Vivienda unifamiliar casa SP11. Sada

28 May 2014

David Vázquez+Francisco Rodríguez

A vivenda SP11 está situada ao final dunha pronunciada pendente con vistas cara á baía de Veigue e o porto de Lorbé, cunha paisaxe espectacular matizada pola imaxe das bateas. Para poder gozar destas situáronse as pezas máis importantes cara ao fondo da parcela, librando algúns obstáculos edificados algo desproporcionados.

La vivienda SP11 está situada al final de una pronunciada pendiente con vistas hacia la bahía de Veigue y el puerto de Lorbé, con un paisaje espectacular matizado por la imagen de las bateas. Para poder disfrutar de las mismas se situaron las piezas más importantes hacia el fondo de la parcela, librando algunos obstáculos edificados algo desproporcionados.

Obra
Vivienda unifamiliar casa SP11

Situación
Lugar de San Pedro, 11. Sada – A Coruña – Galicia – España

Arquitectos
Obradoiro Noroeste arquitectos. David Vázquez González (3393), Francisco M. Rodríguez Nieto (3422)

Colaboradores
Marcos Bermúdez Mosquera (aparejador)

Año
2012

As vistas predominantes son cara ao oeste, polo que o primeiro reto foi combinalas coa captación solar do sur, cara á estrada de acceso e sen vistas de interese. O posicionamento sobre a parcela está moi determinado polo propio plan, que apenas deixaba capacidade de manobra.

Las vistas predominantes son hacia el oeste, por lo que el primer reto fue combinarlas con la captación solar del sur, hacia la carretera de acceso y sin vistas de interés. El posicionamiento sobre la parcela está muy determinado por el propio planeamiento, que apenas dejaba capacidad de maniobra.

0111 casa SP11 sada 02

Programa
A vivenda desenvólvese en varios niveis, acollendo nuns 475m² un extenso programa de vivenda, que se adapta á topografía mediante unha combinación de volumes, coroados indistintamente por cubertas planas ou inclinadas a unha auga.

A planta soto alberga as zonas non vivideiras cun extenso garaxe para catro vehículos e dúas motocicletas, a sala de caldeiras, e unha pequena estanza privada multiusos, iluminada e ventilada a través dun pequeno patio inglés.

A planta baixa desenvólvese en dúas cotas. Na inferior sitúase o acceso principal; nela sitúase a zona de día, con cociña, office, comedor e sala de estar. Medio nivel por enriba está a zona de noite, a cabalo entre a baixa e a primeira, albergando as zonas de dormitorios xerais e baños.

Na planta primeira, en formato tipo suite, encóntrase o dormitorio principal con baño privado.

As cubertas planas a nivel de plantas elevadas funcionan como azoteas practicables.

Programa
La vivienda se desarrolla en varios niveles, acogiendo en unos 475m2 un extenso programa de vivienda, que se amolda a la topografía mediante una combinación de volúmenes, coronados indistintamente por cubiertas planas o inclinadas a un agua.

La planta sótano alberga las zonas no vivideras con un extenso garaje para cuatro vehículos y dos motocicletas, la sala de calderas, y una pequeña estancia privada multiusos, iluminada y ventilada a través de un pequeño patio inglés.

La planta baja se desarrolla en dos cotas. En la inferior se sitúa el acceso principal; en ella se sitúa la zona de día, con cocina, office, comedor y sala de estar. Medio nivel por encima está la zona de noche, a caballo entre la baja y la primera, albergando las zonas de dormitorios generales y baños.

En la planta primera, en formato tipo suite, se encuentra el dormitorio principal con baño privado.

Las cubiertas planas a nivel de plantas elevadas funcionan como azoteas practicables.

0111 casa SP11 sada 05

Construción
Coidouse especialmente o deseño de ocos, a proporción de zonas acristaladas, como método pasivo de eficiencia enerxética. Como reforzo a esta, a vivenda posúe sistema de calefacción por chan radiante cuxa produción, ao igual que a do ACS, se realiza mediante biomasa. A estrutura componse de soportes de aceiro e lousas macizas de homigón armado.

Os acabados son austeros. Ao exterior, a fachada tradicional de dobre folla trátase con pintura elástica branca e algúns panos de madeira tropical que achegan certa calidez ás zonas de terrazas transitables. As cubertas inclinadas son de cinc, e as carpintarías de aluminio anodizado natural en sistema de folla oculta. Ao interior, os pavimentos combinan zonas de gres porcelánico con tarima de madeira.

Os peches e a urbanización interior coidáronse con especial detalle.

Construcción
Se ha cuidado especialmente el diseño de huecos, la proporción de zonas acristaladas, como método pasivo de eficiencia energética. Como refuerzo a la misma, la vivienda posee sistema de calefacción por suelo radiante cuya producción, al igual que la del ACS, se realiza mediante biomasa. La estructura se compone de soportes de acero y losas macizas de homigón armado.

Los acabados son austeros. Al exterior, la fachada tradicional de doble hoja se trata con pintura elástica blanca y algunos paños de madera tropical que aportan cierta calidez a las zonas de terrazas transitables. Las cubiertas inclinadas son de zinc, y las carpinterías de aluminio anodizado natural en sistema de hoja oculta. Al interior, los pavimentos combinan zonas de gres porcelánico con tarima de madera.

Los cierres y la urbanización interior se han cuidado con especial detalle.

memoria, planos y fotografía – David Vázquez +Francisco Rodríguez

0111 casa SP11 sada 07

Premios
2013| Candidatura XV Premios COAG. Categoría VIVIENDA (Santiago de Compostela)

Compartir

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.