Boletín de Información [nº 19 - 2017]
Colexio Concursos Emprego Formación
Normativa Ofertas colectivas Publicacións Xornadas

Colexio

Lista aberta de colexiados dispostos a axudar no proceso de recuperación das zonas afectadas polos incendios

Publicación: 17 de outubro de 2017  
COAGAxuda A Xunta de Goberno do COAG, recollendo e asumindo a proposta da nosa compañeira Elisa Otero Ouro, habilitou unha lista aberta de colexiados dispostos a axudar no proceso de recuperación das nosas familias e a nosa terra... Enlace á noticia.

Premios Gran De Area 2017. Invitación ao acto de entrega dos premios

Publicación: 18 de outubro de 2017  
Premios Gran De Area 2017 O decano e as Xuntas Directivas das Delegacións de Ourense, Pontevedra e Vigo invitan a todos os colexiados galegos ao acto de entrega destes premios, que terá lugar o 20 de outubro, ás 19,00 horas no Liceo Recreo Ourensano. Enlace á noticia.

Declaración do COAG para salvar do derrubo a "Casa Benedicto" en Navia de Suarna

Publicación: 5 de outubro de 2017  
Derrubo Casa Benedicto A Xunta de Goberno do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia adoptou o acordo de solicitar ó Concello de Navia de Suarna desista da súa vontade de derrubo da “Casa Benedicto” e promova a súa protección que evite o deterioro deste edificio modernista. 
Enlace á noticia.

Concursos

Concurso de ideas para a construción da ponte peonil que unirá Tomiño e Vila Nova da Cerveira. Rectificación das bases e reapertura do prazo de presentación

Publicación: 13 de outubro de 2017  
Concurso ponte peonil rio miño No BOP do 3 de outubro, publícase a rectificación das bases do "Concurso de ideas para a construción dunha ponte peonil sobre o río Miño", como consecuencia da estimación parcial do recurso de reposición presentado polo COAG, así como a reapertura do prazo de 60 días para a presentación de propostas. Enlace á noticia.

Concello de Cambre. Contratación do servizo de redacción do PXOM

Publicación: 17 de outubro de 2017 Prazo: 15 de novembro de 2017
Concello de cambre Publicado no BOP do 17 de outubro o anuncio de contratación do servizo consistente na redacción do PXOM do Concello de Cambre, mediante procedemento aberto e regulación harmonizada, con multiplicidade de criterios... Enlace á noticia.

Concello de Boqueixón. Licitación e contratación do servizo de asistencia técnico urbanística

Publicación: 5 de outubro de 2017 Prazo 15 días naturais
Asistencia tecnica Concello Boqueixon No BOP-A Coruña de 5 de outubro, aparece publicada a Contratación do servizo de asistencia técnico urbanística do Concello de Boqueixón. O prazo de presentación de propostas é de 15 días naturais desde o seguinte a esta publicación. Enlace á noticia.

Emprego

Ofertas de emprego

Publicación: 3 de outubro de 2017  
Oferta de emprego Estudio de arquitectura en Santiago selecciona arquitecto para beca FUAC o FEUGA. Enlace á noticia.
Publicación: 5 de outubro de 2017  
Oferta de emprego UVE Valoracións, necesita tasador zona Santiago de Compostela. Enlace á noticia.
Publicación: 3 de outubro de 2017  
Emprego Estudio de arquitectura en A Coruña selecciona arquitecto como colaborador autónomo. Enlace á noticia.

Formación

Curso Superior de Técnico de Urbanismo COAG | EGAP 2017-2018. Apertura do prazo de matrícula

Publicación DOG 3 de outubro. Aberta a matrícula Do 25 de outubro de 2017 ao 14 de decembro de 2018
Curso superior de técnico de urbanismo O martes 3 de outubro publícase no Diario Oficial de Galicia a convocatoria oficial da edición 2017-2018 do Curso Superior de Técnico de Urbanismo.
O prazo de matrícula abrirase ás 8:00 horas do mércores 4 de outubro, e permanecerá aberto ate as 23:00 horas do día 25 de outubro ou ate esgotarse as prazas dispoñibles. Enlace á noticia.

Imasgal. Curso de Modelado de nube de puntos: SketchUp+Undet+Kerkythea

Abierta inscripción Del 19 de octubre al 22 de noviembre de 2017
Curso Modelado Nube de Puntos El curso de Modelado de nubes de puntos: SketchUp + Undet + Kerkythea  permite al alumno aprender a modelar proyectos complejos a partir de nubes de puntos creadas a partir de escaneado láser 3D y fotogrametría. Enlace á noticia.

Imasgal. Curso online de ArchiCAD intensivo

Abierta inscripción Del 19 de octubre al 1 de diciembre de 2017
Curso Archicad intensivo Este curso intensivo está formado por el curso de nivel inicial y de nivel intermedio. El alumno tiene la posibilidad de realizar los cursos en modalidad intensiva o matricularse en uno de los dos niveles. Enlace á noticia.

Jornada presentación de la agencia Veltis

Publicación: 9 de octubre de 2017 A Coruña, 25 de octubre
Veltis Spain Veltis Ratign necesita Arquitectos para su red de analistas de Galicia. 
Enlace á noticia.

Curso de iniciación á simulación enerxética con Open Studio

Aberta inscrición Delegación de A Coruña, 20 e 21 de outubro de 2017
Curso OpenStudio O obxectivo do curso é a iniciación dos alumnos no manexo das ferramentas gratuítas (Sketchup / Open Studio / EnergyPlus) para a simulación enerxética de edificios, mediante un exercicio práctico realizando paso a paso as diferentes tarefas.
 Enlace á noticia.

