Xornada: Guía técnica e proxecto tipo de infraestruturas de fogar dixital

16 Out 2017

A AMTEGA, en colaboración coa ATEG, vén a organizar unha xornada de presentación da Guía técnica e proxecto tipo de infraestruturas de fogar dixital.

Data: 17.10.2007
Horario: de 10:00 a 12:00
Tipo: presencial/telemática

A implantación real das infraestruturas de fogar dixital (IFD), como foi no seu día a das infraestruturas comúns de telecomunicacións (ICT), require, máis aló das publicacións nos diarios oficiais, da divulgación oportuna para que os actores principais asuman a súa necesidade e execución.

É neste senso que o Colexio da traslado público desta xornada orientada a promotores e técnicos municipais, pois os Arquitectos, ben como coordinadores dos proxectos dos promotores, ben como técnicos municipais, representamos un mediador fundamental para tal implantación.

As IFD como as ICT, aínda que non pertencen estritamente ó ámbito técnico dos Arquitectos teñen unha importancia relevante no seu traballo no que respecta á reserva de espazos na obra civil, así como a certos aspectos de tramitación.

As IFD, que xurden da normativa das ICT, comparten con estas uns requirimentos que se resumen en:

  • Ámbito de aplicación: as IFD preceptivas afectan ó interior das viviendas daquelas promocións que requiran ICT e alberguen máis dunha vivenda.
  • Proxecto: o proxecto das IFD pode ser independente ou ben pode integrarse no das ICT e como iste, non require de visado preceptivo pois non se integra no proxecto arquitectónico, senón que se entrega xunto co mesmo no Concello para solicitar a licenza. En todo caso, ó técnico das IFD actuará en coordinación co das ICT e co do proxecto arqutectónico.
  • Dirección de obra: as IFD requiren dirección de obra específica nos mesmos supostos que as ICT, dirección que en todo caso actuará baixo a coordinación da dirección de obra da edificación. Esta dirección específica emitirá xunto co promotor a acta de implantación na que figurará a declaración expresa de compatibilidade da IFD co proxecto de edificación. Esta dirección específica emitirá tamén un certificado final acompañado, no seu caso, do oportuno modificado de proxecto; este certificado esixirase para a primeira ocupación e xunto coa acta de implantación incluirase no libro do edificio. Cando o proxecto das IFD quede integrado no das ICT, ambas executaranse conxuntamente e unificarase a documentación de dirección.

Máis información e programa descargable neste enlace.

……….

La AMTEGA, en colaboración con la ATEG, organiza una jornada de presentación de la Guía técnica y proyecto tipo de infraestructuras de hogar digital.

Fecha: 17.10.2007
Horario: de 10:00 a 12:00
Tipo: presencial/telemática

La implantación real de las infraestructuras de hogar digital (IFD), como fue en su día la de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones (ICT), requiere, más allá de las publicaciones en los diarios oficiales, de la divulgación oportuna para que los actores principales asuman su necesidad y ejecución.

Es en este sentido que el Colegio da traslado público de esta jornada orientada a promotores y técnicos municipales, pues los Arquitectos, bien como coordinadores de los proyectos de los promotores, bien como técnicos municipales, representamos un mediador fundamental para tal implantación.

Las IFD como las ICT, aunque non pertenecen estrictamente al ámbito técnico de los Arquitectos tienen una importancia relevante en su trabajo en lo que respecta a la reserva de espacios en la obra civil, así como a ciertos aspectos de tramitación.

Las IFD, que nacen de la normativa de las ICT, comparten con estas unos requerimientos que se resumen en:

  • Ámbito de aplicación: las IFD preceptivas afectan al interior de las viviendas de aquellas promociones que requieran ICT y alberguen más de una vivienda.
  • Proyecto: el proyecto de las IFD puede ser independiente o bien puede integrarse en el de las ICT y como este, no requiere de visado preceptivo pues no se integra en el proyecto arquitectónico, sino que se entrega junto al mismo en el Ayuntamiento para solicitar la licencia. En todo caso, el técnico de las IFD actuará en coordinación con el de las ICT y con el del proyecto arquitectónico.
  • Dirección de obra: las IFD requieren dirección de obra específica en los mismos supuestos que las ICT, dirección que en todo caso actuará bajo la coordinación de la dirección de obra de la edificación. Esta dirección específica emitirá junto con el promotor el acta de implantación en la que figurará la declaración expresa de compatibilidad de la IFD con el proyecto de edificación. Esta dirección específica emitirá también un certificado final acompañado, en su caso, del oportuno modificado de proyecto; este certificado se exigirá para la primera ocupación y junto con el acta de implantación se incluirá en el libro del edificio. Cuando el proyecto de las IFD quede integrado en el de las ICT, ambas se ejecutarán conjuntamente y se unificará la documentación de dirección.

Más información y programa descargable en este enlace.

Compartir

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.