Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia


Boletín de información [nº 9 - 2017]

Colexio

Recurso contra acordo do Concello de A Coruña aprobando as bases da convocatoria para adquisición de edificios de vivendas

Publicación: 5 de xullo de 2017  
Coag Actua O Colexio interpuxo recurso de reposición en impugnación do acordo da Xunta de Goberno Local de A Coruña de aprobación das bases reguladoras da convocatoria pública para a adquisición polo concello de edificios de vivendas. Enlace á noticia.

Desestimación do recurso interposto polo COAG pola convocatoria de servizo de Consultoría do concello de Irixoa

Publicación: 14 de xullo de 2017  
Coag Actua O concello de Irixoa desestima o recurso de reposición interposto polo COAG contra convocatoria da licitación para a contratación do servizo de consultoría e asistencia técnica... Enlace á noticia.

Semana Grande la Delegación de Vigo do 31 de xullo ao 4 de agosto, horario de atención ao público

Publicación: 26 de xullo de 2017  
Infórmase que, con motivo da semana grande das festas en Vigo, o horario de atención entre o 31 de xullo ao 4 de agosto (ambos inclusive), tanto presencial como telefónicamente, será de 10:00 a 13:00 horas. 
Enlace á noticia.

Semana Grande la Delegación de A Coruña do 7 ao 11 de agosto, horario de atención ao público

Publicación: 31 de xullo de 2017  
Infórmase que, con motivo da semana grande das festas en A Coruña, o horario de atención na delegación de Coruña do 7 ao 11 de agosto (ambos inclusive), tanto presencial como telefonicamente, será de 10:00 a 13:00 horas.
Enlace á noticia.

 

Peche da Delegación de Ferrol do 7 ao 25 de agosto, ambos inclusive

Publicación: 31 de xullo de 2017  
Por mor das vacacións do persoal, comunícase que as oficinas da Delegación en Ferrol do COAG permanecerán pechadas do 7 ao 25 de agosto, ambos inclusive.

 

Atención colexial durante o mes de agosto: recomendación de contacto a través da plataforma de consultas

Publicación: 26 de xullo de 2017  
Infórmase que, durante o mes de agosto, debido á redución de efectivos por mor do desfrute das súas vacacións polo persoal, a capacidade de atención telefónica e presencial do Colexio verase reducida, polo que se recomenda realizar calquera consulta ou solicitude a través da plataforma de consultas colexial... Enlace á noticia.

Emprego

Oferta de emprego

Publicación: 31 de xullo de 2017  
E.I.C. DURÁN, S.L.  empresa sita en Ourense selecciona arquitecto/a menor de 31 anos para beca FUAC o FEUGA. 
Enlace á noticia.

Universidade de Vigo. Licitación proxecto de rehabilitación do edificio Faraday (ETEA)

Publicación: 5 de xullo de 2017 O prazo de presentación remata o 21 de agosto de 2017
Edificio Faraday No DOG do 5 de xullo inclúese anuncio da Universidade de Vigo, en relación a contratación do proxecto de dirección de obra da rehabilitación do edificio Faraday na ETEA en Vigo.
Enlace á noticia.
 

Formación

Imasgal. QGIS intensivo verano

Online, 45 h. clases webinar Del 1 al 31 de agosto
Curso QGIS Intensivo Este curso, en modalidad online, con 45 h. de clases webinar, permite al alumno iniciarse y profundizar en la edición, análisis y publicación de datos geoespaciales con las herramientas QGIS.
Enlace á noticia.

Imasgal. Revit intensivo verano

Online, 45 h. clases webinar. Del 14 de agosto al 14 de septiembre
Curso Revit intensivo Este curso permite al alumno adquirir los conocimientos necesarios para abordar la arquitectura de un proyecto de edificación en un entorno BIM con el software Autodesk Revit.
Enlace á noticia.

