coag-logo11.jpg
Boletín de Información [nº 29 - 2018]

OFERTAS LIBROS COAG

  FEISMO? DESTRUIR UN PAÍS

Autor: aa.vv
Ano Edicion: 2006
Idioma: Galego
Nº paxinas: 215
Medidas: 23 x 24 cm
Coedicion: DIFUSORA DE LETRAS, ARTES E IDEAS
ISBN:  978-84-935223-0-8
ISBN-10: 84-935223-0-9

30,00 €
DOCOMOMO 1 Lote nº 17

Arquitectura moderna e turismo 1925 -1965
La arquitectura de la industria, 1925 – 1965
El G.A.T.C.P.A.C. y su tiempo: políticas, cultura y arquitectura en los años 30 ¿Renovarse o morir?

54,00 €
Colexio | Concursos | Formación

NOVIDADES NA WEB

Colexio

 

Horario especial na delegación de Santiago e na Sede colexial na semana do 23 ao 27 de xullo

Publicación: 17 de xullo de 2018

Infórmase que a semana do 23 ao 27 de xullo, con motivo da semana grande na cidade de Santiago de Compostela, o horario de atención na Delegación  e na Sede colexial será de 10 a 13 horas. Rogamos desculpen as molestias que estas circunstancias poidan  causar.
Enlace a la noticia.

Procedemento a aplicar pola Secretaría colexial cando se teña coñecemento da existencia de sociedades profesionais de arquitectura sen inscribir no Rexistro de Sociedades Profesionais do COAG.

Publicación: 17 de xullo de 2018

Infórmase de que a Xunta de Goberno, na súa sesión 8/2018 de 5 de xullo, adoptou o acordo de aprobar o procedemento interno proposto pola Secretaría colexial, a aplicar cando se teña coñecemento da existencia de sociedades profesionais que teñan como obxecto social, ou entre os seus obxectos sociais, o exercicio da profesión de arquitectura, que non figuren inscritas no Rexistro de Sociedades Profesionais do COAG. Enlace á noticia

Concursos

 

Concello de Moaña: contratación do servizo de redacción do Plan de Mobilidade Urbano sustentable (PMUS)

Publicación: 17 de xullo de 2018

Infórmase da publicación o pasado 6 de xullo na Plataforma de Contratos Públicos de Galicia, da convocatoria polo Concello de Moaña da contratación do servizo de redacción do Plan de Mobilidade Urbano sustentable (PMUS). Enlace á noticia

Formación

Curso | Renovación urbana e rexeneración urbanística

Publicación: 18 de xullo de 2018

Este curso ten como obxectivo que os alumnos adquiran unha nova visión do xeito en que xestionamos o territorio, completando as ferramentas tradicionais de planificación urbanística con novos procesos que garantan a participación do cidadán na diagnose e transformación do ecosistema urbano. Enlace á noticia.

Curso | Novo procedemento administrativo e contratación pública no ámbito do urbanismo

Publicación: 18 de xullo de 2018

O obxectivo deste curso é que os alumnos poidan adquirir os coñecementos necesarios en relación á normativa que regula os procedementos e a contratación nas Administracións Públicas. Enlace á noticia.

