coag-logo11.jpg
Boletín de Información [nº 21 - 2018]
Colexio Emprego    

Novidades na web


Colexio

Participación telemática na Xunta Xeral do 31 de maio

Publicación: 23 de maio de 2018  
Participación Telemática Xunta Xeral maio Para participar de xeito telemático nesta Xunta Xeral, se non se fixo para xuntas anteriores, será preciso asinar, entregar e rexistrar o "compromiso de sinatura electrónica acordada" ate o 28 de maio.
Enlace á noticia.

Ourense. Ollada na rúa 43

Publicación: 22 de maio de 2018 Viernes 25 a las 19,30 h.
Olladas na rua 43 Campus del agua | Campus Universitario de Ourense.
Ciudadano: Virxilio Rodríguez Vázquez.
Arquitectos: Alfredo Freixedo y Pedro Diéguez.
Coincidiendo con el día en el que se realiza la inauguración oficial,  desde el COAG os proponemos “ollar” esta nueva obra de arquitectura.. Enlace á noticia.

Curso “Criterios prácticos de aforro enerxético e económico na edificación e a súa aplicación construtiva”

Publicación: 22 de maio de 2018  
Curso Aforro Enerxético Cumplimento HE1 + HE0 e certificación enerxética dos edificios mediante HULC. Nos próximos anos, un dos grandes retos do sector da construción en todos os países europeos será cumprir os obxectivos que a Directiva de Eficiencia Enerxética de Edificios (2010/31/EC), que obriga a implantación en 2020 dos chamados edificios de consumo de enerxía case nulo, nZEB (Nearly Zero Energy Buildings). Enlace á noticia.

Curso sobre licenzas, comunicacións previas e outras autorizacións administrativas

Publicación: 18 de maio de 2018  
Curso Licenzas Na Lei 2/2016 do suelo de Galicia e o seu Regulamento, Lei 9/2013 do emprendemento e a competitividade en Galicia e o Regulamento único de Regulación integrada de actividades económicas e apertura de establecementos [D 144/2016], e Lei 10/2017 de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia. Enlace á noticia.

Curso | taller para a formación en edificación sustentable

Duración total: 16 horas Vigo, 5, 8, 12, e 15 de xuño de 2018
Curso edificacion sustentable Este taller plantexase co obxectivo de abrir expectativas reais de traballo no campo da edificación sustentable. O curso-taller enfocará os trámites administrativos e técnicos desenvolvidos en anteriores edicións do PAREER e analizará a maiores a nova convocatoria PAREER II que comezou o día 3 de febreiro. Enlace á noticia.

DEKRA. Los certificados de sostenibilidad en la edificación

Publicación: 18 de maio de 2018 Delegación de A Coruña, 7 de junio
Curso Dekra Aunque se construye y rehabilita para crear futuro, a veces se hace sin plantearse el coste de explotación y el impacto ambiental que se generará. Los edificios causan buena parte de la contaminación y consumo energético de la UE (40%) por lo que el Parlamento Europeo ha establecido los requisitos para regular su demanda energética y también establece que las nuevas construcciones tengan un consumo casi nulo en 2020. Enlace á noticia.

Emprego

Ofertas de emprego

Ofertas de emprego
Publicación: 22 de mayo de 2018 Guardian Industries Navarra selecciona un/una “Technical Advisor”, con inglés y portugués para Tudela (Navarra).  Enlace a la noticia.

