Xornada técnica: Algeco. Edificación modular e arquitectura 3D. Solucións flexibles ante os retos da edificación actual

11 Nov 2015

Esta xornada técnica sobre Arquitectura Modular está especialmente deseñado para aqueles profesionais que desexen profundar nas vantaxes da utilización da arquitectura modular no sector docente (colexios, centros de educación infantil, universidades, garderías) e calquera outro sector.

Obxectivos:
– Comprender o concepto da arquitectura modular.
– Descubrir as vantaxes da arquitectura modular: calidade, rapidez, portabilidad, escalabilidad, personalización de deseños, versatilidade, sustentabilidade, innovación, durabilidad, confort, etc.
– Profundizar nos detalles técnicos e construtivos de cada unha das técnicas, utilización de materiais, deseños, etc.

Programa:
I. Presentación e introdución.
1. Introdución á edificación modular:
– Concepto.
– Fases do proceso construtivo.
– Referencias.
2. Análise dos sistemas construtivos modulares
– Análise do sistema construtivo.
– Eficiencia Enerxética.
3. A edificación modular no sector docente
– Necesidades no sector docente.
– Resposta da AM ante estas necesidades.
– Chave en man.
– Normativa no ámbito docente.
– Análise Financeira.
4. Exemplo práctico no sector docente
– Análise dun exemplo real.
– Outros exemplos.
5. Conclusións

Relatores:
– Vicente Ballesteros (Licenciado en Dereito, MBA e MAJ polo Instituto de Empresa)
Director Xeneral España de Algeco.
– Álvaro Maestro (Arquitecto)
Arquitecto Xefe de Produto de Algeco.
– Javier Antón (Arquitecto)
Socio Director de Andcompany e Partner de Algeco- Alberto Tejerina (Enxeñeiro Técnico Industrial)
Responsable do Departamento Técnico de Algeco

Datas e lugares de celebración:
– Vigo, mércores 25 de novembro de 2.015, de 12:00 h a 14:00 h
Sala de usos múltiples da Delegación de Vigo do COAG
Doutor Cadaval, nº5, 362020 Vigo
ver díptico da xornada
– A Coruña, mércores 25 de novembro de 2.015 , de 18:30 h a 20:30 h
Sala de Arquitectura da Delegación da Coruña do COAG
Federico Tapia, nº62, 15005 A Coruña
ver díptico da xornada

Máis información no seguinte ENLACE

Inscricións: jose-manuel.almansa@as.algeco.com

……….

Jornada técnica. Algeco: Edificación Modular y Arquitectura 3D. Soluciones flexibles ante los retos de la edificación actual

Esta jornada técnica sobre Arquitectura Modular está especialmente diseñado para aquellos profesionales que deseen profundizar en las ventajas de la utilización de la arquitectura modular en el sector docente (colegios, centros de educación infantil, universidades, guarderías…) y cualquier otro sector.

Objetivos:
– Comprender el concepto de la arquitectura modular.
– Descubrir las ventajas de la arquitectura modular: calidad, rapidez, portabilidad, escalabilidad, personalización de diseños, versatilidad, sostenibilidad, innovación, durabilidad, confort, etc.
– Profundizar en los detalles técnicos y constructivos de cada una de las técnicas, utilización de materiales, diseños, etc.

Programa:
I. Presentación e introducción.
1. Introducción a la edificación modular.
– Concepto.
– Fases del proceso constructivo.
– Referencias.
2. Análisis de los sistemas constructivos modulares.
– Análisis del sistema constructivo.
– Eficiencia Energética.
3. La edificación modular en el sector docente.
– Necesidades en el sector docente.
– Respuesta de la AM ante estas necesidades.
– Llave en mano.
– Normativa en el ámbito docente.
– Análisis Financiero.
4. Ejemplo práctico en el sector docente.
– Análisis de un ejemplo real.
– Otros ejemplos.
5. Conclusiones.

Ponentes:
– Vicente Ballesteros (Licenciado en Derecho, MBA y MAJ por el Instituto de Empresa)
Director General España de Algeco
– Álvaro Maestro (Arquitecto)
Arquitecto Jefe de Producto de Algeco
– Javier Antón (Arquitecto)
Socio Director de Andcompany y Partner de Algeco
– Alberto Tejerina (Ingeniero Técnico Industrial)
Responsable del Departamento Técnico de Algeco

Fechas y lugares de celebración:
– Vigo, miércoles 25 de noviembre de 2.015, de 12:00 h  a 14:00 h
Sala de usos múltiples de la Delegación de Vigo do COAG
Doutor Cadaval, nº5, 362020 Vigo
ver díptico de la jornada

– A Coruña, miércoles 25 de noviembre de 2.015, de 18:30 h a 20:30 h
Sala de Arquitectura da Delegación da Coruña do COAG
Federico Tapia, nº62, 15005 A Coruña
ver díptico da xornada

Más información en el siguiente ENLACE

Inscripciones: jose-manuel.almansa@as.algeco.com

Compartir

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.