Axenda
Boletín de Información 13 - 2020

Avisos | Concursos |Normativa


Avisos

CSCAE | ÚLTIMAS Actualizaciones de las FAQs sobre la emergencia sanitaria por el COVID-19

Publicación: 31 de marzo  
FAQs CSCAE 31 marzo B.19 ¿Prevé el decreto medidas para mantener la actividad mínima indispensable?
Última actualización 31-03-2020 (11:30 am)
B.20 ¿Qué medidas contempla el RD 10/2020 para los trabajadores autónomos?
Última actualización 31-03-2020 (10:30 am)
B.17 ¿Los despachos profesionales pueden permanecer abiertos tras el endurecimiento del confinamiento aprobado por el Consejo de Ministros?
Última actualización 31-03-2020 (10:25 am)
B.24 ¿Qué hago si soy trabajador/a por cuenta ajena y no puedo acogerme al permiso retribuido recuperable establecido en el Real Decreto-ley 10/2020?
Última actualización 31-03-2020 (10:24 am)
Enlace a la noticia.

Día das Artes Galegas 2020

Publicación: 1 de abril  
Dia das Artes Galegas 2020 O arquitecto Domingo de Andrade será homenaxeado pola Real Academia Galega de Beleas Artes no «Día das Artes Galegas» 2020.
Enlace á noticia.

Programación cursos on line: Ferramentas gratuitas para a xestión e coordinación de equipos en pequenos estudos de arquitectura: Slack

Publicación: 30 de marzo  
Curso on line Slack Este taller on line está orientado á xestión de pequenos estudos de arquitectura (entre 1 e 5 persoas) e ten como obxectivo que os alumnos adquiran coñecementos e habilidades para:
  • Coñecer e xestionar ferramentas de comunicación dixital que permitan establecer a rastrexabilidade das comunicacións relacionadas cos diferentes proxectos e traballos do estudo.
  • Aprender a xestionar as comunicacións con colaboradores internos, así como con potenciais colaboradores ou axentes externos para a organización para que estean integradas de xeito eficiente na propia canle de comunicación do estudo.
Para a aplicación práctica do contido do curso, empregarase a versión gratuíta da ferramenta Slack.
Enlace á noticia.

Programación cursos on line: Aberta matrícula no curso Coordinación Rexistro-Catastro. O rexime xurídico das edificacións en situación de fora de ordenación e das actuacións e edificacións ilegais en solo rústico

Publicación: 30 de marzo  
Curso rexistro catastro Xa está aberta a matrícula da edición on line do curso Coordinación rexistro catastro. O rexime xurídico das edificacións en situación de fora de ordenación e das actuacións e edificacións ilegais en solo rústico.

A Lei hipotecaria e o texto refundido da Lei do catastro inmobiliario, tras a súa reforma pola Lei 13/2015, do 24 de xuño, introduciron un novo sistema de coordinación entre o catastro e o catastro inmobiliario, establecendo que se cartografía catastral a base da descrición gráfica das explotacións rexistrais.O obxectivo deste curso expoñer e explicar con casos prácticos tanto o procedemento de coordinación de rexistro-catastro como os requisitos técnicos para o intercambio de información, as novidades relacionadas coa medición xeorreferenciada e a representación gráfica alternativa catastral así como os diferentes problemas e casuística asociadas e as súas implicacións (validación negativa, etc.).
Enlace á noticia.

IGAPE: préstamos avalados para apoiar a pemes e autónomos no contexto do actual brote do COVID-19

Publicación: 1 de abril  
Prestamos IGAPE No DOG de 1 de abril publícase a resolución do 31 de marzo de 2020 do Instituto Galego de Promoción Económica pola que se modifican as bases reguladoras do Marco de apoio ao acceso ao crédito das pequenas e medianas empresas, instrumentadas mediante convenio de colaboración entre o Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE), as sociedades de garantía recíproca e as entidades de crédito adheridas, publicadas mediante a Resolución do 7 de febreiro de 2020. 
Enlace á noticia.

Concursos

Concurso de ideas para un Centro Multifuncional para la juventud en Ames

Publicación: 30 de marzo  
Concurso Ames Concurso de Ideas con intervención de jurado para la redacción del proyecto técnico de construcción de edificio para centro multifuncional de ocio, cultura y promoción económica dirigido a la juventud y a personas en riesgo de exclusion social en el Ayuntamiento de Ames. Provincia de A Coruña. (EDUSI).
Enlace a la noticia.

Normativa

Normativa e acordos de interese publicados en boletíns no mes de marzo de 2020

Publicación: 31 de marzo  
Normativa marzo 2020 Publicada na zona de normativa a listaxe da Normativa de interese do mes de marzo de 2020. Dita listaxe, estará disponible permanentemente no apartado da “Normativa Técnica”, no seu lado esquerdo, e nos “documentos de apoio” da web colexial. Enlace á noticia.

Planeamento urbanístico – marzo 2020

Publicación: 31 de marzo  
Planeamento marzo 2020 Planeamento urbanístico publicado no mes de marzo de 2020 no Diario Oficial de Galicia e nos Boletins Oficiais de A Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra, incluíndo os Plans con trámite de Avaliación Ambiental Estratéxica aberta, publicados na web da Xunta de Galicia. Enlace á noticia.

Informe técnico Real Decreto 732/2019. Aplicación del DB-HE en intervenciones en edificios existentes

Publicación: 27 de marzo  
Informe HE CTE No constante labor de asesoramento a técnicos e administracións públicas, o Colexio de Arquitectos presenta este informe sobre como aplicar as 5 seccións do DB-HEI nas intervencións en edificios existentes, tra-los cambios introducidos polo Real Decreto 732/2019. A día de hoxe a aplicación é voluntaria, pero será obrigatoria para aquelas obras para as que se solicite licenza municipal a partir do 28 de xuño de 2020. 
Enlace á noticia.

Boletíns anteriores na web
Twitter
Facebook
Instagram

Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Praza da Quintana 1. 2º, Casa da Conga
15704 Santiago de Compostela
correo-e: secretaria@colexiodearquitectos.org
Tel.: 981 552 400 - Fax: 981 594 720