coag-logo11.jpg Boletín de Información [nº 28 - 2017]
Colexio Concursos Emprego Formación
Normativa Ofertas Premios Xornadas

Colexio

Atención colexial durante o Nadal: recomendación de contacto a través da plataforma de consultas

Publicación: 20 de decembro de 2017  
Oficinas colexiais Infórmase que, durante as festas de Nadal, debido á redución de efectivos por mor do desfrute das súas vacacións polo persoal, a capacidade de atención telefónica e presencial do Colexio verase reducida, polo que se recomenda realizar calquera consulta ou solicitude a través da plataforma de consultas colexial, dispoñible no panel de servizos da web colexial. Máis información.

Peche das oficinas colexiais o día 29 de decembro

Publicación: 13 de decembro de 2017  
  Infórmase que o vindeiro venres 29 de decembro as oficinas colexiais permanecerán pechadas.
Lamentamos as molestias que esta circunstancia poda causar.

Peche das oficinas das Delegacións de Ourense e Ferrol os días 26, 27 e 28 de decembro

Publicación: 13 de decembro de 2017  
  Infórmase que, debido ás vacacións do persoal, as oficinas das Delegacións de Ourense e Ferrol permanecerán pechadas os días 26, 27 e 28 de decembro.
Lamentamos as molestias que esta circunstancia poda causar.

Actuacións do Colexio en defensa dos intereses da profesión

COAG Actua

Impugnación da licitación polo Concello de Vigo sobre o estadio municipal de Balaídos

Publicación: 18 de decembro de 2017 O COAG interpón recurso especial en materia de contratación en impugnación da licitación do concello de Vigo para a contratación do servizo de redacción do proxecto das obras das novas gradas de gol e marcador, dun aparcamento soterrado e dun proxecto conxunto do estadio municipal de Balaídos. Enlace á noticia.

Impugnación da licitación pola Consellería de Infraestruturas e vivenda sobre a reforma da estación de autobuses de Pontevedra

Publicación: 14 de decembro de 2017 O COAG presentou recurso de reposición en impugnación da licitación da Consellería de Infraestruturas e Vivenda para a contratación do servizo consistente na servizo para a redacción do proxecto básico e de execución de reforma da actual estación de autobuses de Pontevedra. Enlace á noticia.  

Impugnación da licitación polo Concello de Lugo sobre a humanización da rúa Quiroga Ballesteros

Publicación: 12 de decembro de 2017 O COAG presentou recurso de reposición en impugnación do Concurso de Ideas convocado polo concello de Lugo para a adxudicación do contrato de servizos para a redacción do proxecto de peonalización e humanización da rúa Quiroga Ballesteros e execución de cuberta. Enlace á noticia.

Impugnación da licitación polo Concello de Sanxenxo da modificación puntual do PXOM

Publicación: 12 de decembro de 2017 O COAG presentou recurso de reposición en impugnación da licitación do Concello de Sanxenxo para a contratación do servizo de redacción da modificación puntual número 8 do Plan Xeral de Ordenación Municipal de Sanxenxo. Enlace á noticia.

Revista Obradoiro: Números dixitalizados dispoñibles para a súa descarga

Publicación: 15 de novembro de 2017  
Revista Obradoiro
Como resultado do proceso de recuperación e posta en valor do noso fondo editorial, rematamos o proceso de dixitalización dos numeros 0 ao 28 da revista OBRADOIRO, estando disponibles para a súa descarga gratuita en ficheiros pdf cunha resolución de 300ppp. Moitos destes números xa estaban esgotados ou con moi poucos exemplares dispoñibles. Enlace á tenda COAG.

Elecciones para Secretario General del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España 2018-2021

Publicación: 29 de noviembre de 2017  
Eleccions cargo Secretario CSCAE En el próximo mes de enero de 2018 ha de procederse a renovar el cargo de Secretario General del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España por expiración del mandato estatutario de su actual titular.
Enlace a la noticia.

Concursos

Zona Franca de Vigo. Licitación redacción de proxecto do edificio para servizo a empresas

Publicación: 15 de decembro de 2017 Prazo: 14:00 horas do 8 de xaneiro de 2018
Consorcio zona franca Vigo No BOE de 15 de decembro, aparece o anuncio da licitación do Consorcio Zona Franca de Vigo para os traballos de redacción de proxecto básico e de execución, estudo de seguridade e saúde e dirección facultativa (50%) do edificio para servizo a empresas na rúa Alcalde Portanet, 42 en Vigo. Enlace á noticia.

