Curso On Line sobre proxectos de actividade e a súa tramitación administrativa. COAAT LUGO

10 Abr 2015

adaptado á Lei 9/2013, de 19 de decembro, do emprendimiento e da competitividade

No marco do convenio de colaboración subscrito entre o COAG e o COAAT de Lugo, os colexiados do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia poden beneficiarse de bonificacións nos importes de inscrición das actividades formativas organizadas polo COAAT.

Obxectivos do curso:
A realización de Proxectos para os distintos tipos de actividades económicas, require dos profesionais un amplo coñecemento técnico sumado ao hábil manexo da normativa aplicable.
Ademais, a poboación demanda un asesoramento e coñecemento detallado da tramitación ante as diferentes administracións, que habitualmente resulta confuso e continuamente cambiante, deixando sobre as mans do técnico redactor o peso completo desde o encargo até a obtención do título habilitante.
Para iso, neste curso coñeceremos a parte administrativa desde o seu interior (tanto respecto do punto de vista da Administración como do administrado), para tomar as decisións de forma aceptada, e coñeceremos en profundidade das partes que ha de constar un proxecto de actividade, todo iso tendo en conta as última actualizacións normativas.
O alumno, unha vez completado o curso, contará cos coñecementos e ferramentas necesarios para asesorar a un cliente e para a realización de calquier tipo de proxecto para o cal sexa técnico competente.

Data de comezo: Día 30 de Abril de 2015
Data prevista de finalización: 12 de Xuño de 2015
Horas lectivas: 50
Máis información e inscricións aquí (*)

*Colexiados COAG: 5% de desconto sobre o prezo de inscrición.
Colexiados subscritos ao servizo de formación: 15% de desconto sobre o prezo de inscrición.

CURSO ON-LINE SOBRE PROYECTOS DE ACTIVIDAD Y SU TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA. COAAT LUGO
(adaptado a la Ley 9/2013, de 19 de diciembre, del emprendimiento y de la competitividad económica de Galicia)

En el marco del convenio de colaboración suscrito entre el COAG y el COAAT de Lugo, los colegiados del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia pueden beneficiarse de bonificaciones en los importes de inscripción de las actividades formativas organizadas por el COAAT.

Objetivos del curso:
La realización de Proyectos para los distintos tipos de actividades económicas, requiere de los profesionales un amplio conocimiento técnico sumado al hábil manejo de la normativa aplicable.
Además, la población demanda un asesoramiento y conocimiento detallado de la tramitación ante las diferentes administraciones, que habitualmente resulta farragoso y continuamente cambiante, dejando sobre las manos del técnico redactor el peso completo desde el encargo hasta la obtención del título habilitante.
Para ello, en este curso conoceremos la parte administrativa desde su interior (tanto respecto del punto de vista de la Administración como del administrado), para tomar las decisiones de forma aceptada, y conoceremos en profundidad de las partes que ha de constar un proyecto de actividad, todo ello teniendo en cuenta las última actualizaciones normativas.
El alumno, una vez completado el curso, contará con los conocimientos y herramientas necesarios para asesorar a un cliente y para la realización de cualquier tipo de proyecto para el cual sea técnico competente.

Fecha de comienzo: Día 30 de Abril de 2015
Fecha prevista de finalización: 12 de Xuño de 2015
Horas lectivas: 50

Más información e inscricpiones aquí (*)

 *Colegiados COAG: 5% de descuento sobre el precio de inscripción.
Colegiados subscritos al servicio de formación: 15% de descuento sobre el precio de inscripción.

Compartir

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.