ACTIVAS NA WEB

COLEXIO

 • Delegación de Vigo. Exposición “A nova ponte peonil Tomiño Cerveira”. Ver
 • Novidades no tratamento dos Libros de ordes e asistencias e dos Libros de incidencias nos trámites de rexistro das documentacións de seguimento de obra. Ver
 • Convocatoria dos Premios Gran de Area de Aportación á Arquitectura 2018. Ver
 • Actualización dos modelos de utilidades na web. Ver
 • Horario de atención ao público na Delegación de Ourense do 2 ao 13 de xullo. Ver
 • Asesoramento aos colexiados para a adecuación ao novo Regulamento de Protección de Datos. Ver
 • Publicadas as propostas do COAG aos Premios de Arquitectura e Rehabilitacón de Galicia 2018. Ver
 • IX Congreso Internacional de Ordenación del Territorio. Ver
 • Abierto el período de presentación de obras para la nueva Guía de Arquitectura de Extremadura. Ver
 • Programa de recoñecementos médicos específicos para traballadores/as autónomos/as. Ver
 • CSCAE: Normativa interna básica. Ver
 • Nomeamento do Delegado de Protección de Datos do COAG. Ver
 • Ponencia de José Fariña Tojo. Curso Superior de Técnico de Urbanismo 2017-2018. Ver
 • Presentación da revista OBRADOIRO DIXITAL. Ver
 • Vídeo da terceira xornada de Mesturas III. Ver
 • Vídeo da segunda xornada de Mesturas III. Ver
 • Acceso como colexiado do COAG á ferramenta indexARQ do CSCAE. Ver
 • Vídeo da primeira xornada de Mesturas III. Ver
 • Ponencia de José María Ezquiaga en vídeo. Ver
 • Manifesto sobre o proxecto de terminal de autobuses na estación intermodal de Ourense. Ver
 • Carta do Presidente do Consejo Superior. Ver
 • Incorporación das últimas edicións dos Gran de Area (2013-2017) á plataforma de premios do COAG. Ver
 • Resultados e analise das preferencias formativas trasladadas polos colexiados para o Plan de Formación 2018. Ver

CONCURSOS

 • Concurso para la redacción de un nuevo PGOM de Vigo. Ver
 • Concurso de ideas para la construcción de un espacio escénico-artístico vinculado al Festival Artecturas de Santander Ver
 • Concurso de proyectos para la adecuación y rehabilitación del edificio Beti_Jai. Ver

EMPREGO

 • Estudo de arquitectura en A Coruña, selecciona arquitecto recentemente licenciado ou estudante de último curso ou PFC para traballar como arquitecto en formación. Ver
 • Estudo de arquitectura en Pontevedra selecciona arquitecto sen experiencia. Ver
 • Entidade Nacional de Acreditación - ENAC - selecciona técnico experto en control urbanístico de actividades. Accesibilidad. Ver
 • Concello de Tui: proceso selectivo para a formación de lista de reserva para a praza de arquitecto. Ver
 • Empresa de servicios de Arquitectura, ingeniería y Consultoría, selecciona arquitecto/a para beca FUAC, FEUGA o similar. Ver
 • Consultora de arquitectura e urbanismo de Lugo, selecciona arquitecto/a menor de 30 anos para bolsa de traballo FUAC o FEUGA. Ver
 • Estudio de arquitectura de A Coruña, selecciona arquitecto/a menor de 30 anos para beca FUAC o FEUGA. Ver
 • Valora Consultores selecciona Consultor Medioambiental freelance para Ourense y Pontevedra. Ver
 • Empresa del sector de estaciones de servicio solicita un ARQUITECTO para departamento de licencias y obras en Galicia. Ver
 • Estudio de arquitectura de A Coruña, solicita Arquitecto recién licenciado o estudiante PFC para trabajar como arquitecto en formación, mediante Beca FEUGA o similar. Ver
 • Concello de Cee praza de arquitecto municipal funcionario/a interino/a. Ver
 • Guardian Industries Navarra selecciona un/una “Technical Advisor”, con inglés y portugués para Tudela (Navarra). Ver
 • AESVAL LOGICA DE VALORACIONES, selecciona tasador/a de fincas urbanas como colaborador/a externo/a. Ver
 • SERTECOSTA busca arquitecto para colaboraciones en provincia de Ourense como perito de riesgos diversos. Ver
 • Oferta de emprego público Deputación Provincial de Ourense correspondente a 2017. Ver
 • Empresa de Seguridad y Salud selecciona arquitecto a jornada parcial, con experiencia en Coordinación de Seguridad y Salud en obra. Ver
 • Estudio de arquitectura en Vigo selecciona arquitecto/a. Ver

