Axenda
Boletín de Información 14 - 2021

Colexio |Convocatorias|Emprego


Colexio

Ribeira vai simplificar os trámites urbanísticos

Publicación:14 de abril  
Convenio Ribeira Máis simplicidade burocrática, menos custes e menos papel é o que vai supoñer o convenio para acadar a interoperatibilidade entre o procedemento de tramitación de traballos profesionais do COAG e o de tramitación de licenzas e outras autorizacións urbanísticas do Concello de Ribeira. Enlace á noticia

Vacinación COVID-19 arquitectos mutualistas sen alta na sanidade pública

Publicación: 13 de abril  
Vacinacion Arquitectos Aqueles arquitectos que, sendo mutualistas de HNA, non tramiten a solicitude correspondente para o recoñecemento da asistencia sanitaria pública, non poderán ser convocados á vacinación fronte á covid-19.

Recórdase que, conforme ao previsto no art.3 da Lei 16/2003, de 28 de maio, de cohesión e calidade do Sistema Nacional de Saúde, “son titulares do dereito á protección da saúde e á atención sanitaria todas as persoas con nacionalidade española e as persoas estranxeiras que teñan establecida a súa residencia no territorio español”.
Enlace á noticia

O Informe de Avaliación de Edificios (IAE)

Publicación: 12 de abril  
Curso Informe Avaliacion Edificios A entrada en vigor da Lei 1/2019 de Rehabilitación e de Rexeneración e Renovación urbana de Galicia estableceu un novo marco regulador para os Informes de Avaliación dos Edificios no ámbito da Comunidade Autónoma. Non obstante, remite a desenvolvemento regulamentario o contido detallado, a estrutura, o alcance e os efectos derivados dos informes de avaliación dos edificios.
Enlace á noticia

Actuacións en defensa da profesión

COAG-Actua
08-04-2021 A Xunta de Goberno do COAG acordou recorrer en apelación a Sentenza 00081/2021, de 31 de marzo de 2021 do Xulgado Contencioso Administrativo Nº 2 de Lugo recaída no Procedemento Ordinario 0000124/2018.
30-03-2021 O Xulgado Contencioso Administrativo nº 2 de Vigo declara a firmeza da Sentenza 18/2021, de 26 de xaneiro de 2021, recaída no Procedemento Ordinario 134/2020.
29-03-2021 O COAG presenta Recurso de Casación contra a Sentenza 45/2021 do 9 de febreiro ditada pola Sala do Contencioso Administrativo, Sección 3 do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no Procedemento Ordinario 7198/2020 que desestimou o recurso contencioso-administrativo interposto polo COAG contra a resolución da Consellería de Infraestruturas e  Mobilidade de 29/01/2020 que desestimou o recurso de reposición contra os pregos e a licitación do expediente de contratación do servizo para a redacción do proxecto básico para urbanización dunha praza pública na parcela da actual Estación de Autobuses de Lugo.
26-03-2021 O COAG interpón un recurso de reposición en impugnación da licitación da Deputación de Pontevedra para a adxudicación do contrato de servizos de asistencia técnica para a redacción do proxecto básico e de execución do traslado do parque central de maquinaria ao polígono de Barro-Meis (Fase I para a restauración ambiental da zona da Xunqueira).
26-03-2021 O COAG presenta un escrito de observacións e alegacións á Modificación Puntual do PEPRICA no artigo 86 da Normativa nos ámbitos do conxunto do Museo Provincial de Pontevedra (nº expediente 2021AAE2529)

Premios de Arquitectura Cubiertas Verea 2021

Publicación: 12 de abril  
Premios Tejas Verea Os Premios Internacionais de Arquitectura Cubertas Verea é un certamen organizado por Tejas Verea en colaboración co Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia. Está dirigido a profesionais da arquitectura para distinguir obras ou solucións destacadas en cubertas realizadas con tellas cerámicas Verea.
Enlace á noticia

Convocatorias

IGAPE responde | Encontros dixitais do mes de abril

Publicación: 14 de abril  
IGAPE Responde Desde o Instituto Galego de Promoción Económica nos informan sobre as próximas citas virtuais formativas para autónomos, pemes e comerciantes.
Enlace á noticia

Jornada online: VMZINC como material de construcción

Publicación: 13 de abril  
Jornada VMZINC Miércoles, 21 de abril. De 12:00 a 12:45 horas
Fabricantes de zinc laminado para cubiertas, fachadas y evacuación de aguas pluviales bajo la marca de VMZINC®.
Enlace a la noticia

Guía de axudas para Rehabilitación Enerxética de edificios existentes

Publicación: 10 de abril  
Guia axudas rehabilitacion Dispoñible esta guía con información sobre o Programa de axudas para actuacións de rehabilitación enerxética en edificios existentes, para a anualidade 2021, con carácter plurianual.
Enlace á noticia

Curso Básico Online de Interpretación do Patrimonio – 24º edición

Publicación: 9 de abril  
Curso interpretacion patrimonio O Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia (CEIDA), acaba de abrir a inscrición para a súa 24ª edición deste Curso, dirixido a todas as persoas que desexen iniciarse nesta disciplina: xestores de uso público de espazos con interese patrimonial, persoas pertencentes ao ámbito do turismo, guías intérpretes, profesionais da educación ambiental, educadores e educadoras en xeral (formal e non formal), etc.
Enlace á noticia

Emprego

Oferta de formación laboral por beca

Publicación: 12 de abril  
Emprego privado Estudio de arquitectura en VIGO selección arquitecto/a para formación por beca FUAC/FEUGA.
Enlace a la noticia

Concello das Pontes de García Rodríguez | unha praza de arquitecto/a

Publicación: 9 de abril  
Emprego publico No BOP de A Coruña de 9 de abril publícase o Anuncio de convocatoria e bases de selección para a cobertura dunha praza de funcionario/a de carreira: arquitecto/a (OEP 020), do Concello de As Pontes de García Rodríguez. Enlace a la noticia

Boletíns anteriores na web
Twitter
Facebook
Instagram

Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Praza da Quintana 1. 2º, Casa da Conga
15704 Santiago de Compostela
correo-e: secretaria@colexiodearquitectos.org
Tel.: 981 552 400 - Fax: 981 594 720