coag-logo11.jpg Boletín de Información [nº 3 - 2018]
Colexio Concursos Emprego Formación
Normativa Ofertas Publicacións Xornadas

Novidades
 • Concello de Vilamarín. Contratación laboral temporal dun/dunha arquitecto/a. Ver
 • Curso Radón. Nueva Directiva 2013/59/EURATOM. Ver
 • Imasgal. Curso online de CYPECAD: Cálculo de estructuras. Ver
 • Imasgal. Curso online de Revit intensivo: Nivel de iniciación e intermedio. Ver
 • Jornadas sobre rehabilitación con cal hidráulica natural, hormigones ligeros... Ver
 • Normativa e acordos publicados a primeira quincena do mes de xaneiro. Ver
 • Oferta de empleo: tasador externo zona de Santiago. Ver
 • Planeamento Urbanístico publicado a primeira quincena do mes de xaneiro. Ver
 • Publicaciones de la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo. Ver
 • Publicacións do Instituto Galego da Vivenda e Solo. Ver
 • Xornada Técnica sobre o Plan Básico Autonómico. Ver

Anuncio

O programa Que Casas! da TVG está a procurar vivendas para gravar

Revista Obradoiro

Que Casas! é un programa da Televisión de Galicia realizado por Tamboura Films, que leva en emisión dende o ano 2013. Ao longo deste tempo, gravamos arredor de 300 casas, deixando propietarios moi felices no camiño e servindo de paso de motor de impulso para a promoción do patrimonio arquitectónico moderno galego.
Queremos localizar vivendas deseñadas/construídas polos arquitectos do Colexio de Arquitectos. As vivendas poderán estar situadas en Galicia ou fóra do territorio, sempre e cando sexan habitadas por galegos, fillos de galegos, parellas de galegos, etc. Poderán ser casas, pisos, apartamentos, calqueira tipo de vivenda privada.
Agardamos suxerencias con moita ilusión! CONTACTO.

Colexio

Cotas colexiais 2018. Apertura do prazo de configuración

Publicación: 22 de decembro de 2017  
Oficinas colexiais Conforme ao indicado na circular 27/2017, infórmase da aprobación das cotas colexiais para o exercicio 2018, e da apertura do prazo de configuración das mesmas.
Máis información.

Revista Obradoiro: Números dixitalizados dispoñibles para a súa descarga

Publicación: 15 de novembro de 2017  
Revista Obradoiro
Como resultado do proceso de recuperación e posta en valor do noso fondo editorial, rematamos o proceso de dixitalización dos numeros 0 ao 28 da revista OBRADOIRO, estando disponibles para a súa descarga gratuita en ficheiros pdf cunha resolución de 300ppp. Moitos destes números xa estaban esgotados ou con moi poucos exemplares dispoñibles. Enlace á tenda COAG.

Concursos

Deputación Provincial da Coruña. Redacción do proxecto de “Pasarela peonil na DP 5403, p.q. 1+080 sobre liña de FEVE”

Publicación: 5 de xaneiro de 2018 Prazo: 15 días naturais
Deputacion A Coruña No BOP-A Coruña de 5 de xaneiro aparece o anuncio da Deputación Provincial da Coruña relativo á redacción do proxecto de “Pasarela peonil na DP 5403, p.q. 1+080 sobre liña de FEVE”. Enlace á noticia.

Emprego

Oferta de empleo

Publicación: 17 de xaneiro de 2018  
Oferta emprego Gesvalt GESVALT SOCIEDADE DE TASACIÓN, homologada por el Banco de España, con Delegación en Vigo, selecciona Arquitecto tasador externo para A Coruña, principalmente Santiago de Compostela y área de influencia. Enlace á noticia.

Concello de Vilamarín. Contratación laboral temporal dun/dunha arquitecto/a

Publicación: 15 de xaneiro de 2018 Prazo: 6 días hábiles
Concello de Vilamarin No BOP-Ourense de data 15 de xaneiro de 2018, aparece a convocatoria para a contratación por concurso de un/unha arquitecto/a para o Servizo de Urbanismo, en réxime laboral temporal, a xornada completa.. Enlace á noticia.