EVENTOS

 • Curso de verán "Paisaxes en produción". Ver

FORMACIÓN EXTERNA

 • Jornada de asesoramiento “Madera FSC y Construcción Eficiente en Galicia” Ver
 • Máster Universitario en edificación sostenible de la Universidad de A Coruña. Ver
 • Máster Universitario en Rehabilitación Arquitectónica por la UDC. Ver
 • Imasgal. Curso online de REVIT intensivo: Nivel iniciación e intermedio. Ver
 • Editeca. Curso online de REVIT estructuras avanzado. Ver
 • Editeca. Curso online de REVIT estructuras básico. Ver
 • Editeca. Curso online de REVIT interiorismo. Ver
 • Editeca. Curso online de REVIT instalaciones básico. Ver
 • Editeca. Curso online de REVIT instalaciones avanzado. Ver

NORMATIVA

 • Certificación enerxética. Novas aplicacións recoñecidas. Ver
 • CTE: Actualización comentarios DBs e DA DB-SUA/2. Ver
 • Normativa e acordos de interese publicados en boletíns no mes de xuño de 2018 Ver
 • Contía e procedemento de aboamento das probas periciais a cargo da Administración de Xustiza en Galicia. Ver
 • Planeamento urbanístico - Primeira qincena xuño 2018. Ver
 • Entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector Público. Ver
 • Publicación en el BOE de Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. Ver
 • Actualización de Comentarios e documentos de apoio CTE. Ver
 • Lei de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia. Ver

OFERTAS

 • Oferta colectiva:Adeslas, condiciones especiales COAG. Ver
 • Oferta de software PREOC 2018 + PREMETI 2018. Ver
 • Oferta de R para colexiados. Ver

PUBLICACIÓNS

 • Boletín anual 2017 del Observatorio de Vivienda y Suelo. Ver
 • Publicación "Seguridad Laboral en obras de construcción menores (sin proyecto)". Ver
 • Disponible el nº 1 de la revista "Cuadernos" del CSCAE. Ver
 • Publicacións do Instituto Galego da Vivenda e Solo. Ver

BOLETÍNS ANTERIORES

Boletíns de información na páxina web

Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Praza da Quintana 1. 1º, Casa da Conga
15704 Santiago de Compostela
correo-e: secretaria@colexiodearquitectos.org
Tel.: 981 552 400 - Fax: 981 594 720


GALEGO | Información básica protección de datos
Responsable: Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia. Finalidade: Xestión da colexiación. Lexitimación: Cumprimento de obrigas legais / Exercicio de facultades públicas. Destinatarios: Comunicaranse os datos aos destinatarios legalmente previstos e a encargados do tratamento do COAG. Dereitos: Ten dereito a acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, como se explica na información adicional. Información adicional: Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos en http://www.coag.es/tratamentodatos/?id=1&lang=gl

En relación co artigo 22 da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, pode darse de baixa da lista de distribución do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, enviando unha mensaxe ao enderezo: protecciondatos@colexiodearquitectos.org
A nosa política de privacidade está dispoñible en: portal.coag.es/aviso-legal


CASTELLANO | Información básica protección de datos
Responsable: Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia. Finalidad: Gestión de la colegiación. Legitimación: Cumplimiento de obligaciones legales / Ejercicio de facultades públicas. Destinatarios: Se comunicarán los datos a los destinatarios legalmente previstos y a encargados del tratamiento del COAG. Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional. Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en http://www.coag.es/tratamentodatos/?id=1&lang=es

En relación con el artículo 22 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, puede darse de baja de la lista de distribución del Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, enviando un mensaje a la dirección: protecciondatos@colexiodearquitectos.org
Nuestra política de privacidad está disponible en: portal.coag.es/aviso-legal

This email was sent to *|EMAIL|*
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
*|LIST:ADDRESSLINE|*
 

 

*|REWARDS|*