Concello de Pontevedra. Licitación de servizos en materia de seguridade e saúde na obras de titulariadade municipal

Publicación: 11 de decembro de 2017  
Concello de Pontevedra No BOP-Pontevedra de 11 de decembro, aparece o ANUNCIO do Concello de Pontevedra, do 22 de novembro de 2017, da licitación do servizo de responsabilidade e coordinación en materia de seguridade e saúde e prevención de riscos laborais nas obras de titularidade municipal. Enlace á noticia.

Concello de Vigo. Licitación para la contratación de los servicios de redacción del proyecto de las obras de las nuevas gradas de gol y marcador, de un aparcamiento subterráneo y de un proyecto conjunto del estadio municipal de Balaídos

Publicación: 4 de diciembre de 2017 Prazo: 3 de enero de 2018
Concello de Vigo En el BOE del 4 de diciembre aparece el Anuncio del Ayuntamiento de Vigo por el que se convoca la licitación pública para la contratación de los servicios de redacción del proyecto de las obras de las nuevas gradas de gol y marcador, de un aparcamiento subterráneo y de un proyecto conjunto del estadio municipal de Balaídos.
Enlace á noticia.

Emprego

Ofertas de emprego

Oferta de emprego  
Publicación: 13 de noviembre de 2017 Sociedad de tasación de ámbito nacional selecciona arquitecto como colaborador externo para el área de Santiago de Compostela y comarcas limítrofes.
Enlace á noticia.
Publicación: 10 de noviembre de 2017 Estudio de arquitectura en Ferrol selecciona arquitecto/a para beca FUAC o FEUGA.
Enlace á noticia.
Publicación: 9 de noviembre de 2017 Estudio de arquitectura en A Coruña selecciona arquitecto/a como colaborador autónomo. 
Enlace á noticia.
Publicación: 3 de noviembre de 2017 Estudio de arquitectura en Coruña selecciona arquitecto recién titulado, para el desarrollo de proyectos y concursos.
Enlace á noticia.

Formación

Imasgal. Curso online de Navidad. Revit intensivo: Nivel iniciación + intermedio

On-line: Abierta inscripción Del 19 de diciembre al 19 de enero
Revit intensivo El curso de Revit intensivo: Nivel iniciación e intermedio permite al alumno adquirir los conocimientos necesarios para abordar la arquitectura de un proyecto de edificación en un entorno BIM con el software Autodesk Revit... Enlace á noticia.

Imasgal. Curso online de Navidad. Modelado de nube de puntos: SketchUp+Undet+Kerkythea

On-line: Abierta inscripción Del 19 de diciembre al 20 de enero
Revit modelado puntos El curso de Modelado de nubes de puntos: SketchUp + Undet + Kerkythea  permite al alumno aprender a modelar proyectos complejos a partir de nubes de puntos creadas a partir de escaneado láser 3D y fotogrametría... Enlace á noticia.

Editeca. Curso online de REVIT instalaciones básico

On-line: Abierta inscripción Duración 30 horas
Revit instalaciones basico En este curso aprenderemos las nociones básicas de las disciplinas que componen MEP = Mecánica, Electricidad y Fontanería (Plumbing) a través de REVIT. Explicaremos cómo se trabaja con archivos vinculados y trabajaremos con los elementos que forman un sistema MEP... Enlace á noticia.

Editeca. Curso online de REVIT instalaciones avanzado

On-line: Abierta inscripción  
Revit instalaciones avanzado La segunda parte de REVIT MEP consiste en la explicación de todas las herramientas MEP y la solución de retos MEP. Modificaremos familias MEP complejas, conectaremos todos los elementos para comprobar si existen interferencias entre nuestro sistema... Enlace á noticia.

Normativa

Normativa e acordos de interese publicados no D.O. de Galicia, B.O.E, Diario Oficial das Comunidades Europeas, e nos catro BOP´S provinciais na primeira quincena do mes de decembro de 2017

Publicación: 15 de decembro de 2017  
Normativa de interese quincena decembro 2017 Publicada na zona de normativa da web colexial a listaxe da Normativa de interese da primeira quincena do mes de decembro de 2017. Enlace á noticia.

Planeamento Urbanístico publicado na primeira quincena do mes de decembro de 2017

Publicación: 15 de decembro de 2017  
Planeamento quincena decembro 2017 Planeamento urbanístico publicado na primeira quincena do mes de decembro nos Boletíns de Galicia, incluíndo os Plans con trámite de Avaliación Ambiental Estratéxica aberta, publicados na web da Xunta de Galicia. Enlace á noticia.