Formación

Curso Radón. Nueva Directiva 2013/59/EURATOM

Publicación: 12 de xaneiro de 2018 Santiago de Compostela, 26 de xaneiro
Curso Radon El día 26 de enero tendrá lugar este curso, que tiene como objeto mostrar la situación actual de las investigaciones sobre los efectos del gas radón en los locales cerrados, explicando la forma correcta de valorar su presencia y las principales estrategias de las que disponemos para remediar los problemas que produce. Máis información.

Imasgal. Curso online de Revit intensivo: Nivel de iniciación e intermedio

Online: abierta martrícula Del 25 de enero al 6 de marzo
Curso revit El curso de Revit intensivo: Nivel iniciación e intermedio permite al alumno adquirir los conocimientos necesarios para abordar la arquitectura de un proyecto de edificación en un entorno BIM con el software Autodesk Revit. Enlace á noticia.

Imasgal. Curso online de CYPECAD: Cálculo de estructuras

Online: abierta martrícula Del 15 de febrero al 23 de marzo
Curso cypecad El curso de cálculo de estructuras con CYPECAD permitirá al alumno calcular estructuras de hormigón armado y/o acero que incluyan pilares, vigas y muros tanto de hormigón armado como de fábrica de ladrillo, incluyendo diferentes tipos de cimentación. 
Enlace á noticia.

Normativa


Normativa e acordos de interese publicados no D.O. de Galicia, B.O.E, Diario Oficial das Comunidades Europeas, e nos catro BOP´S provinciais na primeira quincena do mes de xaneiro de 2018

Publicación: 15 de xaneiro de 2018  
Normativa de interese quincena xaneiro 2018 Publicada na zona de normativa da web colexial a listaxe da Normativa de interese da primeira quincena do mes de xaneiro de 2018.  Enlace á noticia.

Planeamento Urbanístico publicado na primeira quincena do mes de xaneiro de 2018

Publicación: 15 de xaneiro de 2018  
Planeamento quincena xaneiro 2018 Planeamento urbanístico publicado na primeira quincena do mes de xaneiro nos Boletíns de Galicia, incluíndo os Plans con trámite de Avaliación Ambiental Estratéxica aberta, publicados na web da Xunta de Galicia. 
Enlace á noticia.

Lei de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia

Publicación: 3 de xaneiro de 2018  
Lei de espectaculos No DOG de 2 de xaneiro, aparece publicada a Lei 10/2017, do 27 de decembro, de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia, que afecta a espectáculos públicos e ás actividades recreativas que se celebren en establecementos ou espazos abertos ao público. 
Enlace á noticia.

Información Pública do Plan básico autonómico. Documentación

Publicación: 23 de decembro de 2017  
Conselleria de Medio Ambiente No DOG de 22 de decembro, aparece o Anuncio, de 14 de decembro de 2017, da Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, polo que se somete a información pública o Plan básico autonómico. Atópase dispoñible a documentación completa.. 
Enlace á noticia.

Actualización Comentarios e documentos de Apoio CTE

Publicación: 26 de decembro de 2017  
CTE O 26 de decembro de 2017 actualizáronse os comentarios do DB-SI, do DB-SUA e do DB-HS, así como o Documento de apoio DA DB-SUA/2. Os documentos están dispoñibles na web do CTE.
Enlace á noticia.

Lei 6/2017 de portos de Galicia

Publicación: 14 de decembro de 2017  
Lei de portos de Galicia É de interese para a profesión xa que establece o procedemento para a ordenación urbanística, e a de autorización de proxectos, usos e obras no seu ámbito.
Enlace á noticia.

Instrución para a tramitación de autorizacións en bens inmobles catalogados e nos seus entornos

Publicación: 5 de decembro de 2017  
Instruccion Conselleria Cultura No DOG de 5 de decembro, publícase a Instrucción da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria do 8 de novembro de 2017 relativa ao trámite de autorizacións en materia de patrimonio cultural nos bens inmobles catalogados e declarados de interese cultural, os seus contornos de protección e as zonas de amortecemento.
Enlace á noticia.

Directrices para promover edificios de consumo de energía casi nulo

Publicación: 14 de noviembre de 2017  
Directrices Comision Europea Remitido por el CSCAE, y por su interés, se adjunta Documento de la Comisión Europea relativo a Recomendaciones sobre las directrices para promover los edificios de consumo de energía casi nulo y las mejores prácticas para garantizar que antes de que finalice 2020 todos los edificios nuevos sean de consumo de energía casi nulo (ECCN).
Enlace a la noticia.

