Convocatoria de axudas para adquisición de vivenda nos centros históricos

23 Mar 2021

Publicada no DOG a Resolución do Instituto Galego da Vivenda e Solo pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para a adquisición de vivenda nos centros históricos e se procede á súa convocatoria para o ano 2021.

Os cambios introducidos diríxense a favorecer o asentamento de nova poboación nos conxuntos históricos, independentemente da súa idade, contribuíndo á dinamización social, económica e patrimonial destes ámbitos. Para estes efectos, atribúeselles a condición de persoas beneficiarias non só ás menores de 35 anos, senón a todas as persoas físicas maiores de idade; ademais, increméntase o límite máximo de ingresos exixido para acceder á condición de persoa beneficiaria, co fin de adecualo aos actuais prezos do mercado inmobiliario neses ámbitos, e modifícase a contía destas axudas.

ENLACE AO DOG.


Convocatoria de ayudas para adquisición de vivienda en los centros históricos

Publicada en el DOG la Resolución del Instiuto Galego da Vivenda e Solo por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la adquisición de vivienda en los centros históricos y se procede a su convocatoria para el año 2021.

Los cambios introducidos se dirigen a favorecer el asentamiento de nueva población en los conjuntos históricos, independientemente de su edad, contribuyendo a la dinamización social, económica y patrimonial de estos ámbitos. A estos efectos, se atribuye la condición de personas beneficiarias no solo a las menores de 35 años, sino a todas las personas físicas mayores de edad; además, se incrementa el límite máximo de ingresos exigido para acceder a la condición de persona beneficiaria, con el fin de adecuarlo a los actuales precios del mercado inmobiliario en esos ámbitos, y se modifica la cuantía de estas ayudas.

ENLACE AL DOG.

Compartir

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.