciónBoletín de inscrición

Inscrición
Cámara de Comercio de Pontevedra
Telf. 986.86.63.03/ Fax 986.86.26.43

……….

ÚLTIMOS DÍAS PARA LA INSCRIPCIÓN/
precio reducido colegiados COAG

Los días 12 y 13 de junio se celebrarán en el Pazo da Cultura el I Expo Congreso Nacional sobre Geotermia y el II Congreso ACLUXEGA: Eficiencia Energética y Reactivación Económica: Geotermia y otras Tecnologías, que se plantean con el objetivo estratégico de promover la geotermia y dar visibilidad a la situación actual y futura del sector de las energías renovables en su conjunto, tanto a nivel gallego como nacional e internacional, así como a las oportunidades de crecimiento e innovación del sector renovable.

Programa
Programa preliminar

Lugar
Pazo da Cultura
Rúa Alexandre Bóveda, s/n. Pontevedra

Precio
Precios para inscripciones antes del 1 de junio:
– Ordinaria – 200 €
– Socios de ACLUXEGA y colegiados COAG – 100 €
– Estudiantes – 100 €

Precios para inscripciones desde el 1 de junio:
– Ordinaria 220 €
– Socios de ACLUXEGA y colegiados COAG – 110 €
– Estudiantes 110 €
(el precio incluye almuerzo el día 12 de junio)

– Forma de pago: ingreso o transferencia en la cuenta nº ES13 2080 0500 5830 4046 8520
– Las inscripciones no serán válidas si el boletín de inscripción no va acompañado del resguardo de ingreso o de transferencia.
– Los estudiantes deben enviar junto a la ficha de inscripción y el justificante de pago bancario, el justificante de matrícula del curso 20013-14.

Proceso de Inscripción
Una vez realizado el ingreso o transferencia en la cuenta arriba indicada, cubrir el boletín de inscripción según el modelo adjunto y enviarlo junto con el RESGUARDO acreditativo de la transferencia o ingreso a la siguiente dirección de correo electrónico: congresoenergias@camarapontevedra.com
Modelo para cubrir el Boletín de inscripción / Boletín de inscripción

Inscripción
Cámara de Comercio de Pontevedra
Telf. 986.86.63.03/ Fax 986.86.26.43

 

Compartir

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.