Instrución para a tramitación de autorizacións en bens inmobles catalogados e nos seus entornos

Publicación: 5 de decembro de 2017  
Instruccion Conselleria Cultura No DOG de 5 de decembro, publícase a Instrucción da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria do 8 de novembro de 2017 relativa ao trámite de autorizacións en materia de patrimonio cultural nos bens inmobles catalogados e declarados de interese cultural, os seus contornos de protección e as zonas de amortecemento.
Enlace á noticia.

Directrices para promover edificios de consumo de energía casi nulo

Publicación: 14 de noviembre de 2017  
Directrices Comision Europea Remitido por el CSCAE, y por su interés, se adjunta Documento de la Comisión Europea relativo a Recomendaciones sobre las directrices para promover los edificios de consumo de energía casi nulo y las mejores prácticas para garantizar que antes de que finalice 2020 todos los edificios nuevos sean de consumo de energía casi nulo (ECCN).
Enlace a la noticia.

Nuevas medidas para los trabajadores autónomos

Publicación: 31 de outubro de 2017  
BOE Trabajadores Autonomos En el Boletín Oficial del Estado del 25/10/2017, se publicó la Ley 6/2017 de 24 de octubre, sobre Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo, siendo de especial interés para la profesión, los aspectos contenidos en su artículo 11, relativos a la posible deducción por “mantenimiento y suministros” , en la actividad profesional. Enlace a la noticia.

Ofertas

Cype: Software para el cálculo de estructuras e instalaciones

Publicación: 10 de noviembre de 2017  
Oferta Cype para o colectivo Con el  objetivo de difundir y facilitar el uso de programas técnicos entre el colectivo de arquitectos de Galicia, se firma esta propuesta para la adquisición en condiciones ventajosas por parte de los colegiados de manera individual los programas para el cálculo de estructuras e instalaciones. Enlace a la noticia.

Oferta de R para colexiados

Publicación: 4 de outubro de 2017  
Oferta R para o colectivo A empresa R oferta unha serie promocións especiais nos seus produtos e servizos para colexiados do COAG, tanto para aqueles que xa son clientes de R, como para os que inda non o son. Máis detalles sobre esta promoción na nova páxina de Ofertas Colectivas. Ademáis, froito do convenio con R todos os colexiado disporán de acceso wifi en todas as Delegacións. Enlace á noticia.

Adeslas. Condiciones especiales COAG

Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2017  
Oferta Adeslas para colegiados Adeslas, la primera compañía de Seguros de Salud en España, pone a tu disposición la posibilidad de asegurar tu salud y la de tus familiares directos en unas condiciones muy ventajosas. Enlace a la noticia.

Premios

7ª edición de los Premios Construcción Sostenible de Castilla y León

Publicación: 12 de decembro de 2017  
Premios Construccion Sostenible Su objetivo es distinguir a los proyectos y actuaciones de construcción que aporten aspectos innovadores y de mejora clara de su comportamiento sostenible y accesible, frente a los múltiples aspectos ambientales que afectan a la edificación. Enlace a la noticia.

Xornadas

GAS NATURAL. Jornadas técnicas sobre edificios de consumo de energía casi nulo

Publicación: 22 de noviembre de 2017 Enero 2018
Infoconstruccion En estas jornadas se presenta los conceptos principales y básicos a considerar para la obtención del objetivo de edificios de consumo de energía casi nulo, y en referencia a los sistemas térmicos que cubran las demandas finales de los edificios, las características de eficiencia de las soluciones basadas en el consumo de gas natural... Enlace a la noticia.
 

Acceso a Boletíns anteriores na web: Información/Boletíns


Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Praza da Quintana 1. 1º, Casa da Conga
15704 Santiago de Compostela
correo-e: secretaria@colexiodearquitectos.org
Tel.: 981 552 400 - Fax: 981 594 720

O Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia en cumprimento do artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, infórmalle de que os datos que figuran nesta comunicación están incluidos no arquivo "colexiados", que ten como titular ao Colexio de Arquitectos, coa finalidade de contestar ás consultas e de ofrecerlle información sobre as actividades e servizos da organización colexial. Pode exercitalo dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición na dirección: Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia. Protección Datos. Praza da Quintana 1. 1º, Casa da Conga. 15704 Santiago de Compostela ou por email a: protecciondatos@colexiodearquitectos.org
En relación co artigo 22 da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, pode darse de baixa da lista de distribución do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, enviando unha mensaxe á dirección: protecciondatos@colexiodearquitectos.org
A nosa política de privacidade está dispoñible en: www.coag.es/avisolegal.asp

 
 
 
 

 

*|REWARDS|*

 

*|REWARDS|*

 

*|REWARDS|*