Delegación A Coruña

Xornada «Cara unha nova arquitectura europea»

Xornada «Cara unha nova arquitectura europea»

A Nova Bauhaus Europea plantexase como unha iniciativa da Unión Europea para que a inversión en rehabilitación de edificios se realice prantexando coma unha premisa fundamental a excelencia dos proxectos. O Colexio de Arquitectos de Galicia, en colaboración co Cluster...

read more

Este sitio web está registrado en wpml.org como sitio de desarrollo.