Desestimado o recurso de reposición interposto polo COAG impugnando a licitación da Consellería de Infraestruturas e Vivenda para a contratación do proxecto básico e de execución das obras de rehabilitación integral do edficio administrativo na Rúa Benito Corbal de Pontevedra

10 Out 2016

O pasado 21 de xullo o COAG interpuxo un recurso de reposición  impugnando a licitación da Consellería de Infraestruturas e Vivenda para a contratación do proxecto básico e de execución das obras de rehabilitación integral do edificio administrativo na rúa Benito Corbal de Pontevedra.

O motivo de impugnación foi a solvencia técnica esixida nas bases ao entender o COAG que restrinxía inxustificadamente a libre concorrencia.

O 29 de agosto desde a Consellería comunicouse o seu acordo de desestimar o referido recurso. Dito acordo de desestimación pódese consultar no seguinte ENLACE

El pasado 21 de julio el COAG interpuso un recurso de reposición  impugnando la licitación de la Consellería de Infraestruturas e Vivenda para la contratación del proyecto básico y de ejecución de las obras de rehabilitación integral del edificio administrativo en la Calle Benito Corbal de Pontevedra

El motivo de impugnación fue la solvencia técnica exigida en las bases al entender que el COAG que restringía injustificadamente la libre concurrencia.

El 29 de agosto desde la Consellería se comunicó su acuerdo de desestimar el referido recurso. Dicho acuerdo de desestimación se puede consultar en el siguiente ENLACE

Compartir

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.