GEASIG. Curso online de SketchUp 3D

Publicación: 10 de xullo de 2017 Do 25 de xullo ao 3 de setembro de 2017
SketchUp 3D Sketch Up foi deseñado especificamente por arquitectos para usalo dunha maneira intuitiva, rápida e flexible. Queres aprender a manexar o programa de modelado 3D coa curva de aprendizaxe máis rápida de todos os programas que existen na actualidade? 
Enlace á noticia.

Normativa

Planeamento Urbanístico mes de xullo de 2017

Publicación: 31 de xullo de 2017  
Planeamento urbanístico publicado no mes de xullo de 2017 no Diario Oficial de Galicia, DOG e nos Boletins Oficiais de A Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra, incluíndo os Plans con trámite de Avaliación Ambiental Estratéxica aberta, publicados na web da Xunta de Galicia. Enlace á noticia.

Normativa de interese publicada no mes de xullo de 2017

Publicación: 31 de xullo de 2017  
Publicada na zona de normativa a listaxe da Normativa de interese do mes de xullo de 2017. Dita listaxe, estará disponible permanentemente no apartado da “Normativa Técnica”, no seu lado esquerdo, e nos “documentos de apoio” da web colexial.

Ofertas

Oferta de software PREOC 2017 + PREMETI 2017

Publicación: 26 de xuño de 2017 Ata o 30 de outubro de 2017
Oferta software Preoc e Premeti 2017 A empresa Atayo ofrece aos colexiados, cun 38 % de desconto, a base de prezos de construcción PREOC 2017 e o programa de medicións e presupostos PREMETI 2017 a un prezo de 220 € mais IVA.
Oferta especial ata o 30 de outubro de 2017.
Enlace á noticia.

Premios

Premio UICM a profesionais colexiados para galardoar o mellor artigo, ensaio ou libro sobre colexios profesionais e o exercicio das profesións 

Publicación: 12 de xullo de 2017 O prazo de presentación remata o 2 de outubro de 2017
Premio UICM A Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid, acordou instaurar este Premio para galardoar o mellor artigo, ensaio ou libro sobre colexios profesionais e o exercicio das profesións, publicado en 2016. Poderán optar ao Premio os profesionais colexiados de calquera Colexio Profesional de España.
Enlace á noticia.

Convocado o Premio de Arquitectura Española Internacional 2017

Publicación: 6 de xullo de 2017 Presentación de traballos ata o 15 de setembro
PAEI 2017 A terceira edición dos Premios de Arquitectura Española Internacional está promovida polo Foro da Arquitectura Española do Consello Superior dos Colexios de Arquitectos de España -Foro CSCAE- , baixo a presidencia de honra do Ministro de Fomento do Goberno de España.
Enlace á noticia.

Convocado el Premio de Urbanismo Español 2017

Publicación: 5 de xullo de 2017 Presentación de traballos ata o 15 de setembro
PUE 2017 O CSCAE convocou o Premio de Urbanismo Español 2017, que ten por obxecto recoñecer a calidade daqueles traballos, realizados por equipos profesionais dirixidos por arquitectos españois, de plan ou de urbanización de espazos públicos realizados en España.
Enlace á noticia.

Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Praza da Quintana 1. 1º, Casa da Conga
15704 Santiago de Compostela
correo-e: secretaria@colexiodearquitectos.org
Tel.: 981 552 400 - Fax: 981 594 720

O Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia en cumprimento do artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, infórmalle de que os datos que figuran nesta comunicación están incluidos no arquivo "colexiados", que ten como titular ao Colexio de Arquitectos, coa finalidade de contestar ás consultas e de ofrecerlle información sobre as actividades e servizos da organización colexial. Pode exercitalo dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición na dirección: Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia. Protección Datos. Praza da Quintana 1. 1º, Casa da Conga. 15704 Santiago de Compostela ou por email a: protecciondatos@colexiodearquitectos.org
En relación co artigo 22 da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, pode darse de baixa da lista de distribución do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, enviando unha mensaxe á dirección: protecciondatos@colexiodearquitectos.org
A nosa política de privacidade está dispoñible en: www.coag.es/avisolegal.asp

 

*|REWARDS|*