Demanda de servicios para arquitecto/a

Demanda de servicios para arquitecto/a

Comunidade de Propietarios da cidade de Vigo, selecciona unha arquitecta/o para asumir as funcións de dirección de obra de rehabilitación de fachada. Requírese experiencia. Os interesados pódense pór en contacto na dirección:  david.cancelas@gmail.com  Comunidad de...
Demanda de servicios para arquitecto/a

Demanda de servicios para arquitecto/a.

A Comunidade de Propietarios Fragoso, 93 da cidade de Vigo, selecciona unha arquitecta/o para emitir informe sobre accesibilidade. O traballo consiste en redactar un informe técnico onde se plasmen as diferentes opcións de accesibilidade que teñen os propietarios da...

Este sitio web está registrado en wpml.org como sitio de desarrollo.