Convocadas subvencións para o ano 2021 para proxectos de enerxía solar fotovoltaica destinadas a particulares

16 Feb 2021

O obxecto destas subvencións é apoiar proxectos promovidos polos particulares e as súas agrupacións e asociacións con fins de aforro enerxético e fomento do uso das enerxías renovables. Os proxectos limitaranse a instalacións para a xeración de electricidade mediante paneis solares fotovoltaicos para subministración en vivendas ou inmobles de carácter residencial.

No DOG de 18 de xaneiro, aparece publicada a RESOLUCIÓN da Axencia Instituto Enerxético de Galicia, do 28 de decembro de 2020, pola que se aproban as bases reguladoras das subvencións para proxectos de enerxía solar fotovoltaica dirixidas a particulares para o ano 2021.

Ditas axudas se tramitan en rexime de concorrencia non competitiva, polo que as solicitudes presentadas en prazo e cos requisitos establecidos nas Bases,  resolveránse por orde de entrada no rexistro, ata agotar o crédito dispoñible.

PERIODO DE ACTUACIONS SUBVENCIONABLES

Dado o carácter incentivador, o período de execución das inversión comeza unha vez presentada a solicitude da axuda, e remata o 30 de setembro de 2021.

PRESENTACION SOLICITUDES

TELEMÁTICA, mediante as Entidades Colaboradoras adheridas (procedemento IN421N).

  • Inicio: 3 de marzo de 2021.
  • Fin: 1 de xullo de 2021.

MÁIS INFORMACIÓN.


Convocadas subvenciones para el año 2021 para proyectos de energía solar fotovoltaica destinadas a particulares

El objeto de estas subvenciones es apoyar proyectos promovidos por los particulares y sus agrupaciones y asociaciones con fines de ahorro energético y fomento del uso de las energías renovables. Los proyectos se limitarán a instalaciones para la generación de electricidad mediante paneles solares fotovoltaicos para suministro en viviendas o inmuebles de carácter residencial.

En el DOG de 18 de enero aparece publicada la RESOLUCIÓN de la Agencia Instituto Enerxético de Galicia, de 28 de diciembre de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones para proyectos de energía solar fotovoltaica dirigidas a particulares para el año 2021.

Dichas ayudas se tramitan en régimen de concurrencia no competitiva, por lo que las solicitudes presentadas en plazo y con los requisitos establecidos en las Bases, se resolverán por orden de entrada en el registro, hasta agotar el crédito disponible.

PERIODO DE ACTUACIONES SUBVENCIONABLES

Dado el carácter incentivador, el período de ejecución de las inversiones comienza una vez presentada la solicitud de la ayuda, y termina el 30 de septiembre de 2021.

PRESENTACION SOLICITUDES

TELEMÁTICA,  mediante las Entidades Colaboradoras adheridas (procedimiento IN421N).

  • Inicio: 3 de marzo de 2021.
  • Fin: 1 de julio de 2021.

MÁS INFORMACIÓN.

Compartir

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.