Oferta de emprego

Oferta de emprego

Empresa constructora_promotora selecciona arquitecto/a para posto de Xefe de Obra en Ourense. Funcións e requerimentos: Xefe de obra. Arquitecto/a que aporte experiencia entre 2 e 5 anos para planificación e control total de obras, así como xestión co cliente. Debe...

Este sitio web está registrado en wpml.org como sitio de desarrollo.