SIKA. Envolvente del edificio: Soluciones y sistemas

Publicación: 4 de octubre de 2017 Ferrol, 26 de octubre de 2017
Sika Jornada técnica sobre las principales soluciones existentes para la rehabilitación de la envolvente de los edificios, singularmente las fachadas, teniendo en cuenta los principales aspectos de la sostenibilidad (ahorro de energía, baja huella de carbono,…). Enlace á noticia.

SIKA. Introducción al cálculo estructural con fibra de carbono

Publicación: 4 de octubre de 2017 Vigo, 24 de octubre de 2017
Sika Presentación del programa de cálculo estructural con sistemas a base de fibra de carbono de la empresa SIKA, especialista en productos químicos para la construcción. Enlace á noticia.

EDITECA. Curso online de REVIT interiorismo

Online. Abierta inscripción Duración: 30 horas
Curso revit interiorismo En el curso online de REVIT Interiorismo aprenderás cómo modelar en REVIT proyectos de arquitectura de interior. Enlace a la noticia.

Geasic. Curso online de CE3X: Certificación de eficiencia energética de edificios existentes

Online. Abierta inscripción 24 de octubre a 12 de noviembre de 2017
Curso CE3X Con este curso aprenderás a realizar certificados de eficiencia energética de edificios existentes con el software CE3X. 
Enlace a la noticia.

Rysia. Taller de Impresión 3D

Presencial. Abierta inscripción Vigo 21 de outubro de 2017
Taller donde aprenderás a trabajar con impresoras 3D y con software relacionado, así como con diferentes materiales (plasticos, resinas...).
Enlace a la noticia.

Rysia. Curso de Automatización de vivienda en un entorno smartphone

Presencial. Abierta inscripción Vigo del 6 al 9 de noviewmbre de 2017
Curso automatizacion vivienda El curso aportará todos los conocimientos de los sistemas eléctricos de una vivienda con la posibilidad de su control a distancia mediante smartphone. 
Enlace a la noticia.

Normativa

Normativa e acordos de interese publicados no D.O. de Galicia, B.O.E, Diario Oficial das Comunidades Europeas, e nos catro BOP´S provinciais na primeira quincena do mes de outubro de 2017

Publicación: 16 de outubro de 2017  
Normativa de interese primeira quincena outubro 2017 Publicada na zona de normativa da web colexial a listaxe da Normativa de interese da primeira quincena do mes de outubro de 2017. Enlace á noticia.

Planeamento Urbanístico publicado na primeira quincena do mes de outubro de 2017

Publicación: 16 de outubro de 2017  
Planeamento primeira quincena outubro Planeamento urbanístico publicado na primeira quincena do mes de outubro nos Boletíns de Galicia, incluíndo os Plans con trámite de Avaliación Ambiental Estratéxica aberta, publicados na web da Xunta de Galicia. Enlace á noticia.

Ofertas colectivas

Oferta de R para colexiados

Publicación: 4 de outubro de 2017  
Oferta R para o colectivo A empresa R oferta unha serie promocións especiais nos seus produtos e servizos para colexiados do COAG, tanto para aqueles que xa son clientes de R, como para os que inda non o son. Máis detalles sobre esta promoción na nova páxina de Ofertas Colectivas. Ademáis, froito do convenio con R todos os colexiado disporán de acceso wifi en todas as Delegacións. Enlace á noticia.

Adeslas. Condiciones especiales COAG

Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2017  
Oferta Adeslas para colegiados Adeslas, la primera compañía de Seguros de Salud en España, pone a tu disposición la posibilidad de asegurar tu salud y la de tus familiares directos en unas condiciones muy ventajosas. Enlace a la noticia.

Publicacións

Publicacións do Instituto Galego da Vivenda e Solo

Publicación: 11 de outubro de 2017  
Libros IGVS O IGVS ven de editar dúas publicacións dirixidas á rehabilitación e á eficiencia enerxética das vivendas, que están dispoñibles para a súa consulta e descarga na web. Enlace á noticia.

Xornadas

Pascuala Campos de Michelena, as arquitecturas da vida

Publicación: 13 de setembro de 2017 Santiago de Compostela, 26 de outubro de 2017
Xornada Pascuala Campos de Michelena Con esta xornada, a Comisión de Igualdade do Consello da Cultura Galega quere recoñecer o labor de Pascuala Campos e con ela o das mulleres que, na arquitectura e no urbanismo, están a suscitar novos campos de reflexión e acción, outros lugares para a vida. Enlace á noticia.
 

Acceso a Boletíns anteriores na web: Información/Boletíns

Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia
Praza da Quintana 1. 1º, Casa da Conga
15704 Santiago de Compostela
correo-e: secretaria@colexiodearquitectos.org
Tel.: 981 552 400 - Fax: 981 594 720

O Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia en cumprimento do artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, infórmalle de que os datos que figuran nesta comunicación están incluidos no arquivo "colexiados", que ten como titular ao Colexio de Arquitectos, coa finalidade de contestar ás consultas e de ofrecerlle información sobre as actividades e servizos da organización colexial. Pode exercitalo dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición na dirección: Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia. Protección Datos. Praza da Quintana 1. 1º, Casa da Conga. 15704 Santiago de Compostela ou por email a: protecciondatos@colexiodearquitectos.org
En relación co artigo 22 da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, pode darse de baixa da lista de distribución do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, enviando unha mensaxe á dirección: protecciondatos@colexiodearquitectos.org
A nosa política de privacidade está dispoñible en: www.coag.es/avisolegal.asp

 

*|REWARDS|*