coag-logo11.jpg
Boletín de Información [nº 11 - 2018]
Colexio Concursos Emprego Normativa

Novidades na web


Colexio

Remate do prazo para a presentación de candidaturas para as eleccións da Xunta Directiva da Agrupación de Arquitectos Peritos e Forenses

Publicación: 14 de marzo de 2018  
Remate prazo candidaturas directiva peritos Lembramos que o vindeiro día 20 de marzo, ás 13,00 horas, remata o prazo para a presentación de candidaturas ás eleccións da Xunta Directiva da Agrupación de Arquitectos Peritos e Forenses do COAG.
Enlace á noticia.

Resultado do sorteo da Bolsa de emprego para a contratación temporal dun posto de administrativo/a para a Delegación de A Coruña

Publicación: 9 de marzo de 2018  
Resultado Bolsa Emprego Coruna Infórmase que xa está dispoñible para consulta o resultado do sorteo realizado entre todos os inscritos na convocatoria da Bolsa de emprego para a contratación temporal dun posto de administrativo/a para a Delegación de A Coruña.
Enlace á noticia.

Conferencia de José Fariña Tojo: "Hacia dónde van las ciudades del siglo XXI?" 

Publicación: 7 de marzo de 2018 Santiago de Compostela, 15 de marzo
Conferencia Jose Fariña Tojo Esta conferencia terá lugar na Sala de formación da Sede colexial en Santiago, ás 18,30 horas. Exclusivamente para colexiados. É necesaria inscrición previa polo aforo limitado. 
Enlace á noticia.

Concursos

Contratación da redacción do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Cee

Publicación: 9 de marzo de 2018  
Concurso Concello Cee No BOP-A Coruña de 9 de marzo anúnciase a contratación dos servizos consistentes na redacción do Plan xeral de ordenación municipal do Concello de Cee.
Enlace a la noticia.

Emprego

Concello de Brión. Concurso para selección de Arquitecto/a interino/a praza de Arquitecto Municipal

Publicación: 14 de marzo de 2018  
Concurso Concello Cee No BOP-A Coruña de 14 de marzo, aparece a convocatoria do proceso selectivo dunha praza de funcionario interino de arquitecto municipal do Concello de Brión, por comisión de servizos do seu titular.
Enlace a la noticia.

Ofertas de emprego

Oferta_emprego  
Publicación: 9 de marzo de 2018 Empresa de Vigo busca Perito de Seguros en la zona medio-oeste de la Provincia de la Coruña (Santa Comba, Negreira, Santiago , Zas, Ponteceso, …, etc) . Enlace a la noticia.
 
Publicación: 9 de marzo de 2018 Estudio de arquitectura de A Coruña, selecciona arquitecto/a menor de 30 anos para beca FUAC o FEUGA.  Enlace a la noticia.
 
Publicación: 8 de marzo de 2018 Estudio de arquitectura situado en El Burgo-Culleredo busca arquitecto colaborador. 
Enlace a la noticia.

Normativa

O 2 de abril, comezará a exercer as súas funcións o Tribunal Administrativo de Contratación Pública da Comunidade Autónoma de Galicia

Publicación: 12 de marzo de 2018  
Tribunal Contratacion Galicia No D.O.G nº 45, de 5 de marzo, publicase a Resolución do Presidente do Tribunal pola que pola que se da publicidade ao acordo sobre a data de comezo do exercicio das súas funcións, que será o día 2 de abril de 2018. 
Enlace á noticia.

Publicación en el BOE del Plan Estatal de vivienda 2018 – 2021

Publicación: 12 de marzo de 2018  
Plan Estatal Vivenda En el BOE de fecha 10 de marzo de 2018, se publica el Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. 
Enlace a la noticia.

Entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector Público

Publicación: 9 de marzo de 2018  
Entrada en Vigo LCSP El 9 de marzo entra en vigor la ley 9/2917, que transpone al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. Enlace a la noticia.

