Apertura do trámite de audiencia no procedemento de elaboración do Anteproxecto de Lei de Arquitectura de Galicia

15 Nov 2021

Publicado no portal de transparencia da Xunta de Galicia o inicio do trámite de audiencia no procedemento de elaboración do Anteproxecto de Lei de Arquitectura de Galicia, que ten por obxecto o recoñecemento do interese público da arquitectura e da contorna construída, como feito cultural identificador da nosa comunidade autónoma, que os poderes públicos están obrigados a fomentar, preservar e difundir, como clave para o desenvolvemento económico sostible e a cohesión social.

Con tal fin, esta lei establece as medidas de impulso, coordinación e divulgación necesarias para acadar unha arquitectura de calidade.

É igualmente obxecto desta lei establecer as especificidades que require a regulación dos contratos de servizos derivados do proceso arquitectónico, no marco da lexislación básica estatal en materia de contratos do sector público, coa finalidade de impulsar a calidade da arquitectura nos procedementos de contratación pública, excluídos os traballos de enxeñería civil regulados pola lexislación de obra pública.

AVISO: as suxestións deberán enviarse a partir do martes 16 de novembro.

Estado actual: en prazo de envío de suxestións

Prazo para remitir suxestións: 16/11/2021 – 09/12/2021

Enlace ao Anteproxecto de Lei de Arquitectura de Galicia.

Enlace ao Portal de transparencia.


Apertura del trámite de audiencia en el procedimiento de elaboración del Anteproyecto de Ley de Arquitectura de Galicia

Publicado en el portal de transparencia de la Xunta de Galicia el inicio del trámite de audiencia en el procedemento de elaboración del Anteproyecto de Ley de Arquitectura de Galicia, que tiene por objeto el reconocimiento del interés público de la arquitectura y del entorno construido, como hecho cultural identificador de nuestra comunidad autónoma, que los poderes públicos están obligados a fomentar, preservar y difundir, como clave para el desarrollo económico sostenible y la cohesión social.

Con tal fin, esta ley establece las medidas de impulso, coordinación y divulgación necesarias para alcanzar una arquitectura de calidad.

Es igualmente objeto de esta ley establecer las especificidades que requiere la regulación de los contratos de servicios derivados del proceso arquitectónico, en el marco de la legislación básica estatal en materia de contratos del sector público, con la finalidad de impulsar la calidad de la arquitectura en los procedimientos de contratación pública, excluidos los trabajos de ingeniería civil regulados por la legislación de obra pública.

AVISO: las sugerencias deberán enviarse a partir del martes 16 de noviembre.

Estado actual: en plazo de envío de sugerencias

Plazo para remitir sugerencias: 16/11/2021 – 09/12/2021

Enlace al Anteproyecto de Ley de Arquitectura de Galicia.

Enlace al Portal de Transparencia.

 

Compartir

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.