Foro Pensar A Cidade do SXXI. A Coruña

Foro Pensar A Cidade do SXXI. A Coruña

23 e 24 de outubro O Concello da Coruña e o Eixo Atlántico organizan conxuntamente a terceira edición do Foro Pensar a Cidade do Século XXI. Este Foro identifica os principais problemas ós que se enfrontan as nosas cidades para conseguir un correcto desenvolvemento...

Este sitio web está registrado en wpml.org como sitio de desarrollo.