Xornada de asesoramento “O réxime urbanístico do solo”

20 Xul 2021

Esta xornada de asesoramento ten como obxectivo ofrecer unha visión global sobre o réxime urbanístico do solo, centrándose na clasificación e categorización do solo que establece a Lei do Solo de Galicia, no marco da regulación das situacións básicas do solo establecidas polo lexislador estatal. Analizaremos exemplos prácticos para expor os criterios xurisprudenciais nesta materia e faremos unha aproximación ao réxime transitorio aplicable nos supostos de plans non adaptados.

Así, analizaremos:

1. A clasificación do solo como urbano:

 • Requisitos. Esixencias xurisprudencia (malla urbana, servizos urbanísticos, forza normativa do fáctico, non mancha de aceite).
 • Exemplos.
 • Diferenzas SUC/ SUNC

2. A clasificación do solo como núcleo rural:

 • Categorización.
 • Usos do solo.
 • O artigo 40 da Lei do solo de Galicia.

3. A clasificación do solo como rústico:

 • Categorización.
 • Usos do solo. Conxugación con regulación lexislación básica estatal do solo en situación de rural.
 • O artigo 40 e a disposición transitoria 3ª da Lei do solo de Galicia.

4. A clasificación do solo como urbanizable:

 • Requisitos establecidos pola Lei e o Regulamento.
 • Carácter restritivo xurisprudencia
 • Principio de non regresión.

5. O réxime do solo en municipios con plan non adaptado:

 • Plans adaptados a LOUG
 • Plans non adaptados a LOUG
 • Decretos de suspensión.
 • Réxime de municipios sen plan.

Ponente: María José Valenzuela Rodríguez. Doutora en dereito. Técnica de Administración Xeral.

Data e horario: luns 26 de xullo, de de 18:30 a 20:30.

Exclusiva e gratuíta para colexiados subscritos ao servizo de formación. . Necesaria inscrición previa. Aforo limitado.

Máis información e inscrición AQUÍ

………..

El régimen urbanístico del suelo
Esta jornada de asesoramiento tiene como objetivo ofrecer una visión global sobre el régimen urbanístico del suelo, centrándose en la clasificación y categorización del suelo que establece la Ley del Suelo de Galicia, en el marco de la regulación de las situaciones básicas del suelo establecidas por el legislador estatal. Analizaremos ejemplos prácticos para exponer los criterios jurisprudenciales en esta materia y se haremos una aproximación al régimen transitorio aplicable en los supuestos de planeamientos no adaptados.
Así, analizaremos:
1. La clasificación del suelo como urbano:
 • Requisitos. Exigencias jurisprudencia (malla urbana, servicios urbanísticos, fuerza normativa de lo fáctico, no mancha de aceite).
 • Ejemplos.
 • Diferencias SUC/ SUNC

2. La clasificación del suelo como núcleo rural:

 • Categorización.
 • Usos del suelo.
 • El artículo 40 de la Ley del suelo de Galicia.
3. La clasificación del suelo como rústico:
 • Categorización.
 • Usos del suelo. Conjugación con regulación legislación básica estatal del suelo en situación de rural.
 • El artículo 40 y la disposición transitoria 3ª de la Ley del suelo de Galicia.
4. La clasificación del suelo como urbanizable:
 • Requisitos establecidos en la Ley y en el Reglamento.
 • Carácter restrictivo jurisprudencia
 • Principio de no regresión.
5. El régimen del suelo en municipios con planeamiento no adaptado:
 • Planes adaptados a LOUG
 • Planes no adaptados a LOUG
 • Decretos de suspensión.
 • Régimen de municipios sin planeamiento.
Ponente: María José Valenzuela Rodríguez. Doctora en derecho. Técnica de Administración General.

Fecha y horario: lunes 26 de julio, de de 18:30 a 20:30.

Formato online. Exclusiva y gratuita para colegiados suscritos al servicio de formación. Necesaria inscripción previa. Aforo limitado.

Más información e inscripción AQUÍ

Compartir

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.