coag-logo11.jpg
Boletín de Información [nº 10 - 2018]
Colexio Concursos Emprego Formación externa Xornadas

Novidades na web


Colexio

Visibilicemos Hai Mulleres

Actuacións do Colexio con motivo do Día Internacional da Muller

Con motivo do Día Internacional da Muller, desde o COAG queremos impulsar a visibilidade das mulleres na nosa profesión.
É por iso que fixemos unha campaña de prensa reivindicando a incorporación activa e definitiva das Arquitectas.
Podes acceder ao texto da campaña no seguinte documento:
Visibilicemos Hai Mulleres Hai Arquitectas
Tamén podes asinar na campaña de sinaturas cun manifesto para tentar buscar apoios nesta visiblización, a través deste ENLACE
Enlace á noticia.

Atención colexial durante a folga do 8 de marzo: recomendación de contacto a través da plataforma de consultas

Publicación: 7 de marzo de 2018  
Atencion colexial folga 8 marzo Infórmase que, durante o día 8 de marzo, debido á redución de efectivos por mor do exercicio do dereito á folga de empregadas colexiais, a capacidade de atención telefónica e presencial do Colexio verase reducida, polo que se recomenda realizar calquera consulta ou solicitude a través da plataforma de consultas colexial, dispoñible no panel de servizos da web colexial.
Enlace á noticia.

Eleccións Xunta Directiva da AAPF - 11 de maio de 2018: Lista provisional de electores

Publicación: 7 de marzo de 2018  
Carta Presidente CSCAE En relación coa convocatoria das eleccións para elixir aos novos membros da Xunta Directiva da AAPF, previstas para o día 11 de maio, anunciadas mediante a circular colexial de Secretaría 2-2018, trasládase a seguinte información en canto á configuración do listado de electores. 
Enlace á noticia.

Manifesto sobre o proxecto de terminal de autobuses na estación intermodal de Ourense

Publicación: 6 de marzo de 2018  
Manifesto Estacion Intermodal Ourense A Xunta de Goberno do COAG, á vista do anuncio de licitación da obra da terminal de autobuses integrada na estación intermodal de Ourense, acordou manifestar a súa posición contraria á proposta. 
Enlace á noticia.

Carta do Presidente do Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España

Publicación: 6 de marzo de 2018  
Carta Presidente CSCAE Axúntase carta de presentación do novo equipo de goberno remitida por D. Lluís Comerón Graupera, Presidente do Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España. 
Enlace á noticia.

Bolsa de emprego para a contratación temporal dun posto de administrativo/a para a Delegación de A Coruña

Publicación: 2 de marzo de 2018  
Bolsa Emprego COAG A Xunta de Goberno adoptou o acordo de convocar unha bolsa de emprego na que poderán inscribirse todos os colexiados, para cubrir con carácter temporal o posto de administrativo da Delegación de A Coruña, actualmente vacante debido a baixa médica, seleccionando a un arquitecto/a colexiado/a por sorteo.. 
Enlace á noticia.

Concursos

Contratación do Servizo de Asistencia Técnico-Urbanística ao concello de Rábade

Publicación: 7 de marzo de 2018  
Concurso Concello Rabade No BOP-Lugo de 7 de marzo, aparece o anuncio do Concello de Rábade para a contratación do Servizo de Asistencia Técnico-Urbanística do concello de Rábade. Enlace a la noticia.

Concurso de proyectos para la construcción de un edificio para ciencias Biomédicas en el campus de Getafe de la Universidad Carlos III de Madrid

Publicación: 5 de marzo de 2018  
Concurso Universiad Carlos III La Universidad Carlos III de Madrid en colaboración con el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, ha lanzado el concurso de proyectos con intervención de Jurado para la construcción de un edificio para ciencias Biomédicas en el Campus de Getafe de la Universidad Carlos III de Madrid. Enlace a la noticia.

Emprego

Ofertas de emprego

Oferta_emprego  
Publicación: 6 de marzo de 2018 Empresa de Ingeniería y Arquitectura radicada en Alemania, busca profesionales con o sin experienca y conocimientos de alemán. Enlace a la noticia.
 
Publicación: 6 de marzo de 2018 KRATA S.A. Sociedade de Tasación de ámbito nacional (rexistrada no Banco de España) na súa Delegación Noroeste está a ampliar a súa rede de técnicos colaboradores externos- Arquitectos e Arquitectos Técnicos- para todas as provincias de Galicia. Enlace a la noticia.
 
Publicación: 6 de marzo de 2018 Estudio de arquitectura en la ciudad de A Coruña busca arquitecto/a colaborador.
Enlace a la noticia.
 
Publicación: 1 de marzo de 2018 Estudio de arquitectura situado en A Coruña selecciona arquitecto.
Enlace a la noticia.

