coag-logo11.jpg
Boletín de Información [nº 23 - 2018]
Colexio Concursos Emprego Normativa Ofertas colectivo
Novidades na web

Colexio

Acordos adoptados na Xunta Xeral ordinaria do 31 de maio

Publicación: 6 de xuño de 2018  
Acordos Xunta Xeral Tal e como se anuncia na Circular 13/2018, están dispoñibles os acordos adoptados nesta Xunta, así como a gravación da mesma.

Enlace á noticia.

Fin de prazo de inscrición Curso “Criterios prácticos de aforro enerxético e económico na edificación e a súa aplicación construtiva”

Publicación: 5 de xuño de 2018  
Curso Aforro enerxético Cumplimento HE1 + HE0 e certificación enerxética dos edificios mediante HULC.

O prazo de inscrición permanecerá aberto ata o inicio de cada unha das edicións do curso, ou ata agotar as plazas dispoñibles.

Enlace á noticia.

Curso sobre licenzas, comunicacións previas e outras autorizacións administrativas. Fin de plazo de inscrición edición Ferrol

Publicación: 5 de xuño de 2018  
Curso licenzas O vindeiro martes día 12 comenza en Ferrol o curso sobre licenzas, comunicacións previas e outras autorizacións administrativas na Lei 2/2016 do solo de Galicia e o seu Regulamento, Lei 9/2013 do emprendemento e a competitividade en Galicia e o Regulamento único de Regulación integrada de actividades económicas e apertura de establecementos [D 144/2016], e Lei 10/2017 de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia. O prazo de inscrición permanecerá aberto ata o inicio de cada unha das edicións do curso, ou ata esgotar as plazas dispoñibles.
Enlace á noticia.

Cambio de datas Curso | taller edificación sustentable e rehabilitación enerxética

Publicación: 5 de xuño de 2018  
Curso edificacion sustentable Novas datas: 18, 21, 25, e 28 de xuño de 2018. Vigo. Duración total 16h.
Este taller plantexase co obxectivo de abrir expectativas reais de traballo no campo da edificación sustentable. O curso-taller enfocará os trámites administrativos e técnicos desenvolvidos en anteriores edicións do PAREER e analizará a maiores a nova convocatoria PAREER II que comezou o día 3 de febreiro.
Enlace á noticia.

Video con entrevista “Qué es la arquitectura para Alejandro de la Sota”

Publicación: 1 de junio de 2018  
Video Alejandro de la Sota Está disponible en el CanalCOAG un nuevo vídeo con una entrevista realizada a Alejandro de la Sota en el que describe qué es para él la arquitectura.
Puede accederse a él en la web a través de Cultura/CanalCOAG/Alejandro de la Sota.
Enlace a la noticia.

Concursos

Concurso rehabilitación edificio Consorcio de Compensación de Seguros en Madrid

Publicación: 6 de junio de 2018  
Concurso Consorcio Seguros Madrid Concurso de proyecto de arquitectura con intervención de jurado, desarrollado en dos fases, para la selección de la mejor propuesta y posterior contratación de la redacción de los proyectos y de las direcciones facultativas de las obras de rehabilitación del edificio situado en Paseo de la Castellana nº 14 de Madrid, propiedad del Consorcio de Compensación de Seguros. Enlace a la noticia.

Concurso de proyectos para la adecuación y rehabilitación del edificio Beti-Jai

Publicación: 6 de junio de 2018  
Concurso edificio Beti Jai El Ayuntamiento de Madrid en colaboración con el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, ha lanzado el concurso de proyectos con intervención de Jurado para la adecuación y rehabilitación del edificio Beti-Jai.​
Enlace a la noticia.

Emprego

Convocatoria concurso de arquitecto para Ley de Contratos del Sector Públco

Publicación: 5 de junio de 2018  
Concurso Arquitecto CSCAE El Consejo Superior convoca concurso para la selección de un arquitecto asesor y responsable del estudio y propuesta de pliego de condiciones de contratación pública para los diferentes procedimientos de adjudicación y otros trabajos complementarios. Enlace a la noticia.

La Fundación Venancio Salcines selecciona arquitecto/a para beca en estudio de arquitectura de A Coruña

Publicación: 5 de junio de 2018  
Beca Fundacion Venancio Salcines La beca ofertada se encuadra en las denominadas Becas Salcines-Talento dirigidas a titulados universitarios.
Enlace a la noticia.

Oferta de emprego

Publicación: 1 de junio de 2018  
Beca Fundacion Venancio Salcines GESVALT SOCIEDAD DE TASACIÓN, homologada por el Banco de España, con Delegación en Vigo, selecciona Arquitecto tasador externo para provincia de A Coruña zona SANTIAGO DE COMPOSTELA.
Enlace a la noticia.