ACTIVAS EN WEB
 • COLEXIO
  • Informe anual de xestión económica 2017. Ver.
  • Peche da Delegación de Ferrol a semana do 21 ao 27 de maio. Ver.
  • Documentación para a Xunta Xeral ordinaria do 31 de maio. Ver.
  • Nomeamento do Delegado de Protección de Datos do COAG. Ver.
  • Delegación de Santiago. Proclamación de cargo directamente electo. Ver.
  • Ponencia de José Fariña Tojo. Curso Superior de Técnico de Urbanismo 2017-2018. Ver.
  • Presentación da revista OBRADOIRO DIXITAL. Ver.
  • Vídeo da primeira xornada de Mesturas III. Ver.
  • Vídeo da segunda xornada de Mesturas III. Ver.
  • Vídeo da terceira xornada de Mesturas III. Ver.
  • Resultado das eleccións á Xunta Directiva da Agrupación de Arquitectos Peritos e Forenses. Ver.
  • Carta do Presidente do Consejo Superior. Ver.
  • Ponencia de José María Ezquiaga en vídeo. Ver.
  • Comunicado con motivo do Día Internacional da Muller - 8 de marzo. Ver.
  • Renovación del equipo de gobierno del CSCAE. Ver.
 • FORMACIÓN COAG
  • Resultados e analise das preferencias formativas trasladadas polos colexiados para o Plan de Formación 2018. Ver.
 • CONCURSOS
  • Ampliación de prazo para Experimenta Pontevedra. Ver.
  • Concurso de proyectos con intervención de jurado para la remodelación de la Plaza de los Belgas de Collado Villalba. Ver
 • EMPREGO
  • AESVAL LOGICA DE VALORACIONES, selecciona tasador/a de fincas urbanas como colaborador/a externo/a. Ver.
  • SERTECOSTA busca arquitecto para colaboraciones en provincia de Ourense como perito de riesgos diversos. Ver.
  • Oferta de emprego público Deputación Provincial de Ourense correspondente a 2017 . Ver.
  • Empresa de Seguridad y Salud selecciona arquitecto a jornada parcial, con experiencia en Coordinación de Seguridad y Salud en obra. Ver.
  • Estudio de arquitectura en Vigo selecciona arquitecto/a. Ver.
  • Estudio de arquitectura en Ferrol solicita arquitecto para trabajar media jornada o jornada completa, beca FEUGA. Ver.
  • Praza de arquitecto/a no Concello de Santiago. Ver.
  • Estudio de arquitectura situado en el centro de Vigo, selecciona arquitecto/a menor de 30 años para beca FEUGA. Ver.
  • Empresa de Vigo busca Perito de Seguros en la zona medio-oeste de la Provincia de la Coruña (Santa Comba, Negreira, Santiago , Zas, Ponteceso, …, etc) Ver
  • Estudio de arquitectura de A Coruña, selecciona arquitecto/a menor de 30 anos para beca FUAC o FEUGA. Ver.
  • Estudio de arquitectura situado en El Burgo-Culleredo busca arquitecto colaborador. Ver.
  • Empresa de Ingeniería y Arquitectura radicada en Alemania, busca profesionales con o sin experienca y conocimientos de alemán. Ver,
  • KRATA S.A. Sociedade de Tasación de ámbito nacional (rexistrada no Banco de España) na súa Delegación Noroeste está a ampliar a súa rede de técnicos colaboradores externos- Arquitectos e Arquitectos Técnicos- para todas as provincias de Galicia. Ver.
  • Estudio de arquitectura en la ciudad de A Coruña busca arquitecto/a colaborador. Ver.
  • Estudio de arquitectura situado en A Coruña selecciona arquitecto. Ver.
  • Estudio de arquitectura xoven de A Coruña oferta unha beca de formación coa Fundacion UDC. Ver.
  • Oferta de trabajo para recién titulados en Grupo Liñagar. Ver.
 • EVENTOS
  • 2018 DPA Forum GALICIA, Innovación en la Arquitectura, Construcción y Rehabilitación. Ver.
  • Últimas prazas para o IV Congreso APLU Disciplina Urbanística: Cuestións de actualidade a debate. Ver.
  • Exposición de proxectos do Concurso Internacional de Ideas "A nova ponte peonil Tomiño-Cerveira". Ver.
 • FORMACIÓN EXTERNA
  • GEASIG. Curso online de IBER avanzado: Rotura de balsas. Ver.
  • Imasgal. Curso online de REVIT intensivo: Nivel iniciación e intermedio. Ver.
  • EDITECA. Curso online de REVIT estructuras avanzado. Ver.
  • EDITECA. Curso online de REVIT estructuras básico. Ver.
  • Imasgal. Curso online de CYPECAD: Cálculo de estructuras. Ver.
  • Editeca. Curso online de REVIT interiorismo. Ver.
  • Editeca. Curso online de REVIT instalaciones básico. Ver.
  • Editeca. Curso online de REVIT instalaciones avanzado. Ver.
  • Curso: Certificación internacional en Mentoring. Ver.
 • NORMATIVA
  • Normativa e acordos de interese publicados en boletíns na primeira quincena do mes de maio de 2018. Ver.
  • Planeamento urbanístico - primeira quincena maio 2018. Ver.
  • Publicación en el BOE de la aprobación de los Estatutos Generales de los Colegios de Arquitectos y de su Consejo Superior. Ver.
  • Entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector Público. Ver.
  • Publicación en el BOE de Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. Ver.
  • Actualización de Comentarios e documentos de apoio CTE. Ver.
  • Lei de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia. Ver.
 • OFERTAS
  • Oferta de software PREOC 2018 + PREMETI 2018. Ver.
  • Oferta de R para colexiados. Ver.
 • PREMIOS
  • Premios de Arquitectura e Rehabilitación de Galicia 2018. Ver.
  • Convocatoria Premios Juana de Vega de Intervencións na Paisaxe 2018 | Viviendas unifamiliares. Ver.
  • Ampliazión de prazo para presentación de propostas para Experimenta Pontevedra. Ver.
 • PUBLICACIÓNS
  • Boletín 4º trimestre 2017 del Observatorio de Vivienda y Suelo. Ver.
  • Publicación "Seguridad Laboral en obras de construcción menores (sin proyecto)". Ver.
  • Disponible el nº 1 de la revista "Cuadernos" del CSCAE. Ver.
  • Publicaciones de la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo. Ver.
  • Publicacións do Instituto Galego da Vivenda e Solo. Ver.
 • XORNADAS
  • SIBER. Jornadas Técnicas: Sistemas de ventilación eficiente y confort térmico. Ver.
 

Acceso a Boletíns anteriores na web: Información/Boletíns

Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Praza da Quintana 1. 1º, Casa da Conga
15704 Santiago de Compostela
correo-e: secretaria@colexiodearquitectos.org
Tel.: 981 552 400 - Fax: 981 594 720

O Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia en cumprimento do artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, infórmalle de que os datos que figuran nesta comunicación están incluidos no arquivo "colexiados", que ten como titular ao Colexio de Arquitectos, coa finalidade de contestar ás consultas e de ofrecerlle información sobre as actividades e servizos da organización colexial. Pode exercitalo dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición na dirección: Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia. Protección Datos. Praza da Quintana 1. 1º, Casa da Conga. 15704 Santiago de Compostela ou por email a: protecciondatos@colexiodearquitectos.org
En relación co artigo 22 da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, pode darse de baixa da lista de distribución do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, enviando unha mensaxe á dirección: protecciondatos@colexiodearquitectos.org
A nosa política de privacidade está dispoñible en: portal.coag.es/aviso-legal

 

*|REWARDS|*

 

*|REWARDS|*