Convenio con Gas Natural Galicia

Convenio con Gas Natural Galicia

O Colexio de Arquitectos e Gas Natural Galicia asinan un convenio para mellorar a formación dos profesionais da arquitectura. Ampliaranse coñecementos técnicos no sector dos gas natural que permitirán un desenvolvemento enerxético sostible no ámbito da  edificación....

Este sitio web está registrado en wpml.org como sitio de desarrollo.