Normativa

Código Estrutural. Audiencia e información pública

Publicación: 1 de xuño de 2018  
Codigo Estructural O Ministerio de Fomento iniciou o trámite de audiencia e información pública sobre o proxecto de Real Decreto polo que se aproba o Código Estrutural, que será de aplicación ás estruturas de formigón, aceiro e mixtas, substituíndo a EHE/2008 e maila EAE/2011, e que ten prevista a súa entrada en vigor para o 01.07.2019. Enlace á noticia.

Planeamento urbanístico – maio 2018

Publicación: 31 de maio de 2018  
Planeamento Maio 2018 Planeamento urbanístico publicado no mes de maio de 2018 no Diario Oficial de Galicia e nos Boletins Oficiais de A Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra, incluíndo os Plans con trámite de Avaliación Ambiental Estratéxica aberta, publicados na web da Xunta de Galicia. Enlace á noticia.

Normativa e acordos de interese publicados en boletíns no mes de maio de 2018

Publicación: 31 de maio de 2018  
Normativa Maio 2018 Publicada na zona de normativa a listaxe da Normativa de interese do mes de maio de 2018. Dita listaxe, estará disponible permanentemente no apartado da “Normativa Técnica”, no seu lado esquerdo, e nos “documentos de apoio” da web colexial. Enlace á noticia.

Ofertas colectivo

Oferta colectiva: Adeslas, Condiciones Especiales COAG

Oferta Adeslas OFERTA COLECTIVA/PUBLICIDAD
Adeslas, la primera compañía de Seguros de Salud en España, pone a tu disposición la posibilidad de asegurar tu salud y la de tus familiares directos en unas condiciones muy ventajosas.
Enlace a la noticia.