Formación externa

GEASIC. Curso online de IBER y ARCGIS: Modelización hidráulica bidimensional

Online Del 28 de marzo al 27 de mayo
Geasic curso Iber y ARcgis Aprende a realizar simulaciones hidráulicas con Iber, un software libre de cálculo del flujo en lámina libre bidimensional.
Enlace á noticia.

Xornadas

SIVER. Jornadas Técnicas: Sistemas de ventilación eficiente y conformt térmico

Publicación: 5 de marzo de 2018  
Siver jornadas tecnicas 13 de marzo. C.C. Marcos Valcárcel. Ourense
14 de marzo. Delegación de Ferrol
15 de marzo. Delegación de A Coruña
16 de marzo. Delegación de Santiago
22 de mayo. Delegación de Lugo
23 de mayo. Delegación de Vigo
24 de mayo. Delegación de Pontevedra.
Enlace á noticia.

ACTIVAS EN WEB
 • COLEXIO
  • Resultados e analise das preferencias formativas trasladadas polos colexiados para o Plan de Formación 2018. Ver.
  • Inicio del plazo de inscripción de las becas Arquia 2018. Ver.
  • Publicación das Listas de peritos 2018. Ver.
  • Renovación del equipo de gobierno del CSCAE. Ver.
 • FORMACIÓN COAG
  • Cursos de actualizacion profesional 2018. Programación primeiro cuadrimestre. Ver.
 • CONCURSOS
  • Licitación del servicio de redacción de la revisión del PXOM y actualización cartográfica del Concello de Vigo. Ver.
  • Concurso de ideas: Desarrollo Plan Estratégico Centro de Mataró. Ver.
 • EMPREGO
  • Concello de Boiro. Praza de arquitecto interino e creación de bolsa de emprego. Ver.
  • AC2Larquitectura, estudio de Arquitectura de O Porriño oferta una bolsa FUAC ou Feuga para recén titulado. Ver.
  • Estudio de arquitectura xoven de A Coruña oferta unha Beca de Formación co Fundacion UDC. Ver.
  • Oferta de trabajo para recién titulados en Grupo Liñagar. Ver.
  • Estudio de arquitectura en Santiago de Compostela ofrece un beca de formación. Ver.
  • GESVALT SOCIEDADE DE TASACIÓN, homologada por el Banco de España, con Delegación en Vigo, selecciona Arquitecto tasador externo para A Coruña. Ver.
 • FORMACIÓN EXTERNA
  • Curso: Certificación internacional en Mentoring. Ver.
  • ARA: Curso de Revit instalaciones. Ver.
  • ARA: Curso de piloto avanzado de drones. Ver.
  • Imasgal. Curso online de REVIT MEP: Modelado de instalaciones. Ver.
 • NORMATIVA
  • Lei de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia. Ver.
 • OFERTAS
  • Oferta de R para colexiados. Ver.
 • PREMIOS
  • Primera Edición de los Premios Lledó de Arquitectura Ibérica 2018. Ver.
  • La primera edición del Premio de Urbanismo Español recae en Asturias y Cantabria. Ver.
 • PUBLICACIÓNS
  • Publicación "Seguridad Laboral en obras de construcción menores (sin proyecto)". Ver.
  • Disponible el nº 1 de la revista "Cuadernos" del CSCAE. Ver.
  • Publicaciones de la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo. Ver.
  • Publicacións do Instituto Galego da Vivenda e Solo. Ver.
 • XORNADAS
  • Liftexh. Jornadas técnicas: Soluciones de accesibilidad de acuerdo a normativa europea. Ver.
  • XIV Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo. Ver.
  • Jornadas sobre rehabilitación con cal hidráulica natural, hormigones ligeros y pavimentos terrizos. Ver.
 

Acceso a Boletíns anteriores na web: Información/Boletíns

Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Praza da Quintana 1. 1º, Casa da Conga
15704 Santiago de Compostela
correo-e: secretaria@colexiodearquitectos.org
Tel.: 981 552 400 - Fax: 981 594 720

O Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia en cumprimento do artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, infórmalle de que os datos que figuran nesta comunicación están incluidos no arquivo "colexiados", que ten como titular ao Colexio de Arquitectos, coa finalidade de contestar ás consultas e de ofrecerlle información sobre as actividades e servizos da organización colexial. Pode exercitalo dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición na dirección: Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia. Protección Datos. Praza da Quintana 1. 1º, Casa da Conga. 15704 Santiago de Compostela ou por email a: protecciondatos@colexiodearquitectos.org
En relación co artigo 22 da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, pode darse de baixa da lista de distribución do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, enviando unha mensaxe á dirección: protecciondatos@colexiodearquitectos.org
A nosa política de privacidade está dispoñible en: portal.coag.es/aviso-legal

 
 
 
 

 

*|REWARDS|*

 
 
 
 

 

*|REWARDS|*

 

*|REWARDS|*


 

*|REWARDS|*