Nuevas medidas para los trabajadores autónomos

Publicación: 31 de outubro de 2017  
BOE Trabajadores Autonomos En el Boletín Oficial del Estado del 25/10/2017, se publicó la Ley 6/2017 de 24 de octubre, sobre Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo, siendo de especial interés para la profesión, los aspectos contenidos en su artículo 11, relativos a la posible deducción por “mantenimiento y suministros” , en la actividad profesional. Enlace a la noticia.

Ofertas

Oferta de R para colexiados

Publicación: 4 de outubro de 2017  
Oferta R para o colectivo A empresa R oferta unha serie promocións especiais nos seus produtos e servizos para colexiados do COAG, tanto para aqueles que xa son clientes de R, como para os que inda non o son. Máis detalles sobre esta promoción na nova páxina de Ofertas Colectivas. Ademáis, froito do convenio con R todos os colexiado disporán de acceso wifi en todas as Delegacións. Enlace á noticia.

Publicacións

Publicaciones de la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo

Publicación: 12 de enero de 2018  
Publicaciones Fomento Desde la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento nos comunican que ya está disponible en el portal web del Ministerio de Fomento las publicaciones Boletín estadístico del Observatorio de Vivienda y Suelo del tercer trimestre de 2017 y Áreas Urbanas en España 2017. Enlace a la noticia.

Publicacións do Instituto Galego da Vivenda e Solo

Publicación: 12 de xaneiro de 2018  
Publicacions IGVS Incorporación na Área técnica (Notas técnicas – apartado III Materiais) da páxina web, polo seu interese para a profesión, de estas dúas publicacións do Instituto Galego da Vivenda e Solo. Enlace á noticia.

Xornadas

Jornadas sobre rehabilitación con cal hidráulica natural, hormigones ligeros y pavimentos terrizos

Publicación: 17 de enero de 2018 Marzo 2018
Infoconstruccion Delegación de Vigo, 21 de marzo
Delegación de Santiago, 22 de marzo
En estas jornadas técnicas, organizadas por HeidelbergCement Hispania y Grupo Puma, se profundizará en las ventajas de la utilización de los morteros de cal hidráulica natural para el mantenimiento y rehabilitación del patrimonio arquitectónico construido,.. 
Enlace a la noticia.

Xornada Técnica sobre o Plan Básico Autonómico

Publicación: 16 de xaneiro de 2018 26 de xaneiro 2018
Infoconstruccion O vindeiro venres 26 de xaneiro de 2018, ás 10:30 h, terá lugar no Salón de Convencións CINC da Cidade da Cultura, en Santiago de Compostela, unha Xornada Técnica sobre o Plan Básico Autonómico.
Enlace a la noticia.

GAS NATURAL. Jornadas técnicas sobre edificios de consumo de energía casi nulo

Publicación: 22 de noviembre de 2017 Enero 2018
Infoconstruccion 17 de enero. Delegación de Vigo
18 de enero. Delegación de Pontevedra
23 de enero. Delegación de Santiago
24 de enero. Delegación de A Coruña
25 de enero. Delegación de Ferrol
30 de enero. Delegación de Lugo
31 de enero. C.C. Marcos Valcárcel. Ourense... 
Enlace a la noticia.
 

Acceso a Boletíns anteriores na web: Información/BoletínsColexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Praza da Quintana 1. 1º, Casa da Conga
15704 Santiago de Compostela
correo-e: secretaria@colexiodearquitectos.org
Tel.: 981 552 400 - Fax: 981 594 720

O Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia en cumprimento do artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, infórmalle de que os datos que figuran nesta comunicación están incluidos no arquivo "colexiados", que ten como titular ao Colexio de Arquitectos, coa finalidade de contestar ás consultas e de ofrecerlle información sobre as actividades e servizos da organización colexial. Pode exercitalo dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición na dirección: Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia. Protección Datos. Praza da Quintana 1. 1º, Casa da Conga. 15704 Santiago de Compostela ou por email a: protecciondatos@colexiodearquitectos.org
En relación co artigo 22 da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, pode darse de baixa da lista de distribución do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, enviando unha mensaxe á dirección: protecciondatos@colexiodearquitectos.org
A nosa política de privacidade está dispoñible en: www.coag.es/avisolegal.asp

 
 
 
 

 

*|REWARDS|*

 

*|REWARDS|*

 

*|REWARDS|*

 

*|REWARDS|*