Jornada ‘Caducidad y nulidad de Licencias Urbanísticas’, José María Domínguez Blanco, 06/05/2020

,

ir a portada canal COAG

Debe aceptar as cookies de YouTube para ver este video.
Aceptando, vostede accederá ao contido de YouTube, un servizo prestado por unha empresa externa.

Política de privacidade de YouTube

Si vostede acepta, a súa eleccción será gardada e a páxina se refrescará.

Skills

Posted on

8 mayo 2020

Este sitio web está registrado en wpml.org como sitio de desarrollo.