Aproximación á metodoloxía BIM para arquitectos

12 Mar 2021

Con este curso iníciase o camiño cara o coñecemento das ferramentas dixitais para a elaboración do proxecto arquitectónico nun entorno BIM dende a xeración do anteproxecto, proxecto básico e ata a elaboración do proxecto de execución.

O curso proponse como unha axuda ao arquitecto para que a transición dende un entorno CAD a un entorno baseado en procesos BIM se leve a cabo con éxito, o que lle vai permitir participar de forma efectiva nas licitacións públicas do sector da edificación. Para elo, debe coñecer as posibilidades, cualidades e potencial dos procesos BIM no sector da edificación e tomar contacto coas ferramentas dixitais dispoñibles no mercado.

Prezos de matrícula

 • Matrícula ordinaria: 100 euros
 • Arquitectos colexiados: 55 euros
 • Arquitectos colexiados subscritos ao servizo de formación: 30 euros

Metodoloxía

 • Flexibilidade para o alumno.
 • Enfoque práctico fomentando o traballo colaborativo e a compartición de coñecemento.
 • O curso desenvólvese en modalidade integramente on-line, utilizando como soporte a plataforma de formación en liña do COAG (moodle.coag.es). Esta plataforma será o medio a través do que se canalizará toda a operativa do curso, e nela habilitaranse todas as actividades e recursos que se utilizarán.

Programa completo e matrícula

No programa completo, que pode consultarse a continuación, descríbese a metodoloxía e explícanse as actividades que integran en curso e a súa temporalización e modalidades de seguimento.

Aforo e Prazos de matrícula

O aforo é limitado.

 • Prazo preferente de matrícula (exclusivo para colexiados COAG suscritos ao servizo de formación): ata o 15/03/2021 ás 23:59.
 • Todas as modalidades: desde o 16/03/2021 ata o día 21/03 ás 23:59.  

[+ matriculación e programa completo do curso]


Aproximación a la metodología BIM para arquitectos

Con este curso se inicia el camino hacia el conocimiento de las herramientas digitales para la elaboración del proyecto arquitectónico en un entorno BIM desde la generación del anteproyecto, proyecto básico y hasta la elaboración del proyecto de ejecución.
El curso se plantea como una ayuda al arquitecto para que la transición desde un entorno CAD a un entorno basado en procesos BIM se lleve a cabo con éxito, lo que le permitirá participar de forma efectiva en las licitaciones públicas del sector de la edificación. Para ello, debe conocer las posibilidades, cualidades y potencial de los procesos BIM en el sector de la edificación y tomar contacto con las herramientas digitales disponibles en el mercado.

Precios de matrícula

 • Matrícula ordinaria: 100 euros
 • Arquitectos colegiados: 55 euros
 • Arquitectos colegiados suscritos al servicio de formación: 30 euros

Metodología

 • Flexibilidad para el alumno.
 • Enfoque práctico fomentando el trabajo colaborativo y la compartición de conocimiento.
 • El curso se desarrolla en modalidad íntegramente on-line, utilizando como soporte la plataforma de formación en línea del COAG (moodle.coag.es). Esta plataforma será el medio a través del que se canalizará toda la operativa del curso, y en ella se habilitarán todas las actividades y recursos que se utilizarán.

Programa completo y matrícula

En el programa completo, que puede consultarse a continuación, se describe la metodología y se explican las actividades que se integran en el curso y su temporalización y modalidades de seguimiento.

Aforo y Plazos de matrícula

El aforo es limitado.

 • Plazo preferente de matrícula (exclusivo para colegiados COAG suscritos al servicio de formación): hasta el 15/03/2021 a las 23:59.
 • Todas as modalidades: desde el 16/03/2021 hasta el día 21/03 a las 23:59.  

[+ matriculación y programa completo del curso]

[esp]

Compartir

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.