coag-logo11.jpg Boletín de Información [nº 2 - 2018]
Colexio Concursos Formación Normativa
Ofertas Xornadas    

Colexio

Atención presencial na Delegación de Ourense a semana do 8 ao 12 de xaneiro

Publicación: 5 de xaneiro de 2018  
COAGActua Infórmase que, debido ás vacacións do persoal, as oficinas da Delegación en Ourense na semana do 8 ao 12 de xaneiro, só abriran o martes 9 de xaneiro e o mércores 10 de xaneiro.
Lamentamos as molestias que esta circunstancia poda causar.

Estimación parcial do recurso presentado polo COAG contra licitación adaptación PXOM de Oia á nova lei

Publicación: 10 de xaneiro de 2018  
COAGActua Como consecuencia da estimación parcial do recurso do COAG, derivará a anulación da licitación convocada, agora suspendida, e o inicio dun novo expediente, coa reformulación do prego de claúsulas administrativas particulares. Máis información.

Cotas colexiais 2018. Apertura do prazo de configuración

Publicación: 22 de decembro de 2017  
Oficinas colexiais Conforme ao indicado na circular 27/2017, infórmase da aprobación das cotas colexiais para o exercicio 2018, e da apertura do prazo de configuración das mesmas.
Máis información.

Revista Obradoiro: Números dixitalizados dispoñibles para a súa descarga

Publicación: 15 de novembro de 2017  
Revista Obradoiro
Como resultado do proceso de recuperación e posta en valor do noso fondo editorial, rematamos o proceso de dixitalización dos numeros 0 ao 28 da revista OBRADOIRO, estando disponibles para a súa descarga gratuita en ficheiros pdf cunha resolución de 300ppp. Moitos destes números xa estaban esgotados ou con moi poucos exemplares dispoñibles. Enlace á tenda COAG.

Concursos

Concello de Arteixo. Servizo de elaboración do Plan de movilidade urbana sostible do concello

Publicación: 28 de decembro de 2017  
Concello de Arteixo No BOP-A Coruña de 28 de decembro, aparece o anuncio de licitación do Servizo de elaboración do Plan de mobilidade urbana sostible do Concello de Arteixo. Enlace á noticia.

Deputación Provincial da Coruña

Oferta de emprego  
Publicación: 26 de decembro de 2017 No BOP-A Coruña de 26 de decembro, aparece o anuncio da Deputación Provincial da Coruña relativa á Redacción do proxecto de “Senda peonil na DP 1702, PQ 0+970 a PQ 1+070. pasarela sobre a liña de FF.CC.
Enlace á noticia.
Publicación: 5 de xaneiro No BOP-A Coruña de 5 de xaneiro aparece o anuncio da Deputación Provincial da Coruña relativo á redacción do proxecto de “Pasarela peonil na DP 5403, p.q. 1+080 sobre liña de FEVE”.
Enlace á noticia.

Concello de Pontevedra. Licitación de servizos en materia de seguridade e saúde na obras de titulariadade municipal

Publicación: 11 de decembro de 2017 Prazo: 23:55 h. do 15 de xaneiro de 2018 
Concello de Pontevedra No BOP-Pontevedra de 11 de decembro, aparece o ANUNCIO do Concello de Pontevedra, do 22 de novembro de 2017, da licitación do servizo de responsabilidade e coordinación en materia de seguridade e saúde e prevención de riscos laborais nas obras de titularidade municipal. Enlace á noticia.

Formación

Veltis Rating necesita arquitectos para su red de analistas de Galicia

Vigo, 11 de enero de 2018
Veltis Rating Buscamos arquitectos para formar parte de la exclusiva red de profesionales de Veltis, primera agencia europea de rating inmobiliario "Red Risck@Management Galicia". Enlace á noticia.

Editeca. Curso online de REVIT instalaciones básico

On-line: Abierta inscripción Duración 30 horas
Revit instalaciones basico En este curso aprenderemos las nociones básicas de las disciplinas que componen MEP = Mecánica, Electricidad y Fontanería (Plumbing) a través de REVIT. Explicaremos cómo se trabaja con archivos vinculados y trabajaremos con los elementos que forman un sistema MEP... Enlace á noticia.

Editeca. Curso online de REVIT instalaciones avanzado

On-line: Abierta inscripción  
Revit instalaciones avanzado La segunda parte de REVIT MEP consiste en la explicación de todas las herramientas MEP y la solución de retos MEP. Modificaremos familias MEP complejas, conectaremos todos los elementos para comprobar si existen interferencias entre nuestro sistema... Enlace á noticia.

Normativa

Lei de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia

Publicación: 3 de xaneiro de 2018  
Lei de espectaculos No DOG de 2 de xaneiro, aparece publicada a Lei 10/2017, do 27 de decembro, de espectáculos públicos e actividades recreativas de Galicia, que afecta a espectáculos públicos e ás actividades recreativas que se celebren en establecementos ou espazos abertos ao público. 
Enlace á noticia.

Información Pública do Plan básico autonómico. Documentación

Publicación: 23 de decembro de 2017  
Conselleria de Medio Ambiente No DOG de 22 de decembro, aparece o Anuncio, de 14 de decembro de 2017, da Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, polo que se somete a información pública o Plan básico autonómico. Atópase dispoñible a documentación completa.. 
Enlace á noticia.