ACTIVAS EN WEB
 • COLEXIO
  • Comunicado con motivo do Día Internacional da Muller - 8 de marzo. Ver.
  • Xornada HaiArquitectas/HayArquitectas. Ver.
  • Inicio del plazo de inscripción de las becas Arquia 2018. Ver.
  • Lista provisional de electores para as Eleccións á Xunta Directiva da Agrupación de Arquitectos Peritos e Forenses. Ver.
  • Renovación del equipo de gobierno del CSCAE. Ver.
 • FORMACIÓN COAG
  • Resultados e analise das preferencias formativas trasladadas polos colexiados para o Plan de Formación 2018. Ver.
  • Cursos de actualizacion profesional 2018. Programación primeiro cuadrimestre. Ver.
 • CONCURSOS
  • Contratación do Servizo de Asistencia Técnico Urbanística ao Concello de Rábade. Ver.
  • Concurso de proyectos para la construcción de un edificio para ciencias Biomédicas en el campus de Getafe de la Universidad Carlos III de Madrid. Ver.
  • Licitación del servicio de redacción de la revisión del PXOM y actualización cartográfica del Concello de Vigo. Ver.
 • EMPREGO
  • Estudio de Arquitectura de O Porriño oferta una bolsa FUAC ou Feuga para recén titulado. Ver.
  • Estudio de arquitectura xoven de A Coruña oferta unha Beca de Formación co Fundacion UDC. Ver.
  • Oferta de trabajo para recién titulados en Grupo Liñagar. Ver.
  • Estudio de arquitectura en Santiago de Compostela ofrece un beca de formación. Ver.
  • GESVALT SOCIEDADE DE TASACIÓN, homologada por el Banco de España, con Delegación en Vigo, selecciona Arquitecto tasador externo para A Coruña. Ver.
 • FORMACIÓN EXTERNA
  • GEASIC. Curso online de IBER y ARCGIS: Modelización hidráulica Bidimensional. Ver.
  • Curso: Certificación internacional en Mentoring. Ver.
  • Imasgal. Curso online de REVIT MEP: Modelado de instalaciones. Ver.
 • NORMATIVA
  • Normativa de interese publicada en boletíns no mes de febreiro 2018. Ver.
  • Planeamento urbanístico publicado no mes de febreiro de 2018. Ver.
  • Lei de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia. Ver.
 • OFERTAS
  • Oferta de R para colexiados. Ver.
 • PREMIOS
  • Primera Edición de los Premios Lledó de Arquitectura Ibérica 2018. Ver.
 • PUBLICACIÓNS
  • Publicación "Seguridad Laboral en obras de construcción menores (sin proyecto)". Ver.
  • Disponible el nº 1 de la revista "Cuadernos" del CSCAE. Ver.
  • Publicaciones de la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo. Ver.
  • Publicacións do Instituto Galego da Vivenda e Solo. Ver.
 • XORNADAS
  • SIVER. Jornadas Técnicas: Sistemas de ventilación eficiente y confort térmico. Ver.
  • Liftexh. Jornadas técnicas: Soluciones de accesibilidad de acuerdo a normativa europea. Ver.
  • XIV Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo. Ver.
  • Jornadas sobre rehabilitación con cal hidráulica natural, hormigones ligeros y pavimentos terrizos. Ver.
 

Acceso a Boletíns anteriores na web: Información/Boletíns

Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Praza da Quintana 1. 1º, Casa da Conga
15704 Santiago de Compostela
correo-e: secretaria@colexiodearquitectos.org
Tel.: 981 552 400 - Fax: 981 594 720

O Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia en cumprimento do artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, infórmalle de que os datos que figuran nesta comunicación están incluidos no arquivo "colexiados", que ten como titular ao Colexio de Arquitectos, coa finalidade de contestar ás consultas e de ofrecerlle información sobre as actividades e servizos da organización colexial. Pode exercitalo dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición na dirección: Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia. Protección Datos. Praza da Quintana 1. 1º, Casa da Conga. 15704 Santiago de Compostela ou por email a: protecciondatos@colexiodearquitectos.org
En relación co artigo 22 da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, pode darse de baixa da lista de distribución do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, enviando unha mensaxe á dirección: protecciondatos@colexiodearquitectos.org
A nosa política de privacidade está dispoñible en: portal.coag.es/aviso-legal

 

*|REWARDS|*

 
 
 
 
 

 

*|REWARDS|*

 

*|REWARDS|*