Axenda
Boletín de Información 50 - 2020

Colexio |Emprego |Eventos


Colexio

Consulta previa sobre a Lei de Arquitectura de Galicia

Publicación: 23 de decembro  
Consulta previa Lei de Arquitectura de Galicia Como xa se informou recentemente, o Consello da Xunta de Galicia aprobou a consulta pública previa sobre o anteproxecto de Lei de Arquitectura de Galicia.
Cremos que é un documento moi importante e no que os Arquitectos temos moito que dicir e posiblemente debamos liderar o debate público.
Nese sentido o Colexio xa organizou un grupo de traballo para presentar as oportunas achegas e tentar que o documento sexa o mellor, o máis completo e ambicioso posible.
Enlace á noticia

Apertura do prazo para a configuración da colexiación 2021

Publicación: 22 de decembro  
Apertura configuracion cota colexial Infórmase que, segundo se indica na Circular 30 2020, está aberto o prazo para a configuración da colexiación para o exercicio 2021, que rematará o 24 de xaneiro.

Pode atoparse máis información na web colexial.
Enlace á noticia

Aprobación do Plan de compliance en materia de competencia

Publicación: 22 de decembro  
Plan de Compilance competencia A Xunta de Goberno na súa sesión 14/2020 de 26 de novembro, adoptou o acordo de aprobar o programa de cumprimento en materia de competencia encargado a Megamail Consultores en cumprimento da Resolución da Comisión Galega da Competencia aprobando a terminación convencional do expediente S5/2016. 
Enlace á noticia

Novos concellos incorporados á interoperatibilidade co COAG

Publicación: 18 de decembro  
Convenio interoperatividade Froito do convenio de interoperabilidade asinado entre o COAG e a Deputación da Coruña, habilitarase a posibilidade de autorizar a documentación tramitada no COAG para a súa descarga nos 72 Concellos aos que a Deputación dá soporte, en dúas fases.
Enlace á noticia

Emprego

Oferta de traballo para a redacción dun proxecto de demolición e dirección técnica no Concello de Nigrán

Publicación: 21 de decembro  
Praza arquitecto valdoviƱo O Concello de Nigrán solicita ao Colexio de Arquitectos de Galicia a colaboración na designación, mediante sorteo, dun colexiado/a interesado na redacción de proxecto e a dirección técnica da demolición dunha edificación sen licenza emprazada no referido termo municipal, en execución do disposto por sentencia xudicial.
Enlace á noticia

Eventos

Película cinematográfica «La ciudad de las rías», de Andrés Fernández Albalat

Publicación: 21 de diciembre  
Sellier FilmFestival La V edición del Sellier Film Festival se clausurará el próximo lunes 28 de diciembre con la versión restaurada e íntegra de «La ciudad de las rías» de Andrés Fernández-Albalat. Enlace a la noticia

Boletíns anteriores na web
Twitter
Facebook
Instagram

Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Praza da Quintana 1. 2º, Casa da Conga
15704 Santiago de Compostela
correo-e: secretaria@colexiodearquitectos.org
Tel.: 981 552 400 - Fax: 981 594 720