Curso básico de limitación do consumo e a demanda enerxética CTE DB-HE e certificación enerxética de edificios [CEE] con CE3x y HULC

13 xuñ 2016

O cumprimento do CTE-HE así como a obtención da CEE (Certificado de Eficiencia Enerxética), tanto de proxecto, de edificio terminado como de edificacións existentes, no seu estado actual e reformado, fai que sexa precisa unha formación especializada para garantir o cumprimento de todas as esixencias normativas.
Este curso permitiranos coñecer cando é preciso o cumprimento de cada apartado relacionado do CTE-HE utilizando as ferramentas que a administración pon á disposición dos técnicos cualificados. Aprenderase a usar a ferramenta simplificada para edificios existentes [CE³X] e para proxecto e edificio terminado a ferramenta xeral [HULC]. Tamén se detallarán os pasos a seguir para realizar o rexistro na comunidade de Galicia de todos os tipos de certificados de eficiencia enerxética de obrigado cumprimento a realizar polo propietario/promotor que habitualmente tramita o técnico cualificado.
Cada apartado explicarase mediante exemplos prácticos que todos os alumnos desenvolverán simultaneamente e ao finalizar realizarase un breve cuestionario de reforzo.
Ademais, os alumnos realizarán unha práctica tutorada individual ao final do curso, de modo que todos realizarán caso práctico completo por se mesmos co apoio dos profesores.

Programa:

 • Introdución.
 • Documento básico de aforro de enerxía [DB HE].
 • Ferramenta CE3x para edificios existentes.
 • Ferramenta unificada lider-calener [HULC].
 • Tramitación administrativa do certificado de eficiencia enerxética [CEE].
 • Práctica tutelada.

Ademáis, os alumnos deste curso terán á súa disposión durante os seis meses seguintes á celebración do mesmo, un servizo de titoría e asesoramento a través da plataforma de formación on-line do curso dirixido e atendido polos profesores, onde poderán platexar dúbidas relacionadas coa aplicación a supostos reais dos coñecementos adquiridos.

Ponentes:
Rafael Fernández Vale. Arquitecto.
Juan José Ferreiro Oliva. Arquitecto.

Duración:20h

Prezos de matrícula:
– Matrícula ordinaria: 175 euros
– Colexiados COAG: 155 euros
– Colexiados COAG subscritos ao servizo de formación: 130 euros

Datas e lugares de celebración:
Santiago, 27 e 28 de xuño, de 9:00 h a 14:00 h e de 15:30 h a 20:30 h
Delegación de Santiago do Colexio de Arquitectos de Galicia.
Praza da Quintana, nº 3, baixocuberta.

Observacións:
Os alumnos deberán dispoñer do seu ordenador portátil, cos seguintes requerimentos mínimos:
-Sistema operativo: Windows XP o posterior.
-Memoria RAM: 1GB.
-Espacio disponible en HD: 500 MB.
-Adaptador de vídeo y monitor: Resolución Súper VGA (1024 x 768)
-Procesador: Intel® Centrino o equivalente o superior.

Advertencia:
A celebración do curso está condicionada a que se alcance o número mínimo de alumnos matriculados para a viabilidade do mesmo. En caso contrario, comunicarase a cancelación do curso e o COAG procederá á devolución dos importes abonados.

Máis información e inscrición

………

Curso básico de limitación del consumo y la demanda energética CTE DB-HE y certificación energética de edificios [CEE] con CE3x y HULC
El cumplimiento del CTE-HE así como la obtención del CEE (Certificado de Eficiencia Energética), tanto de proyecto, de edificio terminado como de edificaciones existentes, en su estado actual y reformado, hace que sea precisa una formación especializada para garantizar el cumplimiento de todas las exigencias normativas.
Este curso nos permitirá conocer cuándo es preciso el cumplimiento de cada apartado relacionado del CTE-HE utilizando las herramientas que la administración pone a la disposición de los técnicos cualificados. Se aprenderá a usar la herramienta simplificada para edificios existentes [CE³X] y para proyecto y edificio terminado la herramienta general [HULC]. También se detallarán los pasos a seguir para realizar el registro en la comunidad de Galicia de todos los tipos de certificados de eficiencia energética de obligado cumplimiento a realizar por el propietario/promotor que habitualmente tramita el técnico cualificado.
Cada apartado se explicará mediante ejemplos prácticos que todos los alumnos desarrollarán simultáneamente y al finalizar se realizará un breve cuestionario de refuerzo.
Además, los alumnos realizarán una práctica tutorada individual al final del curso, de modo que todos realizarán caso práctico completo por si mismos con el apoyo de los profesores.

Programa:

 • Introducción.
 • Documento básico de ahorro de energía [DB HE].
 • Herramienta CE3x para edificios existentes.
 • Herramienta unificada lider-calener [HULC].
 • Tramitación administrativa del certificado de eficiencia energética [CEE].
 • Práctica tutelada.

Además, los alumnos de este curso tendrán a su disposión durante los seis meses siguientes a la celebración del mismo, un servicio de tutoría y asesoramiento a través de la plataforma de formación on-line del  curso dirigido y atendido por los profesores, donde podrán platear dudas relacionadas con la aplicación a supuestos reales de los conocimientos adquiridos.

Ponentes:
Rafael Fernández Vale. Arquitecto.
Juan José Ferreiro Oliva. Arquitecto.

Duración: 20h

Precios de matrícula:
– Matrícula ordinaria: 175 euros
– Colegiados COAG: 155 euros
– Colegiados COAG suscritos al servicio de formación: 130 euros

Fechas y lugares de celebración:
Santiago, 27 e 28 de junio, de 9:00 h a 14:00 h e de 15:30 h a 20:30 h
Delegación de Santiago del Colexio de Arquitectos de Galicia.
Plaza de la Quintana, nº 3, bajocubierta.

Observaciones:
Los alumnos deberán disponer de su ordenador portátil, con los siguientes requisitos mínimos:
-Sistema operativo: Windows XP o posterior.
-Memoria RAM: 1GB.
-Espacio disponible en HD: 500 MB.
-Adaptador de vídeo y monitor: Resolución Súper VGA (1024 x 768)
-Procesador: Intel® Centrino o equivalente o superior.

Advertencia:
La celebración del curso está condicionada a que se alcance el número mínimo de alumnos matriculados para la viabilidad del mismo. En caso contrario, se comunicará la cancelación del curso y el COAG procederá a la devolución de los importes abonados.

Más información e inscripción

Compartir

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.