Curso entramado lixeiro en arquitectura

24 maio 2021

Este curso está organizado no marco do acordo de colaboración suscrito polo Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) e a Axencia Galega da Industria Forestal (XERA) para promover o coñecemento en materia de construción e rehabilitación con madeira e a divulgación de obras exemplares.

Ten como obxectivo que o alumno adquira os coñecementos e habilidades principais necesarias para desenvolver proxectos de arquitectura con entramado lixeiro de madeira. Para iso, analizarase a lóxica estrutural do sistema construtivo para poder desenvolver proxectos de edificacións optimizadas onde arquitectura e estrutura vaian da man.

Neste curso, os alumnos descubrirán as técnicas, detalles e materiais adecuados para proxectar edificios eficientes, duradeiros e sustentables.

Prezos de matrícula:

O curso conta coa financiación de XERA, polo que os prezos de matrícula son especialmente reducidos. 

 • Matrícula ordinaria: 40 euros
 • Arquitectos colexiados: 15 euros
 • Arquitectos colexiados suscritos ao servizo de formación: 10 euros

Metodoloxía 

 • Flexibilidade para o alumno.
 • Enfoque práctico.
 • Fomento da participación.
 • O curso desenvólvese en modalidade íntegramente on-line, utilizando como soporte a plataforma de formación on line do COAG (moodle.coag.es). Esta plataforma será o medio a través do que se canalizará toda a operativa do curso, e nela habilitaránse todas as actividades e recursos que se utilizarán.

Programa completo e matrícula 

No programa completo, que pode consultarse a continuación, descríbese a metodoloxía e explícanse as actividades que integran o curso e a súa temporalización e modalidades de seguimento.

Aforo e prazos de matrícula:
O aforo é limitado.
 • Prazo preferente de matrícula (exclusivo para colexiados COAG suscritos ao servizo de formación): ata o martes 25/05/2021 ás 15:00 h.
 • Todas as modalidades: desde as 15:00h do martes 25/05/2021 ata o luns 31/05/2021 ás 23:59h.  
————————–
[esp]
Este curso está organizado en el marco del acuerdo de colaboración suscrito por el Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) y la Agencia Gallega de la Industria Forestal (XERA) para promover el conocimiento en materia de construcción y rehabilitación con madera y la divulgación de obras ejemplares.

Tiene como objetivo que el alumno adquiera los conocimientos y habilidades principales necesarias para desarrollar proyectos de arquitectura con entramado ligero de madera. Para ello, se analizará la lógica estructural del sistema constructivo para poder desarrollar proyectos de edificaciones optimizadas donde arquitectura y estructura vayan de la mano.

En este curso, el alumno descubrirá las técnicas, detalles y materiales adecuados para proyectar edificios eficientes, duraderos y sostenibles.

Precios de matrícula:

El curso cuenta con la financiación de XERA, por lo que los precios de matrícula son especialmente reducidos. 

 • Matrícula ordinaria: 40 euros
 • Arquitectos colegiados: 15 euros
 • Arquitectos colegiados suscritos al servicio de formación: 10 euros

Metodología 

 • Flexibilidad para el alumno [Sólo dos jornadas de asistencia en directo obligatorias]
 • Enfoque práctico.
 • Fomento de la participación.
 • El curso se desarrolla en modalidad íntegramente on-line, utilizando como soporte la plataforma de formación on line del COAG (moodle.coag.es). Esta plataforma será el medio a través del que se canalizará toda la operativa del curso, y en ella se habilitarán todas las actividades y recursos que se utilizarán.

Programa completo y matrícula 

En el programa completo, que puede consultarse a continuación, se describe la metodología y explican las actividades que integran en curso y su temporalización y modalidades de seguimiento.

Aforo y plazos de matrícula:
El aforo es limitado.
 • Plazo preferente de matrícula (exclusivo para colegiados COAG suscritos al servicio de formación): hasta el martes 25/05/2021 a las 15:00 h.
 • Todas las modalidades: desde las 15:00h del martes 25/05/2021 hasta el lunes 31/05/2021 a las 23:59h.  

Compartir

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.