Boletín de Información [nº 20 - 2017]
Colexio Concursos Emprego Formación
Normativa Ofertas colectivas Publicacións Xornadas

Colexio

Presentación da "Guia de Cor e Materiais de Galicia"

Publicación: 24 de outubro de 2017  
Presentacion da Guia da Cor de Galicia Foi presentada a Guia de Cor e Materiais de Galicia, que pretende dotar dunhas directrices técnicas, científicas e obxectivas para regular o emprego da cor e os materiais de revestimentos arqitectónicos nas paisaxes de Galicia. Enlace á noticia.

12 meses, 12 lugos

26 de outubro de 2017
12 meses 12 lugos O vindeiro xoves 26 de outubro, ás 19,30 horas, terá lugar na sede do COAG en Lugo, a iniciativa da Comisión de Arquitectura e Territorio 12 meses 12 lugos, que acollerá a María Antonina Gay Parga para compartir a súa visión, experiencias e forma de vivir a nosa cidade. Enlace á noticia.

Visita ao Vello Cárcere de Lugo

  27 de outubro de 2017
Visita Vello Carcere O venres 27 de outubro, ás 18,00 horas, terá lugar esta visita ás obras de restauración, explicadas polos seus autores Creus e Carrasco. 
As prazas son limitadas. Enlace á noticia.

Visita a la EDAR de VIGO

  3 de novembro de 2017
Visita a EDAR La Delegación de Vigo del COAG ha organizado una visita guiada a las nuevas instalaciones de la 7 EDAR de Vigo, promovida por ACUAES, Sociedad Mercantil Estatal Aguas de Cuencas de España.
Enlace a la noticia.

Impugnación da licitación dos servizos de redacción do PXOM do concello de Oza-Cesuras

Publicación: 20 de outubro de 2017  
COAGActua O COAG presenta recurso de reposición en impuganción da licitación convocada polo concello de Oza-Cesuras para a adxudicación do contrato de servizos de redacción do PXOM. Enlace á noticia.

Lista aberta de colexiados dispostos a axudar no proceso de recuperación das zonas afectadas polos incendios

Publicación: 17 de outubro de 2017  
COAGAxuda A Xunta de Goberno do COAG, recollendo e asumindo a proposta da nosa compañeira Elisa Otero Ouro, habilitou unha lista aberta de colexiados dispostos a axudar no proceso de recuperación das nosas familias e a nosa terra... Enlace á noticia.

Concursos

Licitación dirección de obra relativa ás obras de rehabilitación integral do edificio administrativo na rúa Benito Corbal de Pontevedra

Publicación: 25 de outubro de 2017 Prazo: 15 días naturais 
DOG Publicado no DOG de 25 de outubro a licitación para a contratación do servizo consistente BOP do 17 de outubro o anuncio de contratación do servizo consistente na redacción do PXOM do Concello de Cambre, mediante procedemento aberto e regulación harmonizada, con multiplicidade de criterios... Enlace á noticia.

Contratación da dirección facultativa da obra e instralacións da construción do Centro de Día e Residencia comarcal de Becerreá

Publicación: 23 de outubro de 2017 Prazo 15 días naturais
Deputacion Lugo No BOP de Lugo de 23 de outubro, anúnciase a contratación, por parte da Excma. Deputación de Lugo, da contratación da dirección facultativa da obra e instalacións da construción do centro de día e residencia comarcal de Becerreá, dividido en 3 lotes. Enlace á noticia.

Concello de Cambre. Contratación do servizo de redacción do PXOM

Publicación: 17 de outubro de 2017 Prazo: 15 de novembro de 2017
Concello de cambre Publicado no BOP do 17 de outubro o anuncio de contratación do servizo consistente na redacción do PXOM do Concello de Cambre, mediante procedemento aberto e regulación harmonizada, con multiplicidade de criterios... Enlace á noticia.

Concurso de ideas para a construción da ponte peonil que unirá Tomiño e Vila Nova da Cerveira. Rectificación das bases e reapertura do prazo de presentación

Publicación: 13 de outubro de 2017  
Concurso ponte peonil rio miño No BOP do 3 de outubro, publícase a rectificación das bases do "Concurso de ideas para a construción dunha ponte peonil sobre o río Miño", como consecuencia da estimación parcial do recurso de reposición presentado polo COAG, así como a reapertura do prazo de 60 días para a presentación de propostas. Enlace á noticia.

Emprego

Ofertas de emprego

Publicación: 25 de outubro de 2017  
Oferta de emprego Estudio de arquitectura en Cambados selecciona arquitecto/a para beca FUAC o FEUGA. 
Enlace á noticia.
Publicación: 11 de outubro de 2017  
Oferta de emprego Estudio de arquitectura en Ferrol selecciona arquitecto/a para beca FUAC o FEUGA. 
Enlace á noticia.
Publicación: 5 de outubro de 2017  
UVE Valoracións, S.A., selecciona arquitecto/a para a zona de Santiago de Compostela. Enlace á noticia.
Publicación: 3 de outubro de 2017  
Estudio de arquitectura en A Coruña selecciona arquitecto como colaborador autónomo. Enlace á noticia.

Formación

Curso Superior de Técnico de Urbanismo COAG | EGAP 2017-2018. Fin de prazo de matriculación

Publicación DOG 3 de outubro. Aberta a matrícula Do 31 de outubro de 2017 ao 14 de decembro de 2018
Curso CTU O prazo de matrícula remata ás 23,00 horas do día 25 de outubro ou ate esgotarse as prazas dispoñibles. Enlace á noticia.

