Oficina de Apoyo a la Rehabilitación
Axudas XERA construción en madeira

Publicada no DOG de 13 de outubro a Resolución da Axencia Galega da Industria Forestal pola que se establecen as bases reguladoras e se convocan para o ano 2022, en réxime de concorrencia non competitiva, as subvencións para a realización de proxectos e obras que...

Apertura da Delegación de Ferrol

Apertura da Delegación de Ferrol

Infórmase que a Delegación de Ferrol xa se atopa aberta, logo das obras incidencias producidas na mesma. Lamentamos as molestias que esta circunstancia poda ter causado.

Concurso de ideas, con intervención de xurado, a nivel de anteproxectos, para a construción do novo edificio administrativo da Xunta de Galicia en Ourense

Concurso de ideas, con intervención de xurado, a nivel de anteproxectos, para a construción do novo edificio administrativo da Xunta de Galicia en Ourense

Publicado no Portal de Contratación de Galicia con data 27 de setembro, este concurso para seleccionar a mellor idea, a xuízo do Xurado, e desenvolvida a nivel de anteproxecto, que sirva de base ao correspondente proxecto técnico, básico e de execución, incluído o estudio de seguridade e saúde, o estudo de xestión de residuos, a certificación enerxética e o proxecto de telecomunicacións das obras de construción do edificio que albergará a nova sede da Xunta de Galicia na cidade de Ourense.

Se realizará UNHA VISITA Á PARCELA o MÉRCORES DÍA 5 DE OUTUBRO DE 2022, ÁS 13:30 H. As persoas interesadas en asistir deberán comunícalo por medio dun correo electrónico ao enderezo ascension.labella.lozano@xunta.gal

Na seguinte ligazón figura a ubicación do punto de encontro. read more…

Acto conmemorativo del Día Mundial de la Arquitectura “Diseño para la salud”

Acto conmemorativo del Día Mundial de la Arquitectura “Diseño para la salud”

El próximo 3 de octubre, los arquitectos y arquitectas de todo el mundo conmemoran el Día Mundial de la Arquitectura. Con el lema, “Diseño para la salud”, en esta edición, se quiere poner el foco en la importancia del diseño arquitectónico y de la planificación urbana en la salud física y mental de las personas y para conseguir una sociedad más sostenible desde la triple perspectiva social, económica y medioambiental. read more…

Proposición do arquitecto Pedro de Llano aos Premios da Cultura Galega 2022 na modalidade de Patrimonio Cultural

Proposición do arquitecto Pedro de Llano aos Premios da Cultura Galega 2022 na modalidade de Patrimonio Cultural

O Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia e a Escola Técnica Superior de Arquitectura da Coruña (ETSAC) da Universidade da Coruña (UDC) presentan a candidatura do arquitecto Pedro de Llano Cabado aos Premios da Cultura Galega 2022 na modalidade de Patrimonio Cultural. Esta candidatura forma parte das accións conxuntas postas en marcha por ambas entidades. read more…

Curso Xestión dos residuos de construcción e demolición [RCDs]

Curso Xestión dos residuos de construcción e demolición [RCDs]

O obxectivo do curso é introducir os conceptos necesarios para que os arquitectos poidan incorporar criterios de deseño e posta en obra adecuados para unha correcta xestión dos Residuos de Construción e Demolición (RCD) de acordo con a normativa vixente, así como para posibilitar a reincorporación daqueles que sexan adecuados no proceso produtivo seguindo criterios de Construción Circular.

O curso estrutúrase para achegar unha base técnica suficiente e analizar as distintas fases da obra nas que pode participar o técnico e cales son as opcións de actuación. Para iso: read more…

EGURTEK, Foro Internacional de Arquitectura y Construcción en Madera

EGURTEK, Foro Internacional de Arquitectura y Construcción en Madera

Los días 19 y 20 de octubre se celebrará en BEC la 9ª edición del Foro Internacional de Arquitectura y Construcción en Madera – EGURTEK, una cita ineludible para arquitectos y otros profesionales de la construcción en madera. Durante dos días este foro, de carácter bienal, reunirá a profesionales de la arquitectura, ingeniería y construcción para mostrar los proyectos internacionales más importantes realizados en madera. read more…

Concurso de proxectos para a construción dun centro termal, e a posta en valor e aproveitamento das augas minero-mediciais-termais no Concello de Bande (Ourense)

Concurso de proxectos para a construción dun centro termal, e a posta en valor e aproveitamento das augas minero-mediciais-termais no Concello de Bande (Ourense)

