Planeamento urbanístico – primeira quincena de xuño 2019

19 Jun 2019

Planeamento urbanístico publicado na primeira quincena do mes de xuño de 2019 no Diario Oficial de Galicia e nos Boletins Oficiais de A Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra, incluíndo os Plans con trámite de Avaliación Ambiental Estratéxica aberta, publicados na web da Xunta de Galicia.

PLANEAMENTO_QINCENA_XUÑO_2019


Planeamiento urbanístico – primera quincena de junio 2019

Planeamiento urbanístico publicado en la primera quincena del mes de junio de 2019 en el Diario Oficial de Galicia y en los Boletines Oficiales de A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra, incluyendo los Planes con trámite de Evaluación Ambiental Estratégica abierta, publicados en la web de la Xunta de Galicia.

Compartir

Este sitio web está registrado en wpml.org como sitio de desarrollo.