ACTIVAS EN WEB
 • COLEXIO
  • Curso Aspectos prácticos da Lei 9/2017 de contratos do sector público e a súa incidencia no exercicio profesional do arquitecto. Ver.
  • Nomeamento do Delegado de Protección de Datos do COAG. Ver.
  • Ponencia de José Fariña Tojo. Curso Superior de Técnico de Urbanismo 2017-2018. Ver.
  • Acceso como colexiado do COAG á ferramenta indexARQ do CSCAE. Ver.
  • Presentación da revista OBRADOIRO DIXITAL. Ver.
  • Vídeo da primeira xornada de Mesturas III. Ver.
  • Vídeo da segunda xornada de Mesturas III. Ver.
  • Vídeo da terceira xornada de Mesturas III. Ver.
  • Carta do Presidente do Consejo Superior. Ver.
  • Ponencia de José María Ezquiaga en vídeo. Ver.
  • Comunicado con motivo do Día Internacional da Muller - 8 de marzo. Ver.
  • Renovación del equipo de gobierno del CSCAE. Ver.
 • FORMACIÓN COAG
  • Resultados e analise das preferencias formativas trasladadas polos colexiados para o Plan de Formación 2018. Ver.
 • EMPREGO
  • Guardian Industries Navarra selecciona un/una “Technical Advisor”, con inglés y portugués para Tudela (Navarra). Ver.
  • AESVAL LOGICA DE VALORACIONES, selecciona tasador/a de fincas urbanas como colaborador/a externo/a. Ver.
  • SERTECOSTA busca arquitecto para colaboraciones en provincia de Ourense como perito de riesgos diversos. Ver.
  • Oferta de emprego público Deputación Provincial de Ourense correspondente a 2017 . Ver.
  • Empresa de Seguridad y Salud selecciona arquitecto a jornada parcial, con experiencia en Coordinación de Seguridad y Salud en obra. Ver.
  • Estudio de arquitectura en Vigo selecciona arquitecto/a. Ver.
  • Estudio de arquitectura en Ferrol solicita arquitecto para trabajar media jornada o jornada completa, beca FEUGA. Ver.
  • Praza de arquitecto/a no Concello de Santiago. Ver.
  • Estudio de arquitectura situado en el centro de Vigo, selecciona arquitecto/a menor de 30 años para beca FEUGA. Ver.
  • Empresa de Vigo busca Perito de Seguros en la zona medio-oeste de la Provincia de la Coruña (Santa Comba, Negreira, Santiago , Zas, Ponteceso, …, etc) Ver
  • Estudio de arquitectura de A Coruña, selecciona arquitecto/a menor de 30 anos para beca FUAC o FEUGA. Ver.
  • Estudio de arquitectura situado en El Burgo-Culleredo busca arquitecto colaborador. Ver.
  • Empresa de Ingeniería y Arquitectura radicada en Alemania, busca profesionales con o sin experienca y conocimientos de alemán. Ver,
  • KRATA S.A. Sociedade de Tasación de ámbito nacional (rexistrada no Banco de España) na súa Delegación Noroeste está a ampliar a súa rede de técnicos colaboradores externos- Arquitectos e Arquitectos Técnicos- para todas as provincias de Galicia. Ver.
  • Estudio de arquitectura en la ciudad de A Coruña busca arquitecto/a colaborador. Ver.
  • Estudio de arquitectura situado en A Coruña selecciona arquitecto. Ver.
  • Estudio de arquitectura xoven de A Coruña oferta unha beca de formación coa Fundacion UDC. Ver.
  • Oferta de trabajo para recién titulados en Grupo Liñagar. Ver.
 • EVENTOS
  • Convocatoria 6ª reunión Grupo de usuarios BIM de Galicia (guBIM Galicia) Ver.​
  • Curso de verán "Paisaxes en produción". Ver.​
  • 2018 DPA Forum GALICIA, Innovación en la Arquitectura, Construcción y Rehabilitación. Ver.
 • FORMACIÓN EXTERNA
  • DEKRA. Los certificados de sostenibilidad en la edificación. Ver.
  • GEASIG. Curso online de IBER avanzado: Rotura de balsas. Ver.
  • Imasgal. Curso online de REVIT intensivo: Nivel iniciación e intermedio. Ver.
  • EDITECA. Curso online de REVIT estructuras avanzado. Ver.
  • EDITECA. Curso online de REVIT estructuras básico. Ver.
  • Imasgal. Curso online de CYPECAD: Cálculo de estructuras. Ver.
  • Editeca. Curso online de REVIT interiorismo. Ver.
  • Editeca. Curso online de REVIT instalaciones básico. Ver.
  • Editeca. Curso online de REVIT instalaciones avanzado. Ver.
  • Curso: Certificación internacional en Mentoring. Ver.
 • NORMATIVA
  • Publicación en el BOE de la aprobación de los Estatutos Generales de los Colegios de Arquitectos y de su Consejo Superior. Ver.
  • Entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector Público. Ver.
  • Publicación en el BOE de Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. Ver.
  • Actualización de Comentarios e documentos de apoio CTE. Ver.
  • Lei de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia. Ver.
 • OFERTAS
  • Oferta de software PREOC 2018 + PREMETI 2018. Ver.
  • Oferta de R para colexiados. Ver.
 • PUBLICACIÓNS
  • Boletín 4º trimestre 2017 del Observatorio de Vivienda y Suelo. Ver.
  • Publicación "Seguridad Laboral en obras de construcción menores (sin proyecto)". Ver.
  • Disponible el nº 1 de la revista "Cuadernos" del CSCAE. Ver.
  • Publicaciones de la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo. Ver.
  • Publicacións do Instituto Galego da Vivenda e Solo. Ver.
 • XORNADAS
  • SIBER. Jornadas Técnicas: Sistemas de ventilación eficiente y confort térmico. Ver.
 

Acceso a Boletíns anteriores na web: Información/Boletíns

Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Praza da Quintana 1. 1º, Casa da Conga
15704 Santiago de Compostela
correo-e: secretaria@colexiodearquitectos.org
Tel.: 981 552 400 - Fax: 981 594 720


Galego

Información básica protección de datos
Responsable: Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia.
Finalidade: Xestión da colexiación.
Lexitimación: Cumprimento de obrigas legais / Exercicio de facultades públicas.
Destinatarios: Comunicaranse os datos aos destinatarios legalmente previstos e a encargados do tratamento do COAG.
Dereitos: Ten dereito a acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, como se explica na información adicional.
Información adicional: Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos en
http://www.coag.es/tratamentodatos/?id=1&lang=gl

En relación co artigo 22 da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, pode darse de baixa da lista de distribución do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, enviando unha mensaxe ao enderezo: protecciondatos@colexiodearquitectos.org
A nosa política de privacidade está dispoñible en: portal.coag.es/aviso-legal


Castellano

Información básica protección de datos
Responsable: Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia.
Finalidad: Gestión de la colegiación.
Legitimación: Cumplimiento de obligaciones legales / Ejercicio de facultades públicas.
Destinatarios: Se comunicarán los datos a los destinatarios legalmente previstos y a encargados del tratamiento del COAG.
Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional.
Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en
http://www.coag.es/tratamentodatos/?id=1&lang=es

En relación con el artículo 22 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, puede darse de baja de la lista de distribución del Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, enviando un mensaje a la dirección: protecciondatos@colexiodearquitectos.org
Nuestra política de privacidad está disponible en: portal.coag.es/aviso-legal

 

*|REWARDS|*

 
 
 
 

 

*|REWARDS|*

 

*|REWARDS|*