O Concello de Bande convoca un concurso de proxectos, a nivel de anteproxecto, coa finalidade de acadar a mellor propostas arquitectónica para a construción dun centro termal de nova planta e a posta en valor e aproveitamento da zona das augas mineromedicinais e termais nese concello no lugar dos Baños, inmediato ao embalse das Conchas. read more…

Concurso de Ideas para el Diseño del Trofeo de los Premios Terra Ibérica

Concurso de Ideas para el Diseño del Trofeo de los Premios Terra Ibérica

El Colegio de Arquitectos de León convoca un Concurso de Ideas para el trofeo que distinguirá los premios Terra Ibérica. La convocatoria está abierta a la participación de cualquier arquitecto colegiado y el plazo para la recepción de las propuestas a concurso se extenderá hasta el próximo 11 de octubre. El autor de la obra galardonada 1.000 euros. read more…

Resultado do proceso de selección para a contratación de tres prazas de arquitecto/a da Área Técnica colexial

Resultado do proceso de selección para a contratación de tres prazas de arquitecto/a da Área Técnica colexial

Conforme aos acordos adoptados pola Xunta de Goberno, comunicados na circular 4/2022 de 24 de marzo e circular 8/2022 de 9 de maio , creáronse 3 prazas de arquitectos/as (titulado/a superior) para que preste as funcións de arquitecto/a de visado nas delegacións de Lugo, Ourense e Santiago de Compostela, para o cal se determinou a realización dunha convocatoria pública para cubrir as prazas indicadas. O tribunal constituído para realizar o proceso de selección, conforme ao previsto nas bases do mesmo, comunicadas mediante a circular 12/2022 de 3 de xuño, xa rematou o proceso de selección. read more…

Concello de Vilaboa: convocatoria e bases para a provisión dunha praza de arquitecto/a, mediante sistema de concurso-oposición

Concello de Vilaboa: convocatoria e bases para a provisión dunha praza de arquitecto/a, mediante sistema de concurso-oposición

No BOP de Pontevedra do 16/08/2022  pubícase a Convocatoria e as Bases reguladoras do proceso selectivo para a provisión en propiedade dunha praza de funcionario de carreira, coa denominación de arquitecto/a, grupo A1, escala administración especial, subescala técnica, sistema de acceso libre, procedemento de selección concurso-oposición; mediante a publicación deste anuncio procédese a súa convocatoria, outorgando un prazo de presentación de solicitudes de vinte días naturais a partir do seguinte ao do seu anuncio no Boletín Oficial do Estado.

Publicado no DOG de 23 de agosto.

Concello de Vilaboa: convocatoria e bases para a provisión dunha praza de arquitecto/a, mediante sistema de concurso-oposición

Concello de San Sadurniño – Praza de arquitecto/a

No BOP-A Coruña de 8 de agosto publícanse as Bases para a selección da praza de persoal laboral fixo de arquitecto ou arquitecta, polo proceso especial de estabilización do emprego temporal de longa duración, incluída na oferta de emprego público 2022 do concello de San Sadurniño. read more…

Concurso de proyectos con intervención de jurado para la reforma y reorganización de los espacios en el conjunto edificatorio situado entre las calles López Mora, Tomás A. Alonso y Arquitecto Pérez Bellas, en Vigo

Concurso de proyectos con intervención de jurado para la reforma y reorganización de los espacios en el conjunto edificatorio situado entre las calles López Mora, Tomás A. Alonso y Arquitecto Pérez Bellas, en Vigo

Publicado en la página de contratación del estado, con fecha 28 de julio, la licitación del contrato de Concurso de proyectos con intervención de jurado para la reforma y reorganización de los espacios en el conjunto edificatorio situado entre las calles López Mora, Tomás A. Alonso y Arquitecto Pérez Bellas, en Vigo. read more…

Convocatoria para a configuración dun listado de colexiados interesados en recibir encargos de afectados polo incendio ocorrido no mes de xullo no concello de O Barco de Valdeorras

Convocatoria para a configuración dun listado de colexiados interesados en recibir encargos de afectados polo incendio ocorrido no mes de xullo no concello de O Barco de Valdeorras

Tal e como se anuncia na Circular 17 2022, anúnciase a convocatoria para a elaboración dun listado no que figuren os colexiados interesados en recibir encargos dos veciños afectados polos incendios no concello de O Barco de Valdeorras, con dispoñibilidade inmediata, para realizar os trámites de solicitudes de axuda, memorias, proxectos de reconstrucción, xustificación de subvencións… read more…

This site is registered on wpml.org as a development site.