Actualización Comentarios e documentos de Apoio CTE

Publicación: 26 de decembro de 2017  
CTE O 26 de decembro de 2017 actualizáronse os comentarios do DB-SI, do DB-SUA e do DB-HS, así como o Documento de apoio DA DB-SUA/2. Os documentos están dispoñibles na web do CTE.
Enlace á noticia.


Normativa e acordos de interese publicados no D.O. de Galicia, B.O.E, Diario Oficial das Comunidades Europeas, e nos catro BOP´S provinciais no mes de decembro de 2017

Publicación: 3 de xaneiro de 2018  
Normativa de interese decembro 2017 Publicada na zona de normativa da web colexial a listaxe da Normativa de interese do mes de decembro de 2017. 
Enlace á noticia.

Planeamento Urbanístico publicado no mes de decembro de 2017

Publicación: 3 de xaneiro de 2018  
Planeamento quincena decembro 2017 Planeamento urbanístico publicado no mes de decembro nos Boletíns de Galicia, incluíndo os Plans con trámite de Avaliación Ambiental Estratéxica aberta, publicados na web da Xunta de Galicia. 
Enlace á noticia.

Lei 6/2017 de portos de Galicia

Publicación: 14 de decembro de 2017  
Lei de portos de Galicia É de interese para a profesión xa que establece o procedemento para a ordenación urbanística, e a de autorización de proxectos, usos e obras no seu ámbito.
Enlace á noticia.

Instrución para a tramitación de autorizacións en bens inmobles catalogados e nos seus entornos

Publicación: 5 de decembro de 2017  
Instruccion Conselleria Cultura No DOG de 5 de decembro, publícase a Instrucción da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria do 8 de novembro de 2017 relativa ao trámite de autorizacións en materia de patrimonio cultural nos bens inmobles catalogados e declarados de interese cultural, os seus contornos de protección e as zonas de amortecemento.
Enlace á noticia.

Directrices para promover edificios de consumo de energía casi nulo

Publicación: 14 de noviembre de 2017  
Directrices Comision Europea Remitido por el CSCAE, y por su interés, se adjunta Documento de la Comisión Europea relativo a Recomendaciones sobre las directrices para promover los edificios de consumo de energía casi nulo y las mejores prácticas para garantizar que antes de que finalice 2020 todos los edificios nuevos sean de consumo de energía casi nulo (ECCN).
Enlace a la noticia.

Nuevas medidas para los trabajadores autónomos

Publicación: 31 de outubro de 2017  
BOE Trabajadores Autonomos En el Boletín Oficial del Estado del 25/10/2017, se publicó la Ley 6/2017 de 24 de octubre, sobre Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo, siendo de especial interés para la profesión, los aspectos contenidos en su artículo 11, relativos a la posible deducción por “mantenimiento y suministros” , en la actividad profesional. Enlace a la noticia.

Ofertas

Cype: Software para el cálculo de estructuras e instalaciones

Publicación: 10 de noviembre de 2017  
Oferta Cype para o colectivo Con el  objetivo de difundir y facilitar el uso de programas técnicos entre el colectivo de arquitectos de Galicia, se firma esta propuesta para la adquisición en condiciones ventajosas por parte de los colegiados de manera individual los programas para el cálculo de estructuras e instalaciones. Enlace a la noticia.

Oferta de R para colexiados

Publicación: 4 de outubro de 2017  
Oferta R para o colectivo A empresa R oferta unha serie promocións especiais nos seus produtos e servizos para colexiados do COAG, tanto para aqueles que xa son clientes de R, como para os que inda non o son. Máis detalles sobre esta promoción na nova páxina de Ofertas Colectivas. Ademáis, froito do convenio con R todos os colexiado disporán de acceso wifi en todas as Delegacións. Enlace á noticia.

Xornadas

GAS NATURAL. Jornadas técnicas sobre edificios de consumo de energía casi nulo

Publicación: 22 de noviembre de 2017 Enero 2018
Infoconstruccion En estas jornadas se presenta los conceptos principales y básicos a considerar para la obtención del objetivo de edificios de consumo de energía casi nulo, y en referencia a los sistemas térmicos que cubran las demandas finales de los edificios, las características de eficiencia de las soluciones basadas en el consumo de gas natural... Enlace a la noticia.
 

Acceso a Boletíns anteriores na web: Información/Boletíns

Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Praza da Quintana 1. 1º, Casa da Conga
15704 Santiago de Compostela
correo-e: secretaria@colexiodearquitectos.org
Tel.: 981 552 400 - Fax: 981 594 720

O Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia en cumprimento do artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, infórmalle de que os datos que figuran nesta comunicación están incluidos no arquivo "colexiados", que ten como titular ao Colexio de Arquitectos, coa finalidade de contestar ás consultas e de ofrecerlle información sobre as actividades e servizos da organización colexial. Pode exercitalo dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición na dirección: Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia. Protección Datos. Praza da Quintana 1. 1º, Casa da Conga. 15704 Santiago de Compostela ou por email a: protecciondatos@colexiodearquitectos.org
En relación co artigo 22 da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, pode darse de baixa da lista de distribución do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, enviando unha mensaxe á dirección: protecciondatos@colexiodearquitectos.org
A nosa política de privacidade está dispoñible en: www.coag.es/avisolegal.asp

 
 
 
 

 

*|REWARDS|*

 

*|REWARDS|*

 

*|REWARDS|*