Os prazos para presentar as solicitudes de axudas en materia de vivenda quedan en suspenso mentres dure o Estado de alarma

18 Mar 2020

O Instituto Galego da Vivenda e Solo informa que, en cumprimento das medidas adoptadas pola Xunta de Galicia con motivo da declaración do Estado de alarma, os prazos para a presentación de solicitudes das distintas liñas de axudas convocadas polo IGVS quedan en suspenso durante o tempo que dure esta situación.

Os prazos volverán a activarse unha vez remate a situación excepcional. En todo caso, o Instituto Galego de Vivenda e Solo continuará coa tramitación de axudas para facilitar un fogar a aqueles colectivos sociais máis desfavorecidos e en situación de vulnerabilidade.

O cómputo dos prazos volverá a activarse unha vez se volva á normalidade.

Esta medida é aplicable a todas as axudas en materia de vivenda que se atopan en prazo de solicitude actualmente, afectando especialmente a aquelas cuxos prazos remataban nas próximas semanas.

Actualmente as liñas de axudas para as que se poden presentar solicitudes son as seguintes:

• Axudas para mellora da eficiencia enerxética, sustentabilidade, conservación e mellora da seguridade e accesibilidade das vivendas
• Áreas de rehabilitación dos Camiños de Santiago e das Illas Atlánticas.
• Axudas a promotores de vivendas para alugueiro
• Préstamos para rehabilitación de vivendas
• Axudas para adquisición de vivendas en concellos de menos de 5.000 habitantes
• Axudas para adquisición de vivendas en centros históricos
• Bono de alugueiro social
• Programa de Infravivenda
• Rehabilitación de vivendas de mestres, outros oficios e outras de titularidade municipal

Por outro lado, o Instituto Galego de Vivenda e Solo mantén a tramitación das axudas para aqueles colectivos sociais máis desfavorecidos e en situación de vulnerabilidade, así como as vítimas da violencia de xénero, ao abeiro do programa Bono de alugueiro social.


Los plazos para presentar las solicitudes de ayudas en materia de vivienda quedan en suspenso mientras dure el Estado de alarma

El Instituto Galego da Vivenda e Solo informa que, en cumplimiento de las medidas adoptadas por la Xunta de Galicia con motivo de la declaración del Estado de alarma, los plazos para la presentación de solicitudes de las distintas líneas de ayudas convocadas por el IGVS quedan en suspenso durante el tiempo que dure esta situación.

Los plazos volverán a activarse una vez finalice la situación excepcional. En todo caso, el Instituto Gallego de Vivenda e Solo continuará con la tramitación de ayudas para facilitar un hogar a aquellos colectivos sociales más desfavorecidos y en situación de vulnerabilidad.

El cómputo de los plazos volverá a activarse una vez se vuelva a la normalidad.

Esta medida es aplicable a todas las ayudas en materia de vivienda que se encuentran en plazo de solicitud actualmente, afectando especialmente a aquellas cuyos plazos finalizaban en las próximas semanas.

Actualmente las líneas de ayudas para las que se pueden presentar solicitudes son las siguientes:

  • Ayudas para mejora de la eficiencia energética, sostenibilidad, conservación y mejora de la seguridad y accesibilidad de las viviendas
  • Áreas de rehabilitación de los Caminos de Santiago y de las Islas Atlánticas.
  • Ayudas a promotores de viviendas para alquiler
  • Préstamos para rehabilitación de viviendas
  • Ayudas para adquisición de viviendas en ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes
  • Ayudas para adquisición de viviendas en cascos históricos
  • Bono de alquiler social
  • Programa de Infravivienda
  • Rehabilitación de viviendas de maestros, otros oficios y otras de titularidad municipal

Por otro lado, el Instituto Gallego de Vivenda e Solo mantiene la tramitación de las ayudas para aquellos colectivos sociales más desfavorecidos y en situación de vulnerabilidad, así como las víctimas de la violencia de género, al amparo del programa Bono de alquiler social.

Compartir

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.