Herramienta de consulta. Deslinde de costas provincia de Lugo

26 Mar 2014

De conformidade co previsto na lexislación de costas, o Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, leva a cabo o Plan de deslindes, tramitando e aprobando os expedientes que definen a liña de deslinde do Dominio Público Marítimo-Terrestre.

Para facilitar o coñecemento dos traballos de deslinde realizados está en marcha un proxecto que permite consultar a liña de deslinde e os terreos privados afectados pola zona de servidume de protección sobre a cartografía das localidades costeiras, ou ben sobre as fotografías aéreas dispoñibles. Deste modo, calquera interesado nun inmoble situado na costa verá de forma sinxela e inmediata se esa propiedade podería estar afectada pola delimitación do dominio público marítimo-terrestre.

Na actualidade a ferramenta permite consultar a información de Baleares, Tarragona, Granada e Lugo, se ben está prevista a súa ampliación paulatina. Os datos dispoñibles teñen un carácter meramente informativo. A súa función principal consiste en divulgar e difundir os traballos elaborados ata a data pola Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar para ofrecer unha mellor información ao cidadán.

O acceso a esta información pódese realizar de tres maneiras:

1. A través do Visor do Ministerio, onde se publican dúas zonas: a delimitada pola liña verde cara ao mar, que constitúe o dominio público marítimo-terrestre, e a comprendida entre a liña amarela e a verde, denominada zona de servidume de protección, que constitúe a área de terreos de propiedade privada afectados por limitación de usos.

2. A través da Sede Electrónica del Catastro, do Ministerio de Economía y Hacienda, sen necesidade de sinatura electrónica e dispoñible en español e en inglés.

3. A través do acceso ao Servicio WMS do Dominio Público Marítimo Terrestre.

En todo caso, a información poderá ser contrastada en cada un dos Servicios Periféricos de costas.

De conformidad con lo previsto en la legislación de costas, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, lleva a cabo el Plan de deslindes, tramitando y aprobando los expedientes que definen la línea de deslinde del Dominio Público Marítimo-Terrestre. 

Para facilitar el conocimiento de los trabajos de deslinde realizados está en marcha un proyecto que permite consultar la línea de deslinde y los terrenos privados afectados por la zona de servidumbre de protección sobre la cartografía de las localidades costeras, o bien sobre las fotografías aéreas disponibles. De este modo, cualquiera interesado en un inmueble situado en la costa verá de forma sencilla e inmediata si esa propiedad podría estar afectada por la delimitación del dominio público marítimo-terrestre. 

En la actualidad la herramienta permite consultar la información de Baleares, Tarragona, Granada y Lugo, si bien está prevista su ampliación paulatina. Los datos disponibles tienen un carácter meramente informativo. Su función principal consiste en divulgar y difundir los trabajos elaborados hasta la fecha por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar para ofrecer una mejor información al ciudadano.

El acceso a esta información se puede realizar de tres formas:

1. A través del Visor del Ministerio, donde se publican dos zonas: la delimitada por la línea verde hacia el mar, que constituye el dominio público marítimo-terrestre, y la comprendida entre la línea amarilla y la verde, denominada zona de servidumbre de protección, que constituye el área de terrenos de propiedad privada afectados por limitación de usos. 

2. A través de la Sede Electrónica del Catastro, del Ministerio de Economía y Hacienda, sin necesidad de firma electrónica y disponible en español y en inglés.

3. A través del acceso al Servicio WMS del Dominio Público Marítimo Terrestre.

En todo caso, la información podrá ser contrastada en cada uno de los Servicios Periféricos de costas.

Compartir

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.