Axenda
Boletín de Información 27 - 2020

Colexio | Emprego| Eventos| Normativa


Colexio

Ampliación dos puntos da Orde do Día da Xunta Xeral extraordinaria a celebrar o 21 de xullo

Publicación: 15 de xullo  
Documentacion Xunta Xeral Tal e como se indica na Circular 17 2020, ampliouse a Orde do Día da Xunta Xeral extraordinaria do día 21 de xullo, do que se enviou unha aclaración na Circular 18 2020. Tamén está incorporado na zona web da Xunta Xeral extraordinaria, o «Informe sobre a venta do local situado nas galerías comerciais na Avda. Rosalía de Castro, nº 31, planta sótano 2º, local 11, de Santiago de Compostela». 
Enlace á noticia.

Reorganización de servizos colexiais durante o verán 2020. Peches puntuais de oficinas colexiais

Publicación: 15 de xullo  
Horario Veran Infórmase que a Xunta de Goberno, na súa sesión 8/2020 de 9 de xullo, aprobou o “Informe sobre vacacións personal no verán 2020. Proposta de reorganización de servizos colexiais” proposto pola Secretaría colexial. 
Enlace á noticia.

Prórroga do procedemento extraordinario para as tramitacións dos libros de ordes e asistencias e libros de incidencias de orixinais emitidos en papel ou orixinais dixitais levados en papel

Publicación: 14 de xullo  
Prorroga Libro Ordes Tal e como se indica na Circular 16 2020, a Xunta de Goberno, na súa sesión 8/2020 de 9 de xullo, adoptou o acordo de prorrogar a aplicación do Procedemento extraordinario para a tramitación dos libros de ordes e asistencias e libros de incidencias oririxiais emitidos en papel ou orixinais dixitais levados en papel.. Enlace á noticia.

Interpretación gráfica das Normas de Habitabilidade de Vivendas de Galicia

Publicación: 14 de xullo  
Interpretacion Normas Habitabilidade Polo seu interese poñemos a vosa disposición este PDF coa interpretación gráfica das Normas de Habitabilidade de Vivendas de Galicia. Trátase dun libro editado hai 10 anos en formato físico ao amparo dun convenio entre o COAG e o IGVS. A publicación pretende ser unha ferramenta útil que axude no proceso de interpretación das normas, sinxela de consultar e con interesantes ilustracións que facilitan a comprensión por todos, profesionais e persoas alleas ao mundo da arquitectura. Enlace á noticia.

21 de xullo de 2020: nova data de celebración das Xuntas Xerais ordinaria e extraordinaria previstas para o 28 de maio e suspendidas

Publicación: 10 de xullo  
Nova data Xunta Xeral Tal e como se anuncia na Circular 14 2020, o vindeiro 21 de xullo de 2020 terá lugar en Santiago de Compostela a celebración das Xuntas Xerais ordinaria e extraordinaria previstas para o pasado 28 de maio e suspendidas. Así mesmo, segundo se informa na Circular 15 2020, tamén está aprobada a documentación de asuntos a tratar na Xunta Xeral ordinaria: memoria de xestión colexial 2019. Enlace á noticia.

Emprego

Ofertas de emprego público no BOP Pontevedra

Publicación: 14 de xullo  
Emprego No BOP-Pontevedra de 14 de xullo, aparecen os anuncios para a selección en réxime de interinidade dun/ha arquitecto/a no Concello de A Lama, e para a Convocatoria para a formación de lista de reserva para a provisión interina de prazas de arquitecto no Concello de TuiEnlace á noticia.

Ofertas de emprego

Ofertas de emprego
Publicación: 13 de julio GESVALT sociedad de tasación, homologada por el Banco de España, selecciona arquitecto/a para ampliar la red de  tasadores externos en la zona de FerrolEnlace á noticia.

Publicación: 13 de julio GESVALT sociedad de tasación, homologada por el Banco de España, selecciona arquitecto/a para ampliar la red de  tasadores externos en la zona de Lalín (Pontevedra). Enlace á noticia.

Publicación: 13 de julio GESVALT sociedad de tasación, homologada por el Banco de España, selecciona arquitecto/a para ampliar la red de  tasadores externos en la zona de Santiago de Compostela.  Enlace á noticia.

Publicación: 10 de julio VALLEARQUITECTURA selecciona arquitecto/a para trabajar en su estudio de A Coruña.  Enlace á noticia.

Publicación: 9 de julio Estudo de arquitectura con sede en A Coruña, OLAestudio, selecciona arquitecto/a para formación por Beca.  Enlace á noticia.

Eventos

VAILLANT. Jornada online NUEVA TECNOLOGIA EN LA AEROTERMIA DEL FUTURO

Publicación: 13 de julio Jueves 23 de julio, 12,00 - 14,00 horas
Jornada Aerotermia Vaillant tiene el placer de invitarte al webinar de presentación de la nueva tecnología en aerotermia compacta. Enlace a la noticia.

Enquisa CAE 2020 sobre o estado da profesión

Publicación: 14 de xullo  
Encuesta CAE2020 O Consello de Arquitectos de Europa (CAE), está a levar a cabo o seu sétimo estudo sobre a profesión de arquitecto. Estes estudos realízanse cada dous anos e permiten facer un seguimento da transformación que sofre a profesión á luz das cambiantes circunstancias económicas.
Enlace á noticia.

Normativa

Aprobación do Regulamento da Lei de protección da paisaxe de Galicia

Publicación: 9 de xullo  
Regulamento paisaxe No DOG de 8 de xullo, aparece publicado o Decreto polo que se aproba o Regulamento da Lei de protección da paisaxe de Galicia, que entrará en vigor o 28 de xullo. Enlace á noticia.

Aplicación obligatoria de las modificaciones del CTE a partir del 24 de septiembre

Publicación: 89de julio  
Aplicacion CTE Nota informativa elaborada por el CSCAE sobre la reanudación del cómputo de plazos en la aplicación del Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, de modificación del Código Técnico de la Edificación.
Enlace a la noticia.

Planeamento urbanístico – primeira quincena xullo 2020

Publicación: 15 de xullo  
Planeamento quincella xullo Planeamento urbanístico publicado na primeira quincena do mes de xullo de 2020 no Diario Oficial de Galicia e nos Boletins Oficiais de A Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra, incluíndo os Plans con trámite de Avaliación Ambiental Estratéxica aberta, publicados na web da Xunta de Galicia.
Enlace á noticia.

Normativa e acordos de interese publicados en boletíns na primeira quincena do mes de xullo de 2020

Publicación: 15 de xullo  
Normativa quincena xullo Publicada na zona de normativa a listaxe da Normativa de interese da primeira quincena do mes de xullo de 2020. Dita listaxe, estará disponible permanentemente no apartado da “Normativa Técnica”, no seu lado esquerdo, e nos “documentos de apoio” da web colexial.
Enlace á noticia.

Boletíns anteriores na web
Twitter
Facebook
Instagram

Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Praza da Quintana 1. 2º, Casa da Conga
15704 Santiago de Compostela
correo-e: secretaria@colexiodearquitectos.org
Tel.: 981 552 400 - Fax: 981 594 720