48 horas pola arquitectura

48 horas pola arquitectura

13 e 14 de maio de 2014/ Campaña de visibilidade da arquitectura española do século 21, o século da LOE. Trátase dunha acción de visibilidade que se propón de xeito conxunto en todos os Colexios onde o obxectivo é recompilar imaxes fotográficas da arquitectura dos...

Este sitio web está registrado en wpml.org como sitio de desarrollo.