SELECCIÓN DE TECNICO/A EN EFICIENCIA ENERGÉTICA

SELECCIÓN DE TECNICO/A EN EFICIENCIA ENERGÉTICA

Damos traslado da información publicada polo Instituto Tecnolóxico  de Galicia dando inicio ao proceso de selección para incorporar a un técnico/a en eficiencia enerxética nas súas instalacións da Coruña. a 31  de Agosto de 2016 ITG é un do seis Centros Tecnolóxicos...

Este sitio web está registrado en wpml.org como sitio de desarrollo.