Imasgal. Curso online de ArchiCAD intensivo

Abierta inscripción Del 2 de noviembre al 15 de diciembre de 2017
Archicad Este curso intensivo está formado por el curso de nivel inicial y de nivel intermedio. El alumno tiene la posibilidad de realizar los cursos en modalidad intensiva o matricularse en uno de los dos niveles.. Enlace á noticia.

Imasgal. Curso online de REVIT MEP: Modelado de instalacions

Abierta inscripción Del 26 de octubre al 22 de noviembre de 2017
Curso REVIT MEP Este curso permite al alumno, desde un enfoque eminentemente práctico, adentrarse en la metodología de trabajo y en el uso de las principales herramientas de este software para el modelado y cálculo de instalaciones. Enlace á noticia.

SIKA. Envolvente del edificio: Soluciones y sistemas

  Ferrol, 26 de octubre de 2017
Sika Jornada técnica sobre las principales soluciones existentes para la rehabilitación de la envolvente de los edificios, singularmente las fachadas, teniendo en cuenta los principales aspectos de la sostenibilidad (ahorro de energía, baja huella de carbono,…). Enlace á noticia.

Jornada presentación de la agencia Veltis

Publicación: 9 de octubre de 2017 A Coruña, 25 de octubre
Veltis Spain Veltis Ratign necesita Arquitectos para su red de analistas de Galicia. 
Enlace á noticia.

EDITECA. Curso online de REVIT interiorismo

Online. Abierta inscripción Duración: 30 horas
Curso revit interiorismo En el curso online de REVIT Interiorismo aprenderás cómo modelar en REVIT proyectos de arquitectura de interior. Enlace a la noticia.

Rysia. Curso de Automatización de vivienda en un entorno smartphone

Presencial. Abierta inscripción Vigo del 6 al 9 de noviewmbre de 2017
Curso automatizacion vivienda El curso aportará todos los conocimientos de los sistemas eléctricos de una vivienda con la posibilidad de su control a distancia mediante smartphone. 
Enlace a la noticia.

Normativa

Normativa e acordos de interese publicados no D.O. de Galicia, B.O.E, Diario Oficial das Comunidades Europeas, e nos catro BOP´S provinciais na primeira quincena do mes de outubro de 2017

Publicación: 15 de outubro de 2017  
Normativa de interese primeira quincena setembro 2017 Publicada na zona de normativa da web colexial a listaxe da Normativa de interese da primeira quincena do mes de outubro de 2017. Enlace á noticia.

Planeamento Urbanístico publicado na primeira quincena do mes de outubro de 2017

Publicación: 15 de outubro de 2017  
Planeamento 1 outubro Planeamento urbanístico publicado na primeira quincena do mes de outubro nos Boletíns de Galicia, incluíndo os Plans con trámite de Avaliación Ambiental Estratéxica aberta, publicados na web da Xunta de Galicia. Enlace á noticia.

Ofertas colectivas

Oferta de R para colexiados

Publicación: 4 de outubro de 2017  
Oferta R para o colectivo A empresa R oferta unha serie promocións especiais nos seus produtos e servizos para colexiados do COAG, tanto para aqueles que xa son clientes de R, como para os que inda non o son. Máis detalles sobre esta promoción na nova páxina de Ofertas Colectivas. Ademáis, froito do convenio con R todos os colexiado disporán de acceso wifi en todas as Delegacións. Enlace á noticia.

Adeslas. Condiciones especiales COAG

Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2017  
Oferta Adeslas para colegiados Adeslas, la primera compañía de Seguros de Salud en España, pone a tu disposición la posibilidad de asegurar tu salud y la de tus familiares directos en unas condiciones muy ventajosas. Enlace a la noticia.

Publicacións

Boletín estadístico del Observatorio de Vivienda y Suelo 2º trimestre de 2017

Publicación: 25 de outubro de 2017  
Observatorio Vivienda Está disponible, a través del portal del Ministerio de Fomento, el Boletín editado por la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, correspondiente al 2º trimestre de 2017. Enlace á noticia.

Publicacións do Instituto Galego da Vivenda e Solo

Publicación: 11 de outubro de 2017  
Libros IGVS O IGVS ven de editar dúas publicacións dirixidas á rehabilitación e á eficiencia enerxética das vivendas, que están dispoñibles para a súa consulta e descarga na web. Enlace á noticia.

Xornadas

Pascuala Campos de Michelena, as arquitecturas da vida

Publicación: 13 de setembro de 2017 Santiago de Compostela, 26 de outubro de 2017
Xornada Pascuala Campos de Michelena Con esta xornada, a Comisión de Igualdade do Consello da Cultura Galega quere recoñecer o labor de Pascuala Campos e con ela o das mulleres que, na arquitectura e no urbanismo, están a suscitar novos campos de reflexión e acción, outros lugares para a vida. Enlace á noticia.
 

Acceso a Boletíns anteriores na web: Información/Boletíns

Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Praza da Quintana 1. 1º, Casa da Conga
15704 Santiago de Compostela
correo-e: secretaria@colexiodearquitectos.org
Tel.: 981 552 400 - Fax: 981 594 720

O Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia en cumprimento do artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, infórmalle de que os datos que figuran nesta comunicación están incluidos no arquivo "colexiados", que ten como titular ao Colexio de Arquitectos, coa finalidade de contestar ás consultas e de ofrecerlle información sobre as actividades e servizos da organización colexial. Pode exercitalo dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición na dirección: Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia. Protección Datos. Praza da Quintana 1. 1º, Casa da Conga. 15704 Santiago de Compostela ou por email a: protecciondatos@colexiodearquitectos.org
En relación co artigo 22 da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, pode darse de baixa da lista de distribución do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, enviando unha mensaxe á dirección: protecciondatos@colexiodearquitectos.org
A nosa política de privacidade está dispoñible en: www.coag.es/avisolegal.asp

